8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Salarii mai mari pentru lucrătorii medicali din sistemul bugetar

Loading
Без рубрики Salarii mai mari pentru lucrătorii medicali din sistemul bugetar
Salarii mai mari pentru lucrătorii medicali din sistemul bugetar
medici

Foto: economica.net

 

Angajații din instituțiile medico-sanitare finanțate de la bugetul de stat vor fi salarizați în baza unui nou regulament. Potrivit repre­zentanţilor Ministerului Sănătății, documentul re­spectiv a fost prezentat re­cent în cadrul unei ședințe extraordinare a Colegiului acestei instituţii.

 

Proiectul în cauză vizează aproape 3500 de angajați din 48 de instituții medicale, subor­donate Ministerului Sănătății.

Regulamentul privind salari­zarea angajaților din instituțiile medico-sanitare finanțate de la bugetul de stat a fost elaborat după ce, în trimestrul IV al aces­tui an, au fost majorare salariile pentru angajaţii care activează în instituțiile medicale încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Noul mecanism de salarizare este mai simplu şi transparent în ceea ce privește calculul şi se bazează pe performanţele pro­fesionale individuale în muncă, dau asigurări cei de la Ministe­rul Sănătăţii. Venitul salarial va fi compus din partea fixă a sala­riului, partea variabilă, stabilită pentru competenţe profesionale şi nivelul de realizare a indicato­rilor de performanţă, precum și alte norme sau garanţii salariale – munca în zilele de sărbătoare, pe timp de noapte, în condiţii nefavorabile.

Proiectul respectiv îi vizează pe angajații centrelor de plasa­ment, reabilitare și recuperare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, centrelor de sănătate publică, centrelor de transfuzie a sângelui, Agenției de Trans­plant, Centrului de Medicină Sportivă și Centrului Național de Management în Sănătate.

Astfel, dacă salariul unui tâ­năr medic, specialist în dome­niul sănătății publice, este acum de 2926 de lei, după ce va fi im­plementat noul regulament de salarizare, acesta va fi remune­rat cu 5980 de lei.

Totodată, în prezent, un lu­crător medical cu studii medii care lucrează în centrele de pla­sament, reabilitare și recuperare are salariul de aproximativ 3500 lei, dar urmează să ridice apro­ximativ 5070 de lei.

Documentul va fi supus con­sultărilor publice și avizat de către instituțiile interesate, iar la sfârșitul lunii noiembrie va fi prezentat Guvernului spre apro­bare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Oleg
    28.11.2016

    Anume ca majorarea se axeaza pe corectitudinea in coportament si avem unele probleme aici ca medici putin avem si pedepsele pentru coruptie conform actualelor reforme, pot avea un efect nu prea inbucurator.

Citește și
slot thailand