8 decembrie 2023
Chisinau
Cultura

Teatrul „Licurici”, o lume unde păpuşile prind viață

Loading
Cultura Teatrul „Licurici”, o lume unde păpuşile prind viață
Teatrul „Licurici”, o lume unde păpuşile prind viață
teatrul-licurici

Foto: arhivă personală

 

La Teatrul Republican de Păpuşi „Li­curici” din capitală a existat de mai mulţi ani o organizaţie sindicală, însă un contract colectiv de muncă la nivel de unitate a fost semnat abia în anul 2010. Odată cu semnarea documentu­lui, condiţiile de muncă ale salariaţilor teatrului s-au îmbunătăţit simţitor, aşa susţin mai mulţi angajaţi cu care am discutat recent. Ei au recunoscut că singura problemă cu care se con­fruntă sunt retribuţiile lunare mici. Pe un grup de salariaţi i-am prins în momentul în care făceau repetiţii, al­ţii coseau îmbrăcăminte pentru actori, iar angajaţii pensionari erau felicitaţi de liderul sindical şi de directorul tea­trului cu prilejul Zilei Internaţionale a Oamenilor în Etate, marcată anul la 1 octombrie.

 

„Licurici” este o instituţie în care muncesc peste 100 de persoane, pentru ca picii, dar şi adulții, să poată pătrunde în lumea basme­lor, o lume în care păpuşile au suflet.

Ala Toma, preşedinta organizaţiei sindi­cale a Teatrului „Licurici”, a ţinut să menţio­neze că toţi angajaţii  instituţiei sunt membri de sindicat, de la director până la paznic.

„Am încheiat un contract colectiv de mun­că la nivel de unitate pentru perioada anilor 2010-2013. Apoi am prelungit contractul, cu unele anexe, pentru anii 2013-2018. La propunerea comitetului sindical, în teatru au fost instalate boilere pentru apă caldă, climatizatoare (în sala de repetiții, în scenă, în cabina actorilor), precum şi un dozator de apă rece şi caldă. Totodată, comitetul sindi­cal a procurat un cuptor cu microunde, astfel încât salariaţii teatrului să-și poată încălzi o gustare în pauza de masă. Tot la propune­rea comitetului sindical, şoferii, tehnicienii, maşiniştii de scenă, lucrătorii atelierelor de producere au primit costume de protecţie, fiind astfel asiguraţi împotriva accidente­lor la locul de muncă. În acelaşi timp, s-au confecţionat costume care îmbunătăţesc aspectul estetic al plasatoarelor, al garde­robierelor şi controlorilor de bilete. În anul 2010, administraţia teatrului a procurat un autobuz confortabil, care ne facilitează de­plasarea în şcolile şi grădiniţele din ţară şi în alte instituţii, unde prezentăm spectaco­le. Unii angajaţi, a căror muncă presupune multă comunicare, cum ar fi şefii trupelor de actori, administratorii, beneficiază gratis de telefoane mobile şi de pachete de convorbiri telefonice, precum şi de abonamente de că­lătorie cu transportul public. Administraţia este deschisă spre colaborare cu sindicatele, este gata să soluţioneze orice problemă care apare în teatru şi face tot posibilul pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă”, a specificat Ala Toma.

În ceea ce priveşte salarizarea, liderul sin­dical Ala Toma a remarcat: „Una dintre cele mai stringente probleme este, desigur, sa­larizarea. Luând in consideraţie majorarea preţurilor de consum şi nu numai, cu sigu­ranţă, ne dăm bine seama că salariile mici nu acoperă nici pe departe cheltuielile de între­ţinere a unei familii, mai ales dacă ambii soţi activează în cultură. Îi înţeleg pe oamenii de teatru, mulţi dintre ei sunt nevoiţi să se anga­jeze prin cumul la încă un serviciu, pentru ca să îşi poată întreţine familia. Vreau să menţi­onez că, chiar dacă salariile sunt mici, acestea se achită în termenul stabilit în contractul colectiv de muncă. De exemplu, pictorul-şef are un salariu tarifar de 2310 lei, în timp ce salariul tarifar al unui actor este de 2217 lei”.

Un regulament intern, semnat de admi­nistraţia teatrului şi preşedintele comitetu­lui sindical, prevede 

suplimente la salariile tarifare şi de funcţie. Potrivit documentului, pentru înalt profesionalism se alocă un pre­miu de 75 la sută din salariu, pentru comple­xitate şi intensitate – un premiu de până la 50% din salariu. Pentru organizarea specta­torilor în grădiniţe şi în clasele primare din școli, se acordă premii în valoare de 15 la sută din banii acumulaţi de la vânzarea biletelor.

Acelaşi regulament prevede acordarea unui ajutor material la concediu pentru tra­tament, în valoare de până la un salariu me­diu lunar. Totodată, potrivit documentului, se oferă premii cu ocazia datelor jubiliare, aniversări, sărbători naţionale şi religioase, cum ar fi Crăciunul sau Paştele, în mărime de până la un salariu mediu lunar. Regulamen­tul mai prevede ajutoare materiale, de la un salariu de funcţie până la un salariu mediu lunar, pentru celebrarea căsătoriei sau în le­gătură cu decesul rudelor de gradul I.

Vladislav Şeluh activează în calitate de ac­tor de 56 de ani, dintre care 40 de ani – la Teatrul de Păpuşi „Licurici”. Este cunoscut micilor spectatori drept Barmalei din piesa „Doctorul Au-mă-doare” de K. Ciukovski. „Am dori să fim mai bine finanţaţi din par­tea statului, astfel ca să putem invita în teatru compozitori şi regizori cu renume. Deocam­dată, nu ne putem permite acest lucru. Ne dorim şi salarii mai mari. În statele vecine, bunăoară, actorii sunt mult mai bine plătiţi”.

Ion Gheorghe Şvitchi, care activează în calitate de redactor la Teatrul „Licurici”, a spus: „Am fost lider sindical încă de la 18 ani, din anul 1964. De aceea îmi dau foarte bine seama ce înseamnă să deţii o astfel de func­ţie. Liderul sindical e un om care munceşte mai mult pentru alţii decât pentru sine. Cu un lider sindical sufletist, cum este Ala Toma, şi cu alţi ”11 apostoli„ ai regretatului om de teatru Titus Jucov, Teatrul „Licurici” a avut doar de câştigat. Oamenii sunt nemulţumiţi de mărimea salariilor, dar în rest, avem toate condiţiile pentru a aduce în scenă un produs artistic de care să ne putem mândri”.

Tatiana Ursu, pictor-modelier în atelierul de croitorie din cadrul Teatrului „Licurici”, a remarcat faptul că, în ultimii ani, condiţiile de muncă de la teatru s-au îmbunătăţit. „Am primit maşini noi de cusut, o masă mare pen­tru croirea şi coaserea costumelor, necesare la spectacolele nou montate. Aceste obiecte ne uşurează munca”.

 

Să umbli cu mâna întinsă nu e cea mai bună soluţie

 

„Retribuţiile lunare ale angajaţilor din sfe­ra culturii trebuie să fie majorate cu cel puţin 30 la sută, a menţionat Vasile Bârnă, direc­torul „Licurici”. În acelaşi timp, să umbli cu mâna întinsă nu e cea mai bună soluţie. Noi, cei din consiliile de administraţie ale teatre­lor, trebuie să ne gândim la ce capitol am putea să mai facem nişte economii, cum am putea crea un produs de calitate, ca să putem atrage mai mulţi spectatori şi să creştem ve­niturile teatrelor. Aportul liderului sindical este oportun şi binevenit pentru soluţionarea mai multor probleme ce ţin de obţinerea unui venit în creştere”, susţine Vasile Bârnă.

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea popo­rului”, Nicolae Garaz, preşedintele Federaţiei Sindicale a Lucrătorilor din Cultură, a apreci­at activitatea organizaţiei sindicale de la Tea­trul „Licurici” drept una care merită un zece cu plus. „Spre deosebire de alte teatre, con­diţiile de muncă de la Teatrul „Licurici” sunt foarte bune, toţi angajaţii fiind membri de sindicat. Lider sindical activ, Ala Toma este şi membru al Comitetului Executiv al Fede­raţiei Lucrătorilor din Cultură, preşedinte al Consiliului de Femei al federaţiei şi membru al Consiliului de Femei al CNSM. Ar fi bine ca alţi lideri sindicali să preia experienţa Alei Toma”, a subliniat Nicolae Garaz.

La 28 septembrie 2016, Titus Bogdan Ju­cov, ex-director al Teatrului Republican de Păpuşi „Licurici”, ar fi împlinit 66 de ani. Cu acest prilej, la Casa-muzeu „A. Donici” din raionul Orhei a fost inaugurată o expoziţie în memoria regretatului actor şi regizor. Expo­ziţia a fost organizată de artişti ai Teatrului „Licurici” şi directorul casei-muzeu, Elena Frunze.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand