3 decembrie 2023
Chisinau
Social

O întreprindere la care tinerii sunt motivaţi să muncească

Loading
Social O întreprindere la care tinerii sunt motivaţi să muncească
O întreprindere la care tinerii sunt motivaţi să muncească

hidrotehnica

 

În condiţiile în care tot mai mulţi tineri pleacă peste hotare sau se gândesc să urmeze calea străinătăţii, pentru a câştiga mai bine de­cât la baştină, angajaţii Centrului Tehnico–Ştiinţific (CTȘ) „Hidro­tehnica” din Chişinău, care au până la 30 de ani, vor să rămână şi să muncească în ţară. Au şi o motivaţie puternică – salarii decente, condiţii de muncă de invidiat şi numeroase sporuri salariale, odată ce acumulează experienţă.

 

Mihai Marian este unul dintre aceşti ti­neri. A venit la Chişinău tocmai din satul Vă­leni, raionul Cahul. După ce a absolvit Şcoala profesională nr.10 din capitală,  specialita­tea strungar multiprofil, a urmat practica de producere la „Hidrotehnica”. „Mi-au plăcut condiţiile de muncă, am văzut că sunt posi­bilităţi de creştere profesională, astfel încât am rămas să activez la această întreprinde­re. Ca tineri specialişti, care nu au locuinţă, eu şi alţi colegi de-ai mei primim lunar din partea întreprinderii câte 500 de lei adaos la salariu. Activez de patru ani la „Hidroteh­nica” şi nu mă gândesc să îmi schimb locul de muncă, vreau să avansez până la şef de secţie”, a spus Mihai Marian.

„Avem condiţii de muncă mai bune decât pe timpul URSS”, au ţinut să menţioneze câţiva salariaţi, care activează la întreprin­dere de câteva decenii. Pe de altă parte, Pa­vel Baidaus, directorul de la „Hidrotehnica”, a relevat: „Grija faţă de oameni este unul dintre obiectivele activităţii mele. Dacă vom avea salariaţi sănătoşi, va spori şi nivelul de productivitate a muncii. Plus la asta, dacă vom avea comenzi numeroase, vom avea venituri mai mari, astfel încât vom putea să majorăm salariile şi să îmbunătăţim în con­tinuare condiţiile de muncă”. Potrivit sursei citate, un tânăr specialist ridică un salariu de la patru mii de lei în sus, salariul mediu la întreprindere fiind de peste 8600 de lei. Persoanele care au o vechime în muncă de 40 de ani au retribuţii lunare de 10-12 mii de lei. Dar sunt angajaţi care lucrează la „Hi­drotehnica” şi timp de 50 de ani.

Întreprinderea este asigurată cu încăl­zire centralizată pe timp de iarnă. Sectorul administrativ este dotat cu climatizoare, în timp ce secţiile de producere sunt asigurate cu aparate electrice de încălzire infraroşie, care funcţionează în regim automat. Dacă în încăperi este o temperatură mai joasă de 15 grade Celsius, aceste aparate pornesc în mod automat şi încălzesc sălile. Toţi salari­aţii beneficiază de hrană, inclusiv dietetică, aceasta fiind adusă de la o firmă specializată din capitală. Din preţul prânzului de 35 de lei, 15 lei îi achită administraţia întreprin­derii, iar restul 20 de lei – angajatul. La întreprindere funcţionează şi o 

bibliotecă, un centru informaţional şi un punct medi­cal, unde salariaţii pot efectua gratis diverse proceduri fizioterapeutice. În timpul liber, salariaţii merg să joace tenis de masă în în­căperi special amenajate sau volei pe un te­ren sportiv, care este amplasat pe teritoriul întreprinderii.

 

Mamele cu copii beneficiază de mai multe înlesniri şi alocaţii

 

Liubov Cropotova, preşedinta comitetu­lui sindical de la Centrul Tehnico–Ştiinţific „Hidrotehnica”, a menţionat că dialogul so­cial dintre administraţie şi comitetul sindi­cal a fost tot timpul unul de la egal la egal. „Nu am avut niciodată conflicte, propunerile sindicaliştilor au fost mereu aprobate şi sus­ţinute, iar multe dintre sugestiile comitetu­lui sindical au fost incluse în Contractul co­lectiv de muncă la nivel de unitate. Potrivit prevederilor acestui contract, pentru anul 2016, salariaţii beneficiază de haine speciale pentru serviciu o dată în an, pentru vară, şi o dată la doi ani pentru iarnă, precum şi de încălţăminte, o dată în an. Hainele se spală la întreprindere, ori de câte ori este nece­sar. Angajaţii atelierelor nr.1, 2 şi ai secţiei nr. 28 primesc lunar câte două kg de deter­gent. Salariaţii care activează în condiţii no­cive de muncă, conform atestării locurilor de muncă, beneficiază de concediu suplimen­tar de patru-şase zile”, a relevat Liubov Cro-potova.

Deşi industria constructoare de aparate este o ramură în care activează mai mulţi bărbaţi, aproape jumătate dintre angajaţii de la „Hidrotehnica” sunt femei. Iar Con­tractul colectiv de muncă la nivel de unitate prevede mai multe înlesniri şi alocaţii pen­tru ele, care sunt şi mame cu copii. De exem­plu, întreprinderea le achită salariaţilor cu copii de până la şapte ani 50 la sută din plata lunară pentru alimentaţia în grădiniţe. Fe­meile care activează la „Hidrotehnica” plea­că vinerea de la serviciu cu oră mai devreme decât în zilele obişnuite. Angajatelor aflate în concedii pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de trei ani li se acordă ajutor material de 100 de lei lunar. Angajaţii ai căror copii îşi fac studiile cu plată în instituţii de învă­ţământ superior şi colegii, primesc o dată pe an ajutor material de 1000 de lei. Toto­dată, salariaţii cu copii care învaţă în şcoli profesionale primesc 500 de lei, iar cei care au copii şi aceştia urmează studii fără plată în şcoli de cultură generală, licee şi colegii, primesc o dată în an un ajutor material de 150 de lei.

În caz de tratament al angajatului în condiţii de staţionar, o dată pe an se acor­dă ajutor material în valoare de 1000 de lei, dacă salariatul a activat la „Hidrotehnica” cel puţin 10 ani. Totodată, administraţia în­treprinderii compensează 70 la sută din pre­ţul biletelor de tratament în sanatorii. „Am avut persoane care aveau probleme grave de sănătate, astfel că se tratau în sanatorii în fiecare an, iar administraţia întreprinderii de fiecare dată îi susţine financiar pe aceş­ti salariaţi”, a adăugat liderul sindical de la „Hidrotehnica”.

De tratament gratuit în sanatorii bene­ficiază angajaţii de la „Hidrotehnica” dacă sunt invalizi de muncă sau de război, mi­litari internaţionalişti, care au participat la conflictul armat de la Nistru şi au fost răniţi, precum şi persoanele care au parti­cipat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl. Pentru servicii stomatologice, administraţia întreprinderii „Hidrotehnica” alocă ajutor material de la 400 la 700 de lei, în funcţie de câţi ani salariatul a activat la unitatea respectivă.

Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate prevede, suplimentar la ceea ce sti­pulează legislaţia în vigoare, alocarea unor indemnizaţii unice de 500 de lei, în cazul în care salariatul şi-a pierdut parţial capacita­tea de muncă, în legătură cu un accident de muncă care s-a produs nu din vina lucră­torului. În cazul survenirii invalidităţii din motivul îmbolnăvirilor generale sau cauza­te de traume, care nu sunt legate de înde­plinirea obligaţiilor de serviciu, se achită o indemnizaţie unică de 250 de lei.

 

Banii nu se fură, ci se investesc în oameni

 

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea po­porului”, Iurie Pleşco, preşedintele Federa­ţiei Sindicatelor Angajaţilor din Industria Construcţiei de Maşini şi Aparate şi Învăţă­mântul Profesional „SindRăutMaş”, a spus: „Hidrotehnica” este una dintre puţinele în­treprinderi unde se respectă toate legile şi actele normative în vigoare şi unde se achită salarii de 500 de euro şi mai mult. Atât direc­torul, cât şi preşedintele comitetului sindical de la această întreprindere, sunt oameni cu literă mare. Graţie unui management efici­ent şi conlucrării cu sindicatele, banii care se obţin din vânzarea pompelor nu se fură, ca la unele instituţii de stat, dar se investesc în oameni, pentru oameni”.

CTŞ „Hidrotehnica” a fost creată la Chi­şinău în anul 1960. Aceasta proiectează şi produce pompe electrice pentru industria petrolieră, petrochimică, pentru industria minieră, cea alimentară, dar şi pentru nave maritime. Timp de un an, întreprinderea co­mercializează peste 80 de pompe, în special în Federaţia Rusă, dar şi în Ucraina, Kaza­hstan, Uzbekistan. Pompele sunt produse din inox şi titan, procesul de fabricație du­rează de la 45 de zile până la doi ani.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand