28 februarie 2024
Chisinau
Social

Un grup de electromontori, instruit în premieră prin intermediul sistemului dual

Loading
Social Un grup de electromontori, instruit în premieră prin intermediul sistemului dual
Un grup de electromontori, instruit în premieră prin intermediul sistemului dual
electromontori

Foto: edu.gov.md

 

Un număr de 15 tineri moldoveni beneficiază, începând cu anul de studii 2016-2017, de pregătire pro­fesională în baza sistemului de instruire duală la specialitatea de electromontor pentru întreţine­rea şi repararea utilajului electric. Studiile sunt organizate în baza unui proiect-pilot în cadrul Şcolii profesionale nr.9  din Chişinău şi al unei întreprinderi din sectorul energetic.

 

Cei 15 tineri vor studia până în ianuarie 2017 în cadrul şcolii profesionale, după care vor avea parte de instruire practică la între­prindere, unde se vor afla până la susţine­rea examenelor şi absolvirea propriu-zisă, a precizat Tatiana Caraman, directoarea Şcolii profesionale nr. 9. În tot acest răs­timp, elevilor în cauză le este oferită posi­bilitatea de a locui în căminul şcolii şi de a se alimenta o dată pe zi la cantina aceleiaşi instituţii.

În opinia directoarei, acest sistem de în­văţare pas cu pas a meseriei permite atin­gerea standardului ocupaţional solicitat pe piaţa muncii, care este în continuă schim­bare. Or, la proces participă şi agentul eco­nomic, care ştie cel mai bine ce cunoştinţe şi deprinderi practice trebuie să posede un specialist calificat pentru a corespunde ce­rinţelor pieţei forţei de muncă.

La absolvire, tinerii pregătiţi după aceas­tă metodă vor avea şanse mai mari de an­gajare şi avansare în carieră. Cât despre cei 15 elevi, toţi au posibilitate, la dorinţă, să se angajeze după încheierea studiilor la întreprinderea la care au parte de instruire practică.

„Cel mai important obiectiv al acestei colaborări este 

ca tinerii meseriaşi să nu plece peste hotare, ci să dispună de pregă­tire profesională de calitate şi să activeze în economia naţională”, a accentuat Tatiana Caraman. Directoarea este convinsă că, după încheierea proiectului-pilot, pregăti­rea elevilor după sistemul dual va continua. Mai mult, conducătoarea acestei instituţii de învăţământ speră că, în următorii ani, la aceeaşi specialitate va putea fi înmatriculat un număr dublu de tineri.

 

Condiţii de instruire

 

De vreme ce elevii însuşesc în cadrul instituţiei de învăţământ 30 la sută din cunoştinţele necesare pentru deprinderea meseriei, iar restul 70 la sută – la întreprin­dere, şi programul de instruire a suferit unele modificări. În acest scop, personalul şcolii a conlucrat cu reprezentanţii între­prinderii.

Şi dacă la instituţia de învăţământ există laborator pentru pregătirea electromonto­rilor, dotat conform ultimelor cerinţe teh­nologice, la întreprindere sunt şi alte tipuri de echipament de producţie. Astfel, agentul economic dispune de un atelier cu toate cele necesare pentru instruirea tinerilor şi de laborator pentru formarea deprinderilor practice, a adăugat Tatiana Caraman.

Şi Maria Dinu, preşedinta comitetului sindical de la Şcoala profesională nr. 9, a apreciat că sistemul de instruire duală este binevenit pentru elevi. Aceştia, pe lângă bursa de aproximativ 330 de lei pe lună pe care le-o plăteşte statul, mai sunt motivaţi financiar şi de întreprindere, care le achită câte 1500 de lei lunar.

Sistemul dual îi afectează însă pe profe­sorii de la unele obiecte de cultură generală, care nu sunt studiate în cazul acestei meto­de. Or, el presupune că elevii trebuie să se dedice toată viaţa doar actualei meserii.

De menţionat că sistemul dual de pregă­tire a cadrelor este practicat în ţara noastră din 2014, cu scopul de a spori atractivita­tea studiilor profesionale şi a apropia oferta educaţională de necesităţile pieţei muncii. Sistemul dual este practicat în prezent de 15 companii şi nouă şcoli profesionale din Băl­ţi, Făleşti, Cahul, Ceadâr-Lunga, Chişinău, Hânceşti, Nisporeni şi Orhei, unde îşi fac studiile în jur de 220 de elevi la specialităţi din domeniile: industrie auto, textile, ener­gie electrică şi agricultură.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand