27 februarie 2024
Chisinau
Varia

IN MEMORIAM: Ne-a părăsit un lider sindical cu literă mare

Loading
Varia IN MEMORIAM: Ne-a părăsit un lider sindical cu literă mare
IN MEMORIAM: Ne-a părăsit un lider sindical cu literă mare

suboci

 

La 16 octombrie curent, la vârsta de 69 de ani, a plecat în lumea celor drepți Natalia Suboci, președinta Federației Sindicale „Moldova-business-sind”.

 

S-a născut la 20.03.1947 în orașul Tiras­pol. După absolvirea Universității din Ode­sa, a lucrat în calitate de inginer la Uzina din Tiraspol.

Grație nivelului înalt de profesionalism și capacităților organizatorice deosebite, în anul 1974 a fost aleasă în funcția de prim-secretar al Comitetului Orășenesc Tiraspol al comsomolului, funcţie pe care a deținut-o până în anul 1979.

În 1979, a fost aleasă în calitate de președintă a Comitetului Orășenesc al Sin­dicatului Lucrătorilor din Industria Locală.

Natalia Suboci a contribuit la crearea Federației Sindicatelor „Moldova business-sind” în 1989 și a fost liderul acesteia până în prezent.

Interacționând cu organizațiile sindicale formate la întreprinderile mici și mijlocii, domnia sa a putut să asigure, prin diverse metode de lucru, respectarea drepturilor de muncă ale salariaților, protecția socială a acestora.

A acordat o atenție deosebită instruirii activului sindical, toate seminarele și reuni­unile erau interesante, informative, consis­tente, fiind utile în activitatea ulterioară.

Cooperarea cu organizațiile sindicale internaționale care reunesc angajații din

businessul mic și mijlociu, dar și cei din comerțul stradal, este meritul Nataliei Suboci.

Fiind înzestrată cu niște calități personale deosebite – hărnicie, responsabilitate și mă­rinimie, ea a reușit să consolideze activul în jurul său, să câștige respectul și recunoștința angajatorilor.

Moartea a răpit dintre noi o persoană care prin energia și experiența sa ar mai putut fi de mare folos sectorului businessului privat, or anume domnia sa cunoștea cel mai bine  problemele din acest domeniu.

Munca pe care a depus-o a fost aprecia­tă înalt, Natalia Soboci fiind distinsă cu mai multe diplome și cu medalia „Meritul civic”.

Natalia Suboci a fost un adevărat patri­ot al mișcării sindicale, un mare adept și promotor al acesteia, reușind să contribuie esențial la dezvoltarea sindicalismului în Moldova.

Natalia Suboci va rămâne în amintirea co­legilor, activului sindical și le va lipsi enorm de mult lucru confirmat și de declarațiile sincere pe care aceștia le-au făcut.

 

Valentina Chiriac, președinta

Sindicatului „SINDLUCAS”: 

„A fost o persoană care emana bunătate, o persoană bună la suflet și echilibrată, un adevărat exemplu de delicatețe și sensibili­tate. De fiecare dată era deschisă pentru ori­ce idee care ar promova imaginea mișcării sindicale. Pe parcursul ultimilor ani, peri­oadă când am organizat activităţi în comun, am reuşit să ne apropiem, s-au consolidat şi organizaţiile membre ale sindicatelor noas­tre. Ne înţelegeam dintr-un cuvânt şi ne aju­tam reciproc.

 

moldova-business-sind

 

Avea o calitate care le lipseşte multora şi anume capacitatea de a asculta, de a oferi sfaturi practice. Manifesta mult tact când intervenea, niciodată nu-și propunea să supere sau să ofenseze pe cineva. Își dorea schimbări în cadrul mișcării sindicale, își dorea ca sindicatul să devină mai nume­ros, să-şi poată exercita funcţiile – apărarea membrilor simpli de sindicat. Natalia Suboci participa activ la promovarea sindicatului la nivel internaţional, făcea totul pentru ca organizaţiile membre, liderii sindicali să fie mai activi. Activitatea sindicatului la timona căruia a stat, a fost apreciată înalt şi la nivel internaţional, în cadrul STREET Net.

Natalia Suboci aprecia viaţa, aprecia fie­care zi trăită…”.

 

Valentina Apostolova,

funcţionar public: 

„O cunosc pe Natalia Suboci de circa 40 de ani. Pentru mine şi colegii mei care au în spate experienţa şcolii comsomoliste, ea va rămâne mereu Natașa.

Când Natalia Suboci era prim-secretar al Comitetului Orășenesc Tiraspol al comso­molului, fiind deja cotată în calitate de lider al tinerilor nu doar în oraș, dar și în republi­că, eu eram abia la început de cale în acest domeniu și activam la Slobozia.

Însă aceste diferențe nu ne-au împiedicat să ne împrietenim. Deși era foarte cunoscu­tă, Natașa era o fire modestă și „abordabilă”, se implica în problemele colegilor.

De multe ori apelam la ajutorul ei cerân­du-i sfaturi ce țineau nu doar de activitatea profesională, dar și de relațiile cu conducăto­rii gospodăriilor, o rugam să mă învețe cum să cuceresc încrederea oamenilor. Aveam atunci 23 de ani, vârstă destul de „verde” pentru un lider raional. Ce să ascund, am avut parte şi de dezamăgiri, şi de lacrimi. Însă Nataşa mă încuraja mereu şi mă ajuta să găsesc soluţie pentru toate situaţiile com­plicate. Lucru pentru care îi sunt extrem de recunoscătoare!

Natalia era un lider de tineret influent, competent în mai multe domenii, cu calităţi de lucru deosebite.  Se bucura de o mare în­credere din partea tinerilor, dar şi de autori­tate în rândul edililor oraşului.

Totodată, ea era un om cu mare curaj, soarta punând-o la grele încercări, pe care ea a ştiut să le depăşească cu multă demni­tate. În orice situaţie, ea dădea dovadă de optimism, calm şi bunătate.

Pe lângă toate, Nataşa era o femeie fru­moasă, interesantă, cu gusturi rafinate, Dumnezeu i-a dat o căsnicie fericită, ea având un soţ extraordinar şi o fiică minuna­tă.

ENERGIA de LUMINĂ şi BUNĂTATE pe care o radia îi va călăuzi mereu pe toţi cei care au cunoscut-o, au iubit-o și admi­rat-o, trezind în inimile noastre o nemăr­ginită TRISTEŢE, un lung ECOU şi veşnici AMINTIRI”.

 

Maria Creminscaia,

consultant principal al CNSM: 

„Moartea neîndurătoare a smuls prema­tur şi fără pic de milă din rândurile noastre un om de o puritate rară, un prieten fidel, un specialist de cea mai înaltă clasă. A plecat prematur din viaţă un conducător de calita­te, un prieten dezinteresat, o mamă iubitoa­rea – Natalia Suboci.

 

moldova-business-sind

 

Natalia Suboci este o persoană care ne-a dăruit dragostea pentru tot de ce se atingea: bucurie şi condescendență în comunicare, profesionalism înalt în muncă, înţelepciune şi cumpătare în situaţii de viaţă, un suflet mare, energie şi elan în toate iniţiativele, cumsecădenie şi onestitate profundă! Na­talia şi Ghennadi Suboci au lăsat pe acest pământ o urmă minunată a dragostei lor, crescând şi educând o singură fiică, Valeria, de care se mândreau foarte mult, bucurân­du-se de succesele ei profesionale, dorind să o vadă fericită. Nu pot să cred că nu voi mai vedea profunzimea acelor ochi curaţi, oneşti, plini de speranţă, zâmbetul fermecă­tor şi pătrunzător, nu voi auzi vocea ei caldă şi dragă. Natalia Suboci va rămâne pe veci în inima mea un chip luminos şi pregnant. Dormi în pace, scumpă NATALIA, să-ţi fie ţărâna uşoară, Împărăţia Domnului să-ţi li­niştească sufletul de cristal”.

 

Petru Braicu, președinte

al Asociației Obștești

a Veteranilor Mișcării Sindicale: 

„O Natalie… Despre Natalia Suboci pot să spun următoarele: am activat împreună din 1989, anul de constituire a Sindicatului Re­publican al Lucrătorilor din Cooperative, în prezent „Moldova-business-sind”. Activând cot la cot în acest sindicat, dumneaei s-a ma­nifestat ca o persoană foarte responsabilă, cu cunoștințe profunde în activitatea sindi­cală, în organizarea și dezvoltarea mișcării sindicale în acest nou sector al economiei republicii.

Natalia Suboci a selectat cu mare atenție, în comun cu aparatul acestui sindicat, și a ales lideri competenți ai organizațiilor  sin­dicale ale lucrătorilor din cooperative, con­stituite practic în toate raioanele republicii.

Cu colegii de serviciu permanent era foar­te binevoitoare, ascultând cu mare atenție propunerile lor, oferind sfaturi competente pentru realizarea problemelor care se iveau în activitatea organizațiilor sindicale terito­riale și primare”.

Acum, când Natalia Suboci a plecat dintre noi, îi aducem un omagiu și multe mulțumiri pentru munca depusă și faptele ei concrete la dezvoltarea mișcării sindicale din Repu­blica Moldova.

 

Colegii sindicaliști

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand