7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Cooperare în sfera muncii şi a protecţiei sociale

Loading
Social Cooperare în sfera muncii şi a protecţiei sociale
Cooperare în sfera muncii şi a protecţiei sociale

guvern

 

Un acord de colaborare cu Lituania în do­meniul muncii, protecției sociale și familiei a fost semnat recent de autorităţile statale din ţara noastră. Îmbunătăţirea cooperării în domeniul respectiv reprezintă una dintre priorităţile prevăzute de Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

 

Scopul acestui document este stabilirea și dezvol­tarea relațiilor bilaterale de cooperare în vederea pre­luării experienţei lituaniene în materie de negocieri privind aderarea la UE, de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară, precum şi mobilizare a asistenţei tehnice şi financiare pentru implementarea politicilor naţionale.

Totodată, acordul în cauză prevede crearea unui cadru legal pentru colaborarea bilaterală pe domeni­ile politică salarială, securitate și sănătate în muncă, asigurări sociale, protecție a drepturilor copiilor și fa­miliei, precum şi migrație de muncă.

Documentul a fost încheiat pe o perioadă nedeter­minată și va intra în vigoare la data recepționării de către partea lituaniană a notificării în scris privind în­deplinirea de către ţara noastră a procedurilor interne necesare transpunerii în practică a acordului.

De asemenea, la începutul fiecărui an calendaris­tic, părţile vor conveni asupra unui program anual de lucru, care să detalieze acţiunile necesare pentru des­făşurarea acestei colaborări.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand