11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Cum își petrec timpul vârstnicii din Republica Moldova

Loading
Без рубрики Cum își petrec timpul vârstnicii din Republica Moldova
Cum își petrec timpul vârstnicii din Republica Moldova

pensionari

 

Populaţia RM în vârsta de 60 ani şi peste, mai bine de jumătate din tim­pul zilnic – 51,7%, îl consumă pentru activităţile de îngrijire personală, cel puțin așa arată datele Birou-lui Naţional de Statistică (BNS). Asta ar însemna 12,4 ore. Alte 30% din durata unei zile (7,3 ore) le de­dică activităţilor de muncă pentru un venit, îngrijire a gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi călă­toriilor sau deplasărilor, iar 17,9% – petrecerii timpului liber (4,3 ore).

 

În cursul unei zile (24 ore), ca pondere, după activitățile de îngrijire personală, ur­mează activitățile de îngrijire a gospodăriei și familiei: a cincea parte din zi (19,6%), sau în medie câte 4,7 ore. Femeile dedică acestor activități neremunerate în medie cu 1,6 ore pe zi mai mult decât bărbații. A zecea par­te din zi (2,8 ore) este dedicată activităților legate de mass-media (citit, privit TV etc.). Pentru aceste activități, bărbații consumă zilnic cu jumătate de oră mai mult decât femeile. De asemenea, bărbaţii lucrează, în medie, pentru un salariu/profit cu 1,1 ore mai mult pe zi decât femeile.

 

Îngrijire personal

 

În grupa activităţilor de „îngrijire perso­nală”, somnul este cea mai importantă acti­vitate. În medie, o persoană cu vârsta de 60 de ani şi peste doarme câte 10 ore pe zi, fără diferenţe semnificative pe sexe.

A doua activitate importantă în această grupă este „servitul mesei”. În medie, o per­soană în etate alocă pentru servitul mesei câte 1,5 ore pe zi. Fiecare a doua  persoană vârstnică serveşte masa în singurătate.

 

Ocupare (muncă pentru plată/profit)

 

Din totalul populaţiei de 60 de ani şi pes­te, 18,1% lucrează. În medie, ziua de mun­că a unei persoane durează 6,9 ore (7,3 ore pentru bărbaţi şi 6 ore pentru femei).

 

Întreținerea gospodăriei şi a familiei

 

93 la sută dintre persoanele în vârstă de 60 de ani și peste alocă zilnic câte cinci ore activităților neremunerate de îngrijire a gospodăriei și familiei. Astfel, femeile sunt ocupate într-o măsură mai mare (conform timpului alocat) în activităţile de pregătire a hranei, întreţinere a casei, confecţionare/întreţinere a hainelor/încălţămintei, procu­rare a bunurilor/serviciilor şi de îngrijire a copiilor, bătrânilor sau bolnavilor din fami­lie. Bărbaţii, în schimb, se ocupă mai mult cu 

grădinăritul, îngrijirea animalelor, con­strucţiile şi reparaţiile în gospodărie.

 

Muncă voluntară şi întruniri

 

Pentru „munca voluntară și activitățile participative”, vârstnicii consumă în me­die câte 2,4 ore pe zi, în aceste activități fiind implicate circa un sfert (23,1%) din populația țării de 60 de ani și peste, mai cu seamă femeile – 28,8% față de 14,5% în cazul bărbaților. Majoritatea timpului (98,7%) petrecut de vârstnici în aceste acti­vităţi revine participării populaţiei la activi­tăţile religioase. „Activitățile participative” sunt urmate de „activitățile de voluntariat”. Aproximativ fiecare a zecea persoană în eta­te practică muncile neplătite, benevole în folosul altora.

 

Sport şi activităţi de exterior

 

Circa două treimi din timpul alocat vieţii sociale, femeile şi bărbaţii vârstnici îl petrec acasă (respectiv, 64,6% şi 62,1%).

„Sportul și activitățile de exterior” sunt răspândite în rândul a peste 15% de vârst­nici cu o durată a timpului alocat de 1,5 ore pe zi. Cea mai populară activitate din aceas­tă grupă, cu o durată medie de 1,4 ore pe zi și practicată de 14,7% din persoanele în etate, este plimbatul.

 

Hobby-uri şi utilizarea calculatorului

 

Doar 3,8% din populaţia de 60 ani şi peste a ţării a declarat că este pasionată de un tip de artă sau are un hobby, alocând acestor activităţi în medie câte 1,4 ore pe zi. Totodată, atât rata de participare, cât și timpul alocat acestor activități, înregistrea­ză valori mai ridicate în rândul bărbaților în comparație cu femeile.

 

Mass-media

 

Majoritatea vârstnicilor (86,4%) alocă în medie câte 3,2 ore pe zi din timpul liber pentru citit, privit la televizor, ascultat ra­dio/înregistrări etc. Circa 16% citesc presa cotidiană (reviste, ziare etc.), cărţi sau alte publicaţii, dedicând acestor activităţi în me­die câte o oră zilnic.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand