8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Salarii mizere pentru angajații din sectorul de îmbrăcăminte

Loading
Social Salarii mizere pentru angajații din sectorul de îmbrăcăminte
Salarii mizere pentru angajații din sectorul de îmbrăcăminte
industria-usoara

Foto: delasuper.ru

 

Republica Moldova se află printre statele din regiune cu un decalaj imens dintre salariul minim legal și minimul de subzistență decent estimat. Cel mai mic salariu net nu ajunge nici măcar la 30% dintr-un minim de trai decent estimat, potrivit studiului „Sectorul de îmbrăcăminte din Europa de Est și Turcia: salarii la limita sărăciei”, realizat de organizația Clean Clothes Campaign. 

 

Despre aceasta s-a discutat în cadrul conferinței cu genericul „Sa­larii la limita sărăciei: cum putem îmbunătăți situația angajaților din sectorul de îmbrăcăminte”, orga­nizată de Friedrich-Ebert-Stiftung în R. Moldova (FES) și AO „Gen­der-Centru”, în parteneriat cu Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova, Federația Sin­dicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară și Asociația Patronală din Industria Ușoară (APIUS).

Studiul scoate în evidență salari­ile la limita sărăciei și condițiile de muncă îngrozitoare cu care se con­fruntă lucrătorii din industria de îmbrăcăminte din regiune, inclusiv din Republica Moldova. Cercetarea mai scoate în evidență numeroase și variate încălcări ale legii, precum și diverse practici de furt salarial.

Industria de îmbrăcăminte din Republica Moldova este un anga­jator şi exportator esențial al eco­nomiei moldoveneşti. Aproximativ 80-90% din articolele de îmbrăcă­minte sunt produse în cadrul sche­mei ,,Zona de prelucrare şi comerţ către exterior». Acest fapt denotă că fabricile din Moldova, practic, doar furnizează forţă de muncă ief­tină, lucrătorii fiind nevoiţi să mun­cească în sectorul de îmbrăcăminte în lipsa altor oportunităţi. Locurile de muncă cu salarii atât de mici mai degrabă creează sărăcie decât luptă împotriva ei, este una din concluzii­le principale ale studiului „Sectorul de îmbrăcăminte din Europa de Est și Turcia: salarii la limita sărăciei”.

Oleg Budza, președintele CNSM, a subliniat că ramura industri­ei ușoare are 

perspective și poate prospera, dacă aceasta va fi consi­derată prioritară. „Pentru sindica­te, este important să fie respectate regulile de joc, să nu fie promova­tă sclavia, mai ales că în industria ușoară activează preponderent fe­mei, care sunt expuse unor riscuri mai mari de exploatare la locul de muncă. Acolo unde sunt semnate și respectate contractele colective de muncă, asemenea nelegiuiri nu au loc”, a conchis Oleg Budza.

Una dintre probleme este că la multe întreprinderi chiar şi din in­dustria uşoară nu sunt organizaţii sindicale. Pe de o parte, muncitorii se plâng că li se încalcă drepturile, iar pe de altă parte, nu au în spate organizaţii care ar putea să le pro­moveze drepturile”, a declarat Va­lentina Bodrug-Lungu, preşedinta ONG-ului „Gender–Centru”.

„Ceea ce ţine de sectorul îmbrăcăminte, vreau să menţionez că di­alogul social există, se desfăşoară, a fost încheiată o convenţie colec­tivă. Lucrul cel mai important con­stă în faptul că, la nivelul partene­rilor sociali, sindicate și patronate, poate să se discute, să se negocieze şi să se stabilească un salariu cu mult mai mare decât cel care este garantat de către stat”, a menționat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM.

„Soluțiile ar fi modificarea legis­laţiei Republicii Moldova, astfel ca industria uşoară să devină atractivă pentru forţa de muncă tânără care pleacă în continuare peste hotare”, a explicat Alexandra Can, preşedin­ta Asociației Patronale din Industria Ușoară. Ea mai susține că „oferirea creditelor pe termen lung, până la 30 de ani, cu o rată a dobânzii preferenţială, ar fi o soluție bună, achitarea diferenţei asumându-şi-o statul. Iar angajatorul ar putea să-i ofere facilități, rata dobânzii să o achite pentru angajatul său, care ar urma să fie deductibilă şi neimpo­zabilă”. Astfel, a conchis Alexandra Can, ar avea de câștigat și salaria­tul, și angajatorul, și statul.

Conferința și-a propus să sen­sibilizeze opinia publică privind situația angajaților din sectorul de îmbrăcăminte din Republica Mol­dova, precum și inițierea discuțiilor cum poate fi îmbunătățit dialogul social care să contribuie la schim­barea situației lucrătorilor din in­dustria ușoară. La eveniment au participat reprezentanți ai orga-nizațiilor sindicale, angajatorilor din industria ușoară, ministerelor de resort și ai ONG-lor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand