3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Femeile din CNSM, reprezentate plenar în activitatea PERC

Loading
Без рубрики Femeile din CNSM, reprezentate plenar în activitatea PERC
Femeile din CNSM, reprezentate plenar în activitatea PERC
sindicate-perc

Foto: arhivă personală

 

Confederaţia Internaţională a Sin­dicatelor în comun cu Consiliul Regional Pan-European (ITUC/PERC) au organizat, recent, ateli­erul de lucru cu un generic foarte sugestiv: „Luaţi-ne în considerare” (Count Us In).

 

Obiectivele atelierului au fost evaluarea şi consolidarea planurilor naţionale de acţiu­ne şi strategiilor care vizează obţinerea unei rate în mărime de 30% a reprezentativităţii femeilor în funcţii de conducere şi creşterea semnificativă a ratelor de aderare la sindi­cat a femeilor. CNSM a fost reprezentată la acest eveniment de Liuba Rotaru, preşedin­ta Consiliului de Femei din cadrul CNSM.

În cadrul atelierului s-a făcut o evaluare a campaniilor ITUC „Count Us In” şi „Deci­zii pentru viaţă”, s-a discutat despre strate­gii şi metode de atragere a femeilor în sin­dicate, s-a efectuat un schimb de repere şi provocări pentru atingerea cotei de 30% de reprezentare a femeilor în funcţii de condu­cere în sindicate, beneficiile programelor de mentorat, implicarea femeilor în negocierile colective ş.a.

Atelierul de lucru a fost urmat de Confe­rinţa Comitetului de Femei al PERC, la care au participat delegate ale organizaţiilor afi­liate PERC. În cadrul conferinţei, a fost pre­zentat un raport de activitate a Comitetului de Femei PERC pentru perioada 2012-2015 şi aprobat Programul de activitate al Comi­tetului de Femei pentru perioada 2017-2019. De asemenea, a fost aleasa conducerea şi noua componenţă a Comitetului de Femei PERC, din nouă persoane. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este reprezentată în cadrul Comitetului de că­tre Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM.

„Este un eveniment important pentru noi, fiindcă anul acesta pentru prima dată suntem parte componentă a 

Comitetului de Femei PERC. La Organizaţia Internaţională a Sindicatelor au aderat, în total, structuri din 86 de ţări și fiecare țară a avut dreptul să înainteze o candidatură. Pentru R. Moldo­va  au votat 95,6%, aceasta fiind o susţinere considerabilă”, a afirmat Liuba Rotaru.

În cadrul conferinţei, a fost elaborat pro­gramul de lucru al Comitetului de Femei nou ales. De asemenea, a fost elaborat şi aprobat planul anual de activitate pentru anul 2017. Programul de lucru pentru ur­mătorii doi ani a inclus acțiuni ce rezultă din cerinţele Congresului ITUC de la Berlin din anul 2014, care a pus următoarele sarcini: numărul membrilor de sindicat să crească considerabil; femeile sindicaliste să fie im­plicate în procesul decizional în mărime de cel puţin 30%; consolidarea forţelor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţi­ei; asigurarea cu locuri de muncă durabile şi venituri sigure; asigurarea unei protecţii sociale palpabile, eliminarea sclaviei şi a muncii forţate; implicarea sindicatelor în soluționarea problemelor imigranţilor şi atragerea lor în sindicat etc.

Totodată, urmează să fie adoptate acte normative, decizii privind implementarea aspectelor legate de egalitatea între femei şi bărbaţi, precum şi monitorizarea punerii în aplicare a politicilor PERC.

„Femeile au fost foarte active la această conferință. În fața comitetului nou ales s-au pus sarcini destul de serioase, dar care vor fi îndeplinite, cu siguranță”, a încheiat Liuba Rotaru.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand