3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Platformă regională de comunicare între sindicatele din construcţii

Loading
Без рубрики Platformă regională de comunicare între sindicatele din construcţii
Platformă regională de comunicare între sindicatele din construcţii

sindicons

 

Reprezentanţii sindicatelor din ramura construcţiilor şi a materialelor de construcţie din mai multe ţări ale fostei URSS îşi consolidează capacităţile de comunicare şi inter­acţiune, în scopul unei mai bune protecţii a drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat. Crearea unei reţele re­gionale de specialişti în comunicare şi organizare de cam­panii sindicale în perspectiva unei mai mari solidarizări în cazul unor acţiuni de amploare a fost dezbătută în cadrul unui seminar, desfăşurat recent la Chişinău.

 

Unul dintre obiectivele semina­rului ţine de pregătirea dărilor de seamă ce vor fi prezentate, anul viitor, la o conferinţă a sindica­telor din regiune, axată pe im­pactul proiectelor desfăşurate de Internaționala Constructorilor și Industria Lemnului (BWI), a pre­cizat Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”.

 

Reţele de comunicare

 

Seminarul a avut şi scopul de a contribui la finalizarea activităţii de creare a reţelelor regionale de informare nu doar la nivel de con­ducători, dar şi de persoane res­ponsabile nemijlocit de comuni­care şi de organizarea campaniilor sindicale.

„Noi am beneficiat de ajutor din partea BWI în aspecte legate de organizare, negocieri colective, securitate şi sănătate la locul de muncă, dar şi de problemele tine­rilor. Reprezentanţii BWI acordă o atenţie deosebită activităţilor cu tinerii, iar noi punem accent pe acestea şi în relaţiile cu sindicaliş­tii din ţările din regiune, în special, Ucraina şi România”, a subliniat Victor Talmaci.

Mai mult, au fost iniţiate unele proiecte concrete ce se referă la or­ganizarea de întâlniri şi activităţi comune cu tinerii. Preşedintele „Sindicons” a admis că 

există şi puţină delăsare în ceea ce priveş­te această muncă. De aceea, este necesar ca ea să fie impulsionată, pentru ca tinerii să înţeleagă ce este sindicatul, care sunt avanta­jele să devină membri şi cu ce ar trebui să se ocupe ei în viitor.

 

Practici avansate

 

„Noi am venit la Chişinău în semn de recunoaştere a lucrului pe care îl face Federaţia „Sindicons”. Este vorba despre o experienţă bogată ce poate fi împărtăşită cu sindicaliştii din alte ţări din regi­une, din Asia Centrală şi Europa Centrală şi de Est”, a menţionat Mihail Kartaşov, coordonator regi­onal BWI. Există un şir de practici avansate în Republica Moldova, generate de Federaţia „Sindicons”, care sunt unice în felul lor. Chiar de la începutul seminarului desfă­şurat la Chişinău s-a remarcat un interes foarte mare faţă de acestea din partea participanţilor, a adău­gat Mihail Kartaşov.

„Pentru noi, ca reprezentanţi ai unei federaţii internaţionale, este foarte important să avem struc­turi sindicale pe care să le putem da drept exemplu. Este evident pentru toţi că practicile de succes servesc la motivarea colegilor din alte ţări ca să desfăşoare activităţi similare. De aceea, vom valorifica în viitor ceea ce există în Republica Moldova”, a relevat Mihail Karta­şov.

 

Informare bilaterală

 

Potrivit lui, în prezent, în spa­ţiul fostei URSS există o strategie de comunicare sindicală pe plan regional şi internaţional, dar nu şi o platformă comună prin inter­mediul căreia informaţia ar circula permanent. Astfel, comunicarea se desfăşoară mai mult la nivel bila­teral sau, în cel mai bun caz, trila­teral. „De aceea, vrem să creăm o astfel de platformă, pentru ca toate sindicatele din construcţii şi mate­rialele de construcţii să comunice şi să obţină unii de la alţii la nivel internaţional informaţii, care să poată să circule”, a conchis Mihail Kartaşov.

La rândul său, Ana Andreeva, specialist în chestiuni politice şi campanii la BWI, a menţionat că principalul domeniu de activitate al acestei structuri sunt campaniile desfăşurate de sindicate. Mai mul­te acţiuni de acest fel sunt organi­zate la nivel internaţional în scopul apărării drepturilor lucrătorilor migranţi şi al asigurării egalităţii de gen.

 

Campaniile sindicale

 

„În linii generale, toată activita­tea noastră este transpusă în cam­panii sindicale. În acest proces, componenta de comunicare şi in­formare este extrem de importan­tă. De aceea, discutăm împreună cu sindicalişti din Europa de Est şi Asia Centrală posibilităţile de co­municare cu membrii de sindicat, cu publicul larg”, a specificat Ana Andreeva.

Ea a mai menţionat că se do­reşte ca oamenii să fie informaţi despre activitatea şi succesele sin­dicatelor, ca, bunăoară, cele din ţara noastră să poată afla despre ceea ce se întâmplă în Tadjikistan sau Kazahstan, iar activiştii din Rusia şi Ucraina să poată povesti cu mândrie despre ceea ce are loc în Republica Moldova.

„Până acum, nu am avut instru­mente optime pentru un astfel de schimb de informaţii şi de comu­nicare. În cadrul seminarului am determinat cea mai comodă plat­formă de interacţiune între speci­aliştii în comunicare şi organizare de campanii sindicale din ţările din regiune: Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, Kaza­hstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan şi Azerbaidjan”, a mai subliniat Ana Andreeva.

În context, participanţii la semi­nar au efectuat o vizită la studioul TV al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, unde au avut posibilitatea de a exersa dife­rite tehnici de prezentare şi au fost informaţi despre politicile editori­ale ale ziarului „Vocea poporului”. Totodată, Angela Chicu, redactor-şef al acestei publicaţii, a răspuns la întrebările participanţilor la se­minar, care s-au referit la tehnicile de promovare a sindicatelor prin intermediul ziarului.

Printre obiectivele acestui se­minar s-a mai numărat evaluarea mijloacelor şi a capacităţilor de comunicare şi desfăşurare a cam­paniilor sindicale, a bazei tehnice şi infrastructurii, crearea unei baze de date privind platformele de co­municare socială de care dispun organizaţiile sindicale, precum şi efectuarea unui schimb de experi­enţă privind  lucrul cu mediile de informare.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand