28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Acordarea concediului de odihnă anual. Rectificări în carnetul de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Acordarea concediului de odihnă anual. Rectificări în carnetul de muncă
Acordarea concediului de odihnă anual. Rectificări în carnetul de muncă
odihna

Foto: consultexpert.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Acordarea concediului de odihnă anual în perioada solicitată

 

guestion

Concediul de odihnă anual pentru anul curent mi-a fost programat pentru luna octombrie. Din motive familia­le, am solicitat în scris să mi se acorde concediu de odih­nă anual în luna septembrie. Angajatorul nu a satisfăcut cererea mea, pe motiv că perioada indicată a concediu­lui nu corespunde programării acestuia. Este în drept angajatorul să-mi refuze acordarea concediului în cazul în care am indicat motivul?

 

Maria Ulinici, Orhei

 

Potrivit art. 116, alin. (2) din Codul muncii, la programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa salari­aţilor, cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.  Alin. 5 al aceluiași articol prevede că programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atât pentru angajator, cât şi pentru salariat.

Ca excepție de la cele menționate, Codul muncii prevede că sa­lariaţilor în vârstă de până la 18 ani, părinţilor care au doi şi mai mulţi copii în vârstă de până la 16 ani sau un copil (sau mai mulți) cu dizabilităţi şi părinţilor singuri care au un copil (sau mai mulți) în vârstă de până la 16 ani, concediile de odihnă anuale li se acordă în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în oricare altă perioadă a anului.

Astfel, în cazul în care dumneavoastră vă încadrați în una din aceste  situații, angajatorul nu este în drept sau, cu alte cuvinte, nu are  nici un temei legal de a vă refuza acordarea concediului de odihnă anual în perioada solicitată.

 

Modul de efectuare a rectificărilor în carnetul de muncă

 

guestion

În ce cazuri munca prin cumul este specificată sau în­scrisă în carnetul de muncă şi cum sunt corectate înscri­surile eronate?

 

Vasile Moraru, Ungheni

 

Potrivit pct. 40 din Hotărârea Guvernului privind carnetul de muncă, nr.1449 din 24.12.2007, înscrierea în carnetul de muncă a datelor privind munca prin cumul se efectuează la dorinţa salaria­tului (în baza cererii acestuia) de către serviciul personal de la locul de muncă de bază. Drept temei pentru efectuarea acestor înscrieri servesc copiile ordinelor (dispoziţiilor, deciziilor, hotărârilor) sau certificatele privind angajarea şi disponibilizarea salariatului din funcţia cumulată, eliberate de unitatea respectivă.

Totodată, pct. 17 al aceleiaşi hotărâri de Guvern stabileşte că, în cazul constatării unei înscrieri eronate sau incomplete referitoare la angajare, transfer, recompense etc., rectificarea sau completa­rea se face de către unitatea care a efectuat înscrierea, la capitolul IX al carnetului de muncă, în corespundere cu ordinul (decizia, dispoziţia, hotărârea) angajatorului, iar în caz de pierdere a aces­tuia – conform altui act emis de unitatea respectivă (documentele de arhivă referitoare la activitatea de muncă a salariatului, fişele personale, borderourile de contări, conturile personale privind sa­lariul etc.), autentificat în modul stabilit de legislaţie.

Prin urmare, în cazul în care aţi depistat anumite date eronate în carnetul de muncă, sunteţi în drept să solicitaţi angajatorului să fie efectuate rectificările necesare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand