27 februarie 2024
Chisinau
Varia

Practici medievale la Samsung, dezvăluite într-un nou raport

Loading
Varia Practici medievale la Samsung, dezvăluite într-un nou raport
Practici medievale la Samsung, dezvăluite într-un nou raport
samsung-protest

Foto: scmp.com

 

Un nou studiu dezvăluie amploarea globală a goanei după profituri la care recurge compania Samsung în detrimentul angajaţilor, din Coreea de Sud până la Mexic, de la Vietnam până în Ungaria.

 

Salariaţii Samsung au povestit despre condiţiile de muncă în cadrul sistemului de livrări al acestei corporaţii transnaţionale. Confederaţia Internaţională a Sindicatelor şi Sindicatul Global IndustriALL au lansat un nou raport, „Samsung – tehnologii mo­derne, dar condiţii medievale”.

„De la tratament inechitabil față de fa­miliile foștilor salariați decedați din cauza cancerului provocat de munca în condiții periculoase, la implicare în înțelegeri de cartel pentru stabilirea prețurilor – compor­tamentul corporativ al companiei Samsung este ghidat doar spre maximizarea profitu­rilor în detrimentul vieții și al condițiilor cotidiene ale angajaților”, a declarat Sharon Burrow, secretarul general al ITUC.

ITUC a expediat o petiție companiei Samsung, în care o cheamă să înceteze abu­zurile în raport cu drepturile salariaților și să abandoneze politicile antisindicale.

Un nou filmuleț, „Secretele Samsung”, relevă povestea unei familii sindicale care s-a pomenit ostateca politicii antisindicale a companiei, politica ce afectează întreaga industrie a electronicii din Asia.

„Pentru furnizorii din sistemul de livrări al Samsung, în cadrul cărora salariații se organizează în sindicat, funcționează așa-numita „ghilotină a contractelor”. Astfel, compania face uz de forţă şi de pârghii de influenţă în raport cu furnizorii săi. În ca­drul întregului lanţ de livrări, compania Samsung interzice organizarea în sindicate, ameninţând cu rezilierea contractelor cu en­tităţile unde salariaţii își creează organizații sindicale”, a menționat Sharan Burrow.

Compania Samsung produce baterii pen­tru smartphone-urile Galaxy Note 7 (acestea prezintă pericol de incendiu) și a redus forța de muncă cu 35 la sută, pe parcursul mai multor decenii compania a reprimat organi­zarea în sindicate. La fel ca și în alte com­panii, la Samsung, angajaților le este frică să vorbească despre problemele din cadrul procesului de producție.

„Interdicţia impusă de companiile avia pentru folosirea telefonului Samsung Note 7 în timpul zborurilor le provoacă pasagerilor un sentiment de frică, cu acelaşi sentiment angajaţii Samsung se confruntă zi de zi, pen­tru că le este frică pentru propria sănătate şi securitate”, a mai spus Sharron Barrow.

Iată ce se cunoaşte despre una din cele mai mari şi importante companii din lume:

* Companiile afiliate cu Samsung produc circa o cincime din volumul total al exportu­rilor Coreii de Sud.

* Doar Samsung Electronics a declarat în 2012 un venit anual de peste 183 mlrd. do­lari SUA, cifră care depăşeşte PIB-ul unor ţări ca Honduras şi Cambogia.

* Averea preşedintelui Samsung, Lee Kun-hee, se estimează la 12,6 mlrd. dolari SUA.

* Din mai 2014, Lee Kun-hee se află în comă, după ce a suportat un stop cardiac. Fiul acestuia, Jae-yong, este cel mai vero­simil moştenitor al Samsung Group. Acţi­onarii Samsung Electronics urmează să se întrunească într-o şedinţă pe data de 27 oc­tombrie, la care va participa şi moştenitorul. Raportul mai dezvăluie informaţii despre afacerile dubioase ale conglomeratelor core­ene „Chaebol”, care au o influenţă dominan­tă în sistemul de luare a deciziilor politice din ţară, în care liderii sindicali sunt arestaţi frecvent pentru acţiuni de protecţie elemen­tară a drepturilor angajaţilor.

„Aviditatea corporativă şi ameninţările corporative nu mai pot fi tolerate, a venit timpul realizării globale a legilor pentru a garanta o globalizare cu respectarea unor condiţii de muncă decente, a drepturilor, sa­lariului minim şi a securităţii şi protecţiei în muncă”, a declarat secretarul general Indus­triALL, Jyrki Raina.

Sharran  Burrow a menţionat: „Începând cu corporaţia Samsung, am iniţiat dezvă­luirea faptelor de aviditate corporativă şi incapacitate a celor mai mari corporaţii transnaţionale să răspundă pentru abuzuri­le din sistemul lor de livrări – începând cu suprimarea activităţilor sindicale, salariile mizere, munca nesigură şi neprotejată şi terminând cu munca forţată în afara orelor de serviciu, munca informală şi sclavia mo­dernă.

„Dar e abia începutul: noi vom continua să facem presiuni în scopul schimbării ra­dicale a situaţiei şi restabilirii buchiei legii, vom coopera cu fondurile de pensii în ceea ce ţine de gestionarea capitalului lucrători­lor şi strategiile investiţionale, şi vom conti­nua să susţinem muncitorii în revendicările acestora privind restabilirea supremaţiei le­gii. Vom pune capăt avidităţii corporative”.

 

Sursa: ITUC

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand