11 decembrie 2023
Chisinau
Social

„e–Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii”, un serviciu inovativ pentru populație

Loading
Social „e–Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii”, un serviciu inovativ pentru populație
„e–Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii”, un serviciu inovativ pentru populație

mame-cu-copii

 

Familiile cu copii pot soli­cita îndemnizațiile on-line, prin intermediul serviciului ,,e–Cerere Indemnizații Fa­miliilor cu Copii”.

 

În acest sens, Cabinetul de Miniștri a aprobat, recent, o hotărâ­re privind modificarea și comple­tarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii.

Documentul a fost elaborat cu scopul de a crea servicii publice axate pe clienți, prin diversificarea canalelor de acordare a serviciilor.

Va simplifica procedura Implementarea acestui servi­ciu va optimiza procedura de so­licitare a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii și va reduce ter­menul de prestare a serviciului. De asemenea, beneficiarii vor obține informația mult mai rapid și nu vor suporta cheltuieli.

Astfel, familiile cu copii vor pu­tea depune cererea de solicitare a indemnizațiilor în regim on-line, prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice și pagina-web oficială a Casei Naționale de Asi­gurări Sociale.

Potrivit ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, serviciul „e–Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii” este unul inovativ pentru Republica Moldova, care facilitează accesibi­litatea beneficiarilor la solicitarea indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului.

„Este un serviciu modern, inova­tor, care vine sa faciliteze un acces mai ușor pentru 

persoanele care vin să solicite indemnizații pentru copii. Ne propunem, prin politicile promovate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și în colaborare cu alte instituții ale sta­tului, să dezvoltăm mai multe ser­vicii on-line de depunere a cererii pentru solicitarea unui spectru mai larg de prestații, cum ar fi pensii, alocații și indemnizații. Serviciul vine să micșoreze perioada de so­licitare a acestor indemnizații, să diminueze povara administrativă pentru Casa Națională de Asigu­rări Sociale, să reducă perioada de prestare a acestui serviciu și, nu în ultimul rând, să economisească banii clientului, care nu va trebui să se deplaseze la casele terito­riale de asigurări sociale pentru a depune cererea de solicitare a acestor indemnizații”, a spus Stela Grigoraș.

Totodată, familiile cu copii nu vor mai prezenta actele necesare pentru stabilirea indemnizațiilor, deoarece toată informația nece­sară va fi plasată în baza de date din Registrul de stat al populației și în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

 

Pentru ce tip de indemnizații poți depune cererea on-line

 

Familiile cu copii pot depune cererea în mod electronic pentru indemnizaţia unică la naşterea co­pilului. Cererea trebuie să fie de­pusă de către mamă, iar în cazul decesului mamei, reprezentantul legal depune cererea la Casa Te­ritorială de Asigurări Sociale cu toate documentele necesare. De asemenea, poate depune cerere on-line pentru indemnizaţia lu­nară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, pentru persoane asigurate, și indemnizaţia lunară pentru îngri­jirea copilului până la împlinirea vârstei de un an și jumătate, pen­tru persoane neasigurate.

„Cererea electronică se comple­tează de către solicitantul indemni­zaţiei prin introducerea IDNP–lui solicitantului şi a IDNP–lui copi­lului sau al copiilor, se selectează tipul de indemnizaţie adresată fa­miliilor cu copii și se completează pentru fiecare tip de indemnizaţie separat. Cererea se acceptă numai în cazul în care solicitantul şi co­pilul sunt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei și se confirmă relaţia de rudenie între solicitant şi copil, în baza informaţiei din Re­gistrul de stat al populaţiei”, a spus Cornelia Amihalachioae, repre­zentantă a Centrului de Guvernare Electronică.

„Pentru mame, va fi mult mai ușor, fiindcă acestea veneau aici cu copii mici în cărucioare. Cine dorește să vină la CTAS, o poate face, fiindcă rămâne în vigoare și vechea metodă”, a spus președinta CTAS Centru, Liuba Rotaru.

Potrivit autorilor proiectului, la depunerea cererii în format elec­tronic dispare necesitatea privind colectarea actelor solicitate la sta­bilirea indemnizațiilor, toate date­le fiind preluate din registrele de stat, în scopul optimizării timpului de deservire.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand