28 februarie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Un grup de chişinăuieni solicită să fie deschise băi publice

Loading
Cititorii ne scriu Un grup de chişinăuieni solicită să fie deschise băi publice
Un grup de chişinăuieni solicită să fie deschise băi publice
baie-publica

Foto: casata.md

 

Nu au condiţii elementare pentru a face baie şi au de­cis să ceară ajutor autorită­ţilor publice. Vorbim despre un grup de persoane din ca­pitală care ne scrie că, din cauza veniturilor insufici­ente, nu au nici o şansă să rezolve această problemă cu forţele proprii. La rândul lor, autorităţile municipa­le de resort spun că le este cunoscută situaţia în cauză şi că ar vrea să găsească o soluţie împreună cu cei in­teresaţi.     

 

Într-o scrisoare adresată redac­ţiei „Vocea poporului”, oamenii se plâng că toate băile din municipiu sunt în proprietate privată, iar ta­riful pentru a face un duş porneşte de la 70-80 de lei pe oră. Ei şi-ar putea însă permite să plătească doar cel mult 50 de lei pentru acest serviciu.

„Suferă mai mult persoanele nevoiaşe, în special, cele care au şi copii mici. Mulţi nu dispun de instalaţii de apă caldă din cauza costului mare pentru consumul de resurse energetice”, se menţionea­ză în scrisoare.

În consecinţă, oamenii se tem că o epidemie de păduchi şi alt fel de paraziţi ar putea să  izbucnească, inclusiv în căminele studenţeşti. Mai mult, ei ar fi sunat la autori­tăţile responsabile de supraveghe­rea situaţiei epidemiologice, unde ar fi fost informaţi că nu au bani pentru a lupta cu acest fenomen.

 

Condiţii greu de închipuit

 

Unul dintre semnatari, Andrei Canschi, locuieşte în căminul de pe Calea Ieşilor nr. 45 şi poves­teşte că blocul în cauză se află în condiţii greu de închipuit şi arată „ca după război”.

În încheierea scrisorii, oame­nii precizează că îşi doresc ca au­torităţile publice să deschidă mai multe băi pentru ca cetăţenii cu resurse financiare insuficiente să poată face duş la preţuri accesibi­le. Oamenii au expediat scrisori cu această solicitare pe adresele Pri­măriei capitalei, Guvernului ţării noastre, precum şi a Ministerului Sănătăţii.

Cu referire la această problemă, reprezentanţii Direcţiei genera­le asistenţă socială a capitalei au specificat că, 

deşi nu au avut so­licitări de acest fel din partea chi­şinăuienilor, ştiu despre existenţa acestei probleme şi s-au autosesi­zat. Sunt afectate atât persoanele lipsite de agent termic sau care nu au apă caldă în casă, cât şi oamenii străzii care în prezent nu au unde face nici măcar o asanare igienică de primă necesitate.

 

Prioritate pentru 2017

 

Aceiaşi reprezentanţi s-au ară­tat convinşi de faptul că aspecte­le legate de igiena personală sunt prioritare atunci când vine vorba despre nivelul minim al standar­delor de viaţă. În consecinţă, prin­tre priorităţile de activitate pentru 2017 ale acestei instituţii se va nu­măra şi soluţionarea problemei în cauză.

Astfel, aceştia vor ieşi cu o iniţi­ativă pentru a fi găsită o încăpere în acest scop, care să fie ulterior placată cu teracotă şi să fie conec­tată la toare reţelele de alimen­tare şi de scurgere. În opinia lor, pentru realizarea acestei iniţiative nu ar fi nevoie de foarte mulţi bani.

Cei de la Direcţia socială au mai remarcat că ar fi bine ca cei care au scos în evidenţă problema să o pună pe hârtie sub formă de solici­tare, de idee cu soluţii şi să o depu­nă la această instituţie. Ulterior, solicitarea în cauză a cetăţenilor va putea fi anexată şi la iniţiativa care există deja.

În aceeaşi ordine de idei, cei de la Direcţia generală asistenţă soci­ală a capitalei au mai specificat că, anterior, au expediat scrisori ad­ministraţiilor actuale a trei dintre băile care au fost cândva publice şi continuă să desfăşoare acest gen de activitate. Dintre acestea, doar una ar fi reacţionat şi ar fi instituit preţuri preferenţiale pentru pensi­onari, în mărime de 50 de lei ora.

Solicitaţi de un reporter al zi­arului, reprezentanţii acesteia au precizat că în prezent nu oferă facilităţi pensionarilor sau altor categorii de clienţi din capitală, iar preţurile pornesc de la 70 sau 80 de lei pentru timpul minim de aflare la baie.

De menţionat că redacţia ziaru­lui „Vocea poporului” este dispusă să revină asupra acestui subiect, pentru a vă informa despre reacţia autorităţilor publice la această so­licitare a oamenilor şi despre mă­surile luate pentru soluţionarea problemei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand