28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului. Comisia pentru dialog social

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului. Comisia pentru dialog social
concediu-de-maternitate

Foto: engravida.com.br

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului

 

guestion

Doresc să aflu dacă acordarea concediului parțial plă­tit pentru îngrijirea copilului, la solicitarea salariatului, constituie o obligație sau un drept al angajatorului?

 

Vera Bodolică, Călărași

 

Acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani constituie un drept pentru femeile salariate și alte persoane indicate în art. 124 din Codul muncii. Acest drept, potrivit alin. (2) al  aceluiași art. 124 din Codul muncii, se realizează doar prin depunerea unei cereri scrise către angajator. Or, acordarea unui ase­menea concediu constituie un drept al persoanelor menționate mai sus și, în același timp, o obligație  a angajatorului. Cu alte cuvinte, acorda­rea acestui tip de concediu nu depinde de voința sau consimțământul angajatorului. Mai mult, angajatorul nu este în drept să refuze acorda­rea concediului în cauză în condițiile legii.

Neacordarea concediului plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani constituie o încălcare a legislației muncii, ce atra­ge după sine răspundere contravențională, conform art. 55 din Codul contravențional.

 

Comisia pentru dialog social la nivel de unitate

 

guestion

Ce înseamnă comisie pentru dialog social la nivel de unitate și care sunt atribuţiile acesteia?

 

Vasile Cărăman, Strășeni

 

Comisia pentru  dialog social la nivel de unitate reprezintă structu­ra parteneriatului social, părțile căreia sunt angajatorul și salariații. Comisia este formată pe principii de paritate din reprezentanți ai an­gajatorului și ai organizaţiei sindicale de la unitate.

Organizarea și funcționarea comisiei este determinată de Re­gulamentul-tip aprobat prin Hotărârea Comisiei naționale pentru consultații și negocieri colective nr. 9 din 18 mai 2007.

Potrivit acestui regulament-tip, comisia are mai multe atribuții şi anume: armonizarea intereselor salariaților și ale angajatorului în procesul de stabilire a obligațiilor reciproce concrete în sfera muncii și cea socială, purtarea negocierilor colective, elaborarea și promova­rea contractului colectiv de muncă, prevenirea și atenuarea situațiilor conflictuale dintre salariați și angajator, înaintarea propunerilor pri­vind îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților din unitate și acordarea unor garanții și compensații suplimentare decât cele prevă­zute de legislație și altele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand