4 martie 2024
Chisinau
Varia

Scrierea lui „â” şi „sunt” în română a devenit obligatorie în toate școlile

Loading
Varia Scrierea lui „â” şi „sunt” în română a devenit obligatorie în toate școlile
Scrierea lui „â” şi „sunt” în română a devenit obligatorie în toate școlile
sunt

Foto: pan.md

 

Normele ortogra­fice ale scrierii lui „â” şi „sunt” în grafia limbii ro­mâne au devenit obligatorii pentru instituţiile de în­văţământ din Re­publica Moldova.

 

Un ordin în acest sens a fost semnat marți de ministrul Educaţiei, Co­rina Fusu, cu scopul de „a asigura respectarea prevederilor Consiliu­lui Suprem pentru ştiinţă şi dez­voltare tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM)”.

Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Educaţiei, conducă­torii instituţiilor de învăţământ vor asigura implementarea în sistemul de instruire a recomandărilor de aplicare a normelor ortografice de scriere a lui „â” şi „sunt” în limba română.

Ordinul stipulează, de aseme­nea, că elaborarea, tipărirea ma­nualelor, a ghidurilor metodice, materialelor didactice şi a altor su­porturi şi resurse educaţionale se va efectua cu respectarea norme­lor ortografice de scriere a lui „â” şi „sunt” în limba română.

Anterior, Consiliul Suprem pen­tru ştiinţă şi dezvoltare tehnologi­că al AŞM a aprobat un proiect de hotărâre care prevede revenirea la „â” şi „sunt” în grafia limbii române, potrivit normelor ortografice cuprinse în „Dicţiona­rul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române”, ediţia a II-a, Bucureşti, 2005.

Acest proiect de ho­tărâre urmează să fie examinat de Guvern, pentru a fi ulterior pre­zentat spre aprobare Parlamentu­lui. Până la decizia finală, Consiliul a pus în sarcina Institutului de Filologie al AȘM elaborarea unei metodologii privind aplicarea nor­melor ortografice ale scrierii lui „â” şi „sunt” în grafia limbii române, ţinând cont de Hotărârea Adunării Generale a Academiei Române din 17 februarie 1993.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand