3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Angajaţii din cultură vor avea o nouă convenţie la nivel de ramură

Loading
Без рубрики Angajaţii din cultură vor avea o nouă convenţie la nivel de ramură
Angajaţii din cultură vor avea o nouă convenţie la nivel de ramură
sindicatul-cultura

Foto: vocea.md

 

Comitetul Executiv al Federaţiei Sindicatelor Lucră­torilor din Cultură s-a convocat, recent, în ședință or­dinară. În cadrul acesteia au fost abordate subiectele prevăzute conform planului de activitate al Consiliului Republican al FSLC pentru semestrul II al anului 2016.

 

Membrii Comitetului Execu­tiv al FSLC s-au pronunțat asu­pra activităţii organizatorice, educaționale și informaționale în organizațiile sindicale de la Teatrul Republican „Luceafărul” și Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”, relatarea a fost pre­zentată de Nadejda Andronic, șefa secției organizare, infor­mare și educație sindicală de la FSLC. Conform acesteia, atât în organizația sindicală a angajaților Teatrului „Luceafărul”, cât și în cea de la Teatrul ”Guguță”, se întreprind măsuri concrete în vederea activității sindicale con­form Statutului FSLC.

În cadrul Teatrului  „Guguță” sunt sindicalizați toți angajații de bază ai instituției și este înche­iat Contract colectiv de muncă la nivel de unitate pentru anii 2015-2017, semnat între direc­torul instituției, Gabriela Lungu, și de președintele sindicatului din unitate, Viorica Buceațchi. La Teatrul Republican „Lucea­fărul” ponderea sindicalizării angajaților constituie pentru moment în jur de 85%, dat fiind faptul că aici se înregistrează și o anumită fluctuație de cadre. În această instituție este necesară dezvoltarea dialogului social la nivel de unitate pentru a semna un Contract colectiv de muncă la nivel de unitate. Membrii Comi­tetului Executiv al FSLC au adop­tat hotărârea de rigoare, care urmează a fi adusă la cunoștința liderilor celor două organizații sindicale.

O altă chestiune din ordinea de zi a ședinței se referă la 

activi­tatea administrației și organelor elective sindicale din cadrul Tea­trului „Eugene Ionesco”, Editurii „Lumina” și Uniunii Scriitorilor în vederea încasării și decontării cotizațiilor de membru de sindi­cat în conformitate cu legislația în vigoare. Tatiana Țulea, șefa  secției finanțe, contabilitate și asigurări sociale de la FSLC, a menționat că administrația instituțiilor respective  calculează și încasează cotizațiile de mem­bru de sindicat de la angajați, dar nu efectuează întotdeauna în ter­menul prevăzut de legislația în vigoare decontarea sumelor acu­mulate din cotizațiile membrilor de sindicat la conturile organe­lor elective sindicale, după cum este prevăzut în Instrucțiunea privind modul de achitare și evidență a taxelor de înscriere și a cotizațiilor lunare de membru de sindicat și în Statutul Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură. La acest subiect a fost adoptată hotărârea de rigoa­re, care urmează a fi expediată conducătorilor Teatrului „Euge­ne Ionesco”, Editurii „Lumina” și Uniunii Scriitorilor și lideri­lor sindicali din cadrul acestor entități.

Membrii Comitetului Exe­cutiv al FSLC au adoptat în ca­drul acestei ședințe și hotărârea privind convocarea Consiliului Republican al FSLC în ședință ordinară cu chestiunea de bază în ordinea de zi: „Cu privire la sinteza respectării prevederilor  Convenției colective (nivel de ramură) pentru perioada ianu­arie-noiembrie 2016”.  Până la finele anului curent,  Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură urmează să negocieze și să semneze cu Ministerul Cultu­rii Convenția colectivă, nivel de ramură, pentru anii 2017-2020.

FSLC are înregistrat un efec­tiv de peste 14 mii de membri de sindicat.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand