7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Restricţie privind consumul unor produse alimentare

Loading
Social Restricţie privind consumul unor produse alimentare
Restricţie privind consumul unor produse alimentare
copii-cantina

Foto: jd.md

 

Prepararea, comercializarea sau distribuirea produselor alimen­tare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor au fost interzise prin lege. Potrivit factorilor de decizie de la Ministerul Sănătăţii, cei care nu se vor conforma noilor regle­mentări riscă să fie sancţionaţi cu amendă şi chiar să fie privaţi de dreptul de a activa pe un termen de la trei luni până la un an. 

 

Tot mai mulţi cititori ai ziarului „Vo­cea poporului” se interesează despre mă­surile întreprinse de autorităţile statului pentru a proteja copiii şi adolescenţii de produsele alimentare nerecomandate pe durata aflării în instituţiile de învățământ general şi profesional tehnic, precum şi în taberele de odihnă şi de întremare a să­nătăţii.

Astfel, în temeiul unor modificări şi completări legislative recente, conduce­rea Ministerului Sănătăţii a emis de cu­rând un ordin menit să amelioreze statu­tul nutriţional al copiilor în instituţiile de învăţământ și să reglementeze publicita­tea produselor dăunătoare pentru sănă­tatea lor.

Din lista produselor respective fac par­te: caramelele, ciocolata, bezelele, chipsu­rile, hamburgerii, gogoşii, sandwich-uri­le, pizza, mezelurile, snacksurile, alunele sărate, băuturile răcoritoare și energizan­te etc.

Responsabili de supravegherea alimentației raționale a copiilor în institu­ţiile de învățământ general, precum şi de excluderea publi­cităţii pentru pro­dusele alimentare nesănătoase vor fi reprezentanţii centrelor de sănă­tate publică. Tot ei vor monitoriza situaţia privind amplasarea publicită­ţii privind aceleaşi produse în stradă, în instituțiile publice și în mass-media și vor înainta propuneri de aplicare a legislației în vigoare.

Anterior, au intrat în vigoare Reco­mandările Ministerului Sănătăţii pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţă­mânt din ţara noastră. Acestea interzic consumul de 

carne cu adaos de aditivi ali­mentari (mezeluri şi salamuri), produse culinare prăjite în grăsimi şi solicită să fie redusă cantitatea de pâine și paste făinoa­se în meniurile copiilor.

Documentul presupune alimentaţie mai bogată în fructe şi legume, promo­vează consumul de apă potabilă filtrată sau îmbuteliată şi prevede crearea posi­bilităţilor de practicare a activităţii fizice în şcoli.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand