4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

CNSM propune un sistem de pensionare transparent și echitabil pentru toate categoriile sociale

Loading
Без рубрики CNSM propune un sistem de pensionare transparent și echitabil pentru toate categoriile sociale
CNSM propune un sistem de pensionare transparent și echitabil pentru toate categoriile sociale

seminar-cnsm-femei

 

Republica Moldova va prelua practica ţărilor europene în ceea ce priveşte reformarea sistemului de pensii. De la 1 ianuarie 2017, Guvernul Republicii Moldova pro­mite să pună în aplicare un nou sistem de pensii. Sindicatele, care declară că actualul sistem de pen­sii nu asigură un nivel de trai de­cent, vine cu propuneri ce ar urma să aducă echilibrul și transparența în acest domeniu.

 

Astfel, reprezentanții sindicatelor au organizat consultări cu experți naționali și internaționali, au studiat experiența al­tor țări și au pregătit un set de propuneri pentru a schimba lucrurile în bine. Despre reformarea sistemului de pensionare s-a vorbit la un atelier de lucru organizat de Consiliul de Femei din cadrul Confedera-ției Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La o întrevedere cu experţi ai Fondului Monetar Internaţional, președintele CNSM, Oleg Budza, a accentuat că circa 90 la sută dintre pensionarii din Republica Moldova primesc o pensie care este mai mică decât valoarea minimului de existenţă. În pre­zent, unui pensionar îi revine în medie o persoană aptă de muncă, situaţia devenind dramatică. De aceea, reformarea sistemu­lui de pensionare trebuie să fie o priorita­te pentru autorităţile din țara noastră. La insistenţa CNSM, a fost creat un grup de lucru, în care au fost incluşi responsabili de la Ministerul Muncii, Protecţiei Socia­le şi Familiei, de la Ministerul Economiei, de la alte ministere, precum şi reprezen-tanţi ai CNSM: Sergiu Sainciuc, vicepre­şedinte al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, Ana Moldovanu, specialistă în Departamentul protecţie social-economică al CNSM.

În cadrul atelierului de lucru al Consi­liului de Femei, vicepreședintele CNSM Sergiu Sainciuc le-a vorbit sindicalistelor despre proiectul modificării sistemului de pensii din Republica Moldova și a făcut cu­noscute propunerile sindicatelor în acest sens.

Potrivit lui Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, subiectul reformării sistemului de 

pensii este unul de maximă importanță pentru sindicate, iar interesele femeilor vor fi promovate pe toate căile posibile în cadrul dialogului social. Petru Chiriac este de părere că actualul sistem de pensii lasă mult de dorit. Sindicatele au efectuat dife­rite investigații sociologice pe tema aceas­ta, au organizat mese rotunde, seminare. Se pare că, încetul cu încetul, a început să se topească „ghețarul” care rămânea „ne­păsător și rece” și nu reacționa la cerințele societății.

„Fiecare vrea să aibă o pensie bună ca să se poată întreține. Formula actuală de calculare a pensiilor a trezit în societate numeroase neînțelegeri și discuții. Pentru noi, este primordial ca autoritățile să audă vocea salariaților, a membrilor de sindicat, în vederea contribuirii la creșterea standar­delor de viață pentru diverse categorii de salariați”, a accentuat Petru Chiriac.

„Situația social-economică este foarte complicată. Sunt mai multe probleme care trebuie soluționate prin conjugarea efortu­rilor tuturor partenerilor sociali. Am avut mai multe discuții cu experți internaționali pentru a elabora un set de propuneri ce vor îmbunătăți situația persoanelor care ating vârsta de pensionare”, a subliniat Sergiu Sainciuc.

În context, Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a menționat că problema reformării sistemu­lui de pensii este inclusă în agenda sindi­calistelor, iar structura pe care o reprezin­tă depune eforturi pentru ca propunerile femeilor să fie incluse în viitorul sistem de pensii, astfel încât interesele femeilor să fie apărate.

 

Propunerile CNSM

 

Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sain­ciuc, le-a prezentat membrelor Consiliului de Femei propunerile care sunt elaborate la momentul actual de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Este necesar ca poziția CNSM să fie pe larg me­diatizată. Redăm în continuare câteva idei împărtășite de Sergiu Sainciuc.

„Sistemul de pensii este cea mai com-plicată problemă de ordin social-econo­mic din țară. Avem o îmbătrânire activă a populației. Avem situația în care 1,2 sa-lariați întrețin un pensionar; în același timp, avem o vârstă de pensionare redusă față de alte țări.

O propunere de-a noastră se referă la următoarele: un număr impunător de per­soane, peste 92% din numărul total care primesc o pensie mai mică de 1500 de lei, primesc 180 de lei ca suport financiar. Noi, analizând situația, am considerat impor­tant ca pensia cetățeanului să fie formată din două părți: pensia de bază și a doua parte – pensia de asigurări sociale de stat, care să fie câștigată în funcție de vechimea în muncă, de contribuțiile achitate etc.

O altă propunere a sindicatelor este ca să fie stabilit în legislație dreptul ca cetățeanul să poată obține pensia anticipată. La mo­mentul de față, lucrul acesta nu este stipu­lat nicăieri.

Mai propunem ca, o dată la 2-3 ani, să fie recalculată pensia celor care continuă să lucreze. Astfel, vor fi stimulați vârstnicii să lucreze atâta timp cât le permite sănătatea”, a menționat vicepreședintele CNSM.

 

Mamele cu trei copii

și mai mulți ar trebui

să beneficieze de pensie anticipate

 

Sergiu Sainciuc a adus vorba și de vâr­sta de pensionare. „În 12 ani, ar trebui să ajungem ca vârsta de pensionare la bărbați să fie de 63 de ani și la femei de 60. În cal­culele făcute de noi, doar în primul an, se va face o economie de circa 15% la bugetul de asigurări. Astăzi, stagiul de cotizare la bărbați este de 33 de ani și la femei de 30. La bărbați urmează să crească, până în 2020, la 35 de ani, iar la femei rămâne același stagiu de cotizare. În opinia noastră, ar tre­bui să menținem cam aceleași proporții, ca diferența dintre stagiile de cotizare să fie de trei ani, ci nu de cinci ani. Noi propunem ca până în 2020 stagiul de cotizare să fie de 36 ani pentru bărbați și de 33 de ani pentru femei”, a explicat Sergiu Sainciuc.

Reformarea sistemului de pensionare a fost o temă de care reprezentantele Con­siliului de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au fost foarte interesate. Sergiu Sainciuc a răs­puns la întrebările participantelor la ateli­er. Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a cerut precizări referitoare la vârsta de pensionare a feme­ilor care au cinci copii și mai mulți. Aces­tea ies la pensie la 54 de ani, dar există o necesitate ca să îndeplinească un stagiu de cotizare de 30 de ani. „Iar o femeie cu cinci copii nu poate avea un astfel de stagiu. Noi trebuie să motivăm femeile să nască, fără a le pune condiții să aibă același stagiu de co­tizare, de vreme ce au crescut mulți copii”, a specificat Liuba Rotaru.

„În propunerile sindicatelor care urmea­ză să fie prezentate guvernului, este prevă­zută deja situația ce ține de mămicile care au educat mai mulți copii. În principiu, noi includem la acest capitol nu doar mamele care au cinci și mai mulți copii, dar propu­nem ca acestea să aibă alt stagiu de cotizare de la trei copii. Astfel, sindicatele propun ca femeile care au născut trei și mai mulți copii să aibă dreptul de pensionare antici­pată. De pensionare anticipată susținem că ar trebui să beneficieze și persoanele care au muncit în condiții nocive”, a explicat vicepreședintele CNSM.

Cei prezenți la atelier au mai discutat despre rezultatele participării președintei Consiliului de Femei din cadrul CNSM, Liu­ba Rotaru, la conferința Comisiei de Femei din cadrul PERC (Consiliul Regional Pan–European al Confederației Internaționale a Sindicatelor), care a avut loc recent în orașul Tbilisi, Georgia, precum și alte ches­tiuni organizatorice.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand