8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Pagini din istoria organizației sindicale de la USM, într-un volum aparte

Loading
Без рубрики Pagini din istoria organizației sindicale de la USM, într-un volum aparte
Pagini din istoria organizației sindicale de la USM, într-un volum aparte
usm-sindicate

Foto: usm.md

 

Comitetul sindical de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a lansat recent, în colaborare cu Federația Sindicală a Edu-cației și Științei (FSEȘ), cartea „Schițe din istoria organizației sindicale a salariaților Universității de Stat din Moldova”.

 

Lucrarea prezintă principa­lele evenimente și personalități care au marcat activitatea și is­toria organizațiilor sindicale de la USM, începând cu anul 1946 până în prezent.

Nadejda Lavric, vicepreșe-dinte al FSEȘ, a subliniat că pentru elaborarea acestei cărți a fost depusă o muncă de cer­cetare enormă, fiind consultate numeroase documente de arhi­vă.

„Ne bucurăm că această car­te a apărut în ajunul marcării celor 70 de ani de la constitu­irea USM și a organizației sin­dicale universitare. În această perioadă, sindicatele au trecut prin diverse procese de trans­formare, însă au fost realizate multe lucruri frumoase. Car­tea prezintă un bogat material factologic și scoate în evidență rolul sindicatelor de la USM”, a subliniat Nadejda Lavric.

Dumitru Căldare, președintele comitetului sindical de la USM, dr. hab, redactor coor­donator al lucrării, a menționat că, datorită activității sindicate-lor, permanent au fost îm-bunătățite condițiile de munca, iar liderii sindicali care au lucrat la USM, în diverse perioade, au contribuit cu succes la organi­zarea procesului de muncă.

„Lucrarea are o însemnătate practică, științifică și teoretică, deoarece ilustrează în amănun­te o serie de evenimente care și-au lăsat amprenta asupra mișcării sindicale, în contextul schimbărilor istorice, sociale, economice, politice înregistra­te pe teritoriul țării noastre pe parcursul a mai multor dece­nii”, a subliniat Dumitru  Căl­dare.

Participanții la lansare au menționat că un rol substanțial în ascensiunea USM și în obținerea performanțelor di-dactice-științifice îi revine și organizației sindicale, în carte fiind descrise detaliat aportul adus de sindicate și acțiunile președinților comitetului sin­dical.

Cu acest prilej, conducerea FSEȘ a oferit o serie de diplome de merit celor mai buni angajați ai USM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand