11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Mediul rural: „La Ungheni, ca și în alte zone, nu suntem auzite cu adevărat”

Loading
Без рубрики Mediul rural: „La Ungheni, ca și în alte zone, nu suntem auzite cu adevărat”
Mediul rural: „La Ungheni, ca și în alte zone, nu suntem auzite cu adevărat”
mediu-rural

Foto: arhivă personală

 

Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Ungheni a or­ganizat recent o masă rotundă în comuna Manoileşti, cu partici­parea femeilor sindicaliste din localitate. Femeile sindicaliste din mediul rural din comuna Maniolesti, raionul Ungheni, se arată în­grijorate de situația social-economică din țară și cer autorităților de toate nivelurile să întreprindă acțiuni concrete și urgente pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale femeilor de la sate.

 

Declarații în acest sens au făcut parti­cipantele la masa rotundă dedicată Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural cu genericul „Revendicaţi-vă drepturile voas­tre la: luarea deciziilor, sănătate, alimen­taţie, educaţie, informare, trai şi muncă decentă!”.

În cadrul evenimentului organizat de Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Ungheni și primăria comunei Ma-noilești,  la care au participat femei, repre­zentante ale structurilor sindicale ramura­le, au fost discutate principalele probleme cu care se confruntă femeile din mediul rural, cum pot fi soluționate acestea.

Rodica Lupu, preşedinta CITS din ra­ionul Ungheni, a menționat că sindicatele de toate nivelurile promovează problemele femeilor și insistă să fie întreprinse toate acțiunile necesare, dar, cu părere de rău, vocea femeilor este prea puțin auzită. Fe­meile de la țară se confruntă cu multe pro­bleme, cum ar fi : lipsa locurilor de muncă, accesul limitat la serviciile medicale, con­diţii de trai proaste, violenţa în familie şi multe altele… De aceea, sloganul femeilor trebuie să fie: „Femeia din mediul rural trebuie să devină personalitate recunoscu­tă şi apreciată după merit la locul de mun­că, în familie şi în societate!”.

 

Femeile de la sate se adresează după ajutor primarului

 

Primarul comunei Manoilești, Valentina Grosu, a menţionat că femeile din Moldova nu prea vorbesc despre violenţa domestică şi foarte puţine recunosc faptul că sunt vic­time ale violenţei în familie.

„Femeile de la sate, în cel mai bun caz, se adresează după ajutor 

primarului. Totuşi, de cele mai dese ori, acestea tac şi acceptă fenomenul ca ceva obişnuit şi asta pentru că şi mama, şi bunica lor au fost supuse unui tratament violent. Adică este vorba de un lucru pe care l-au văzut din fragedă co­pilărie. Impedimentul principal care stă în calea unei decizii este frica.  Dacă femeile nu vor fi implicate în procesul decizional şi în elaborarea politicilor la toate nivelurile, schimbările în societate vor fi minime”, a relevat primărița de Manoilești.

 

Natalitatea în ţara noastră scade considerabil

 

„Cifrele oficiale arată că natalitatea în ţara noastră scade considerabil. Femei­le au nevoie de servicii sociale de calitate, pentru a se decide să nască mai mulți copii. Pentru sporirea natalităţii în ţară, trebuie să existe o motivaţie pentru femei. Bună­oară, să beneficieze de o indemnizaţie nu mai puţin de 5000 de lei”, a spus Nicoleta Diaconu, şefa grădiniței din localitate.

Prezent la masa rotundă, Sergiu Andruş­ca, directorul gimnaziului Manoileşti, gaz­da acestui eveniment, a adresat un mesaj de felicitare femeilor cu prilejul zilei con­semnate și a menționat problemele acesto­ra atât în instituţia pe care o gestionează, cât şi în localitate.

La final, participantele au adoptat în unanimitate un Apel către femeile din me­diul rural din întreaga țară.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand