21 februarie 2024
Chisinau
Social

Circa 300 de activități au loc în ţară cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului

Loading
Social Circa 300 de activități au loc în ţară cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului
Circa 300 de activități au loc în ţară cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului
tineret

Foto: msdomains.ca

 

Circa 300 de acţiuni cultural-artis­tice şi sportive vor avea loc în Repu­blica Moldova pe parcursul lunii no­iembrie, cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului, consemnată pe 13 no­iembrie.

 

Potrivit Ministerului Tineretului şi Spor­tului, printre aceste activități se înscriu cam­panii de sensibilizare, acțiuni de caritate, salubrizare, instruiri și dezbateri privind si­tuaţia tinerilor.

În perioada 1-17 noiembrie, la Făleşti, se desfăşoară o campanie de informare privind promovarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, iar pe 16 noiembrie va fi dat startul unei campanii de sensibilizare privind toleranţa. Printre alte acțiuni se în­scrie și forumul cu genericul „Promovarea practicilor pozitive de activism civic”.

La Străşeni, va avea loc o campanie de in­formare despre importanţa încrederii în sine şi promovarea unui mod de viaţă sănătos, iar Consiliul Raional Străşeni şi  Inspectoratul de Poliţie din acest raion vor desfăşura cam­pania de informare cu genericul „Nonviolen­ţa”. La Floreşti, va fi inaugurată o campanie de prevenire a accidentelor rutiere. La Glo­deni,  se va desfăşura un turneu de baschet, iar între 21 şi 25 noiembrie, vor avea loc dezbateri cu genericul „Acţionând împreună pentru o lume mai bună”. Pe parcursul lunii noiembrie, se desfăşoară un concurs de de­sen cu tema: „Opriţi violenţa asupra tineri­lor”. Se bucură de succes și expoziţia de carte „Tineri – oportunităţi şi perspective”.

Pe 18 noiembrie, va avea loc forumul de constituire a Consiliului Raional al Tinerilor din raionul Leova. Tot în această localitate, va avea loc o masă rotundă cu genericul „An­treprenoriatul – oportunităţi reale pentru tineri”.

Acțiuni cu ocazia Zilei Naţionale a Tinere­tului vor avea loc și în orășelul

Călărași. În pe­rioada 25–27 noiembrie, aici se va desfășura un turneu național deschis de judo, iar pe 19 şi 20 noiembrie, un concurs raional de şah, rezervat cadeţilor şi juniorilor. În luna noiembrie, va avea loc și concursul TVC, cu participarea tinerilor de la instituţiile de în­văţământ. La 17 noiembrie, vor avea loc dez­bateri la tema „Acţionăm împreună pentru o lume mai bună”.

Și Chișinăul va fi orașul tinerilor în aceas­tă lună. În perioada 8–27 noiembrie, în ca­pitală are loc „Maratonul jocurilor intelec­tuale”, iar între 11 şi 23 noiembrie, în licee, se desfăşoară un proiect educaţional cu ge­nericul „Educaţie prin experienţă”. Printre alte acțiuni pe care le va găzdui Chișinăul vor fi: Decada informaţională „Cunoaşte-ţi drepturile”, dezbateri cu tema „Adolescentul contemporan, între responsabilitate şi liber­tate”, concursul „Pentru un mod de viaţă să­nătos”, o  competiţie cu genericul „O viaţă nu costă nimic, nimic nu valorează cât o viaţă”, precum și un training pentru tineret cu su­biectul „Cum să ne găsim vocaţia”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand