21 februarie 2024
Chisinau
Social

Proiectul de reformare a sistemului de pensii, publicat în regim de urgenţă

Loading
Social Proiectul de reformare a sistemului de pensii, publicat în regim de urgenţă

legea-sistemului-de-pansii

 

Procesul de avizare și aprobare a proiectu­lui de lege privind reformarea sistemului de pensii din ţara noastră va fi urgentat. Acest lucru l-a solicitat, zilele trecute, pre­mierul Pavel Filip specialiştilor Ministeru­lui Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

 

Potrivit reprezentanţilor Guvernului, experții aceluiaşi minister ar urma să asigure, într-un ter­men proxim, publicarea documentului sus-menţi­onat, pentru a fi supus consultărilor publice. Minis­terul de profil urmează să desfăşoare şi o campanie amplă de comunicare, astfel încât populaţia să fie informată despre prevederile acestei reforme.

Conform autorilor, documentul a fost definiti­vat deja. Printre obiectivele principale ale acestei reforme se numără asigurarea unui sistem de pen­sii funcţional şi sustenabil, reducerea inechităților existente şi crearea unor condiţii atractive pentru cotizare la pensie.

De asemenea, reforma urmăreşte crearea unui nivel sporit de beneficii pentru cei asiguraţi, dar şi o guvernare transparentă, bazată pe capacități consolidate de administrare a sistemului în cauză.

Noul sistem are menirea de a asigura un grad mai înalt de echitate socială şi ca mărimea pensi­ilor să corespundă contribuţiilor achitate de be­neficiari în bugetul asigurărilor sociale. Totodată, urmează să fie prevăzută aceeaşi vârstă de pensi­onare şi același stagiu de cotizare pentru diferite categorii de beneficiari şi să se renunţe la condiţii­le privilegiate de pensionare pentru anumite cate­gorii de salariați.

Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova şi-au exprimat, de mai mul­te ori în ultimul timp, îngrijorarea în legătură cu faptul că factorii guvernamentali tărăgănează ini­ţierea discuţiilor publice pe marginea proiectului de lege privind reforma sistemului de pensii. În consecinţă, există riscul ca timpul alocat pentru consultări să fie insuficient, iar documentul să fie pus în aplicare în pripă şi să nu reflecte punctul de vedere al tuturor părţilor interesate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand