27 februarie 2024
Chisinau
Social

Impact defavorabil asupra salariaţilor al politicilor asumate faţă de FMI

Loading
Social Impact defavorabil asupra salariaţilor al politicilor asumate faţă de FMI
Impact defavorabil asupra salariaţilor al politicilor asumate faţă de FMI
fmi

Foto: zf.ro

 

Memorandumul semnat recent de Guvernul ţării noas­tre cu Fondul Monetar In­ternaţional va avea, ca întot­deauna, un impact mai mult negativ decât pozitiv asupra situaţiei social-economice a salariaţilor moldoveni, sus­ţin reprezentanţii sindicate­lor.

 

Totodată, în timp ce politici­le asumate în faţa FMI vor afecta lucrătorii, în primul rând, pe cei din sfera bugetară, ele vor avea o cu totul altă semnificaţie pentru sectorul real al economiei, care ar putea fi chiar favorizat de măsurile convenite.

Ca de obicei, reprezentanţii FMI ar dori ca tot deficitul cu care se confruntă bugetul de stat, chiar şi miliardul dispărut din sistemul bancar, să fie pus pe seama oame­nilor, a lucrătorilor, lucru cu care nu sunt de acord sindicatele, a declarat Petru Chiriac, vicepreşe­dinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

„Noi suntem împotriva înrău­tăţirii situaţiei social-economice a salariaţilor în urma înţelegerilor avute de Guvern cu FMI şi vrem să existe o delimitare clară a răs­punderii ce revine oamenilor, sala­riaţilor, pe de o parte, şi factorilor de decizie, pe de alta”, a subliniat Petru Chiriac.

Înţelegerile se fac între Gu­vern şi FMI, iar ele trebuie să fie în favoarea oamenilor muncii, nu împotriva lor. Şi asistenţa financi­ară acordată trebuie să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei social-economice din ţara noastră, dar nu invers, este de părere Petru Chi-riac.

„Cu regret, sunt prevăzute anu­mite optimizări în diferite insti­tuţii bugetare, ceea ce va duce la reducerea în masă a angajaţilor. Ca de obicei, riscă să cadă sub aceste reduceri, în primul rând, cei cu o vechime mai mică în muncă, adică tinerii. Noi sperăm că aces­te remanieri de cadre, reforme sau optimizări vor fi făcute în urma unor analize minuţioase. Deciziile ce vor fi luate trebuie să fie echi­librate, ca să nu sufere cei care şi acum o duc greu din cauza salarii­lor mici sau că nu au o slujbă pe o perioadă nedeterminată”, a adău­gat Petru Chiriac.

În aceste condiţii, reprezentan­ţii salariaţilor mai sunt de părere că 

factorii de decizie guvernamen­tali, împreună cu fiecare dintre structurile de specialitate, trebuie să gândească foarte atent meca­nismele de realizare a politicilor asumate în acest memorandum. Important este ca măsurile care vor fi luate să nu ducă la înrăută­ţirea situaţiei destul de precare şi acum a populaţiei.

În funcţie de acţiunile Guvernu­lui, ţara noastră se poate aştepta la o intensificare şi mai mare a pro­ceselor migraţionale. Or, în caz că sub reducere vor cădea persoane cu o situaţie mai puţin avantajată pe piaţa muncii, acestea ar putea pleca peste hotare în căutarea unui loc de lucru, a unei surse de exis­tenţă.

„Cred că evoluţia de mai departe a situaţiei va depinde foarte mult de felul în care va fi implementat actualul memorandum cu FMI de către reprezentanţii Guvernului împreună cu toţi factori de de­cizie vizaţi în realizarea acestui document”, a concluzionat Petru Chiriac.

 

Politici financiare rigide

 

Memorandumul încheiat cu FMI este unul tipic, asemănător cu cele de mai înainte, dar şi cu cele semnate cu alte ţări, susţine Sergiu Bernevec, preşedintele Federaţiei „Agroindsind”. Măsurile convenite se referă, în primul rând, la chel­tuielile bugetare, disciplina finan­ciară şi sunt necesare economiilor în dezvoltare, cu venituri mici şi sisteme economice nesustenabile, dar şi cu politici financiare foarte rigide.

Condiţiile impuse de FMI sunt destul de împovărătoare pentru populaţie, pentru salariaţi. Ele afectează însă mai puţin sectorul real al economiei, care întotdeau­na are posibilitate să treacă costu­rile adiţionale la cheltuieli. Aceste politici vor afecta, în primul rând, sfera bugetară şi, în special, salari­aţii din acest domeniu, a mai con­cretizat Sergiu Bernevec.

În corespundere cu memoran­dumul semnat cu FMI, Guvernul se angajează, între altele, să raţi­onalizeze salariile din sectorul bu­getar, ceea ce s-ar putea solda cu reduceri de cadre, dar şi de plăţi sub formă de remunerare a mun­cii. Totodată, urmează să fie limi­tate subvenţiile, să fie consolidat sectorul bancar şi să fie incluse în tariful pentru electricitate unele datorii acumulate de furnizori.

În schimbul angajamentelor asumate, Guvernul va primi 178,7 milioane de dolari în următorii trei ani şi mai speră să fie deblocate fi­nanţările din partea celorlalţi par­teneri de dezvoltare.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand