4 decembrie 2023
Chisinau
Social

Stagii profesionale remunerate în domeniul juridic

Loading
Social Stagii profesionale remunerate în domeniul juridic
Stagii profesionale remunerate în domeniul juridic
lege

Foto: diez.md

 

Studenții din ultimul an de facultate şi tinerii specialişti din domeniul dreptului, cetățeni ai Republicii Moldova, vor avea posibilitate, începând din 2016, să urmeze stagii profesi­onale remunerate în cadrul mai multor mi­nistere şi autorităţi publice.

 

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, aceste stagii vor fi efectuate în cadrul programului „Tatiana Iurco Honors Attorney Fellowship”, care are scopul de a le oferi tinerilor posibilitatea de a acumula experienţă, a-şi dezvolta abilităţile şi a-şi perfecţiona cunoştinţele profesionale.

Stagiile vor avea o durată de 12 luni, iar participan­ţii la ele vor fi remuneraţi din fonduri alocate de Insti­tutul de Dezvoltare Internațională „Leavitt” din Sta­tele Unite ale Americii. Pentru a acumula experienţa râvnită, participanţii la acest program vor activa, pe parcursul unui an, perioade a câte aproximativ două luni, în cadrul mai multor instituţii publice.

Pentru început, din şirul acestora vor face par­te: Ministerul Justiției, cel al Transporturilor și In­frastructurii Drumurilor, al Afacerilor Interne, al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, al Tehnologi­ei Informației și Comunicațiilor şi al Tineretului și Sportului. Alte instituţii care vor mai găzdui aceşti tineri specialişti sunt: Consiliul Superior al Magis­traturii, Curtea Constituțională și Oficiul Avocatului Poporului.

Programul în cauză are un caracter competitiv şi este destinat studenţilor cu medii înalte, abilități inte­lectuale, analitice demonstrate și care manifestă inte­res pentru a activa în serviciul public.

Durata acestui program este de cinci ani sau până la epuizarea resurselor financiare acordate de dona­tori. La program pot participa persoane care au mai beneficiat de instruire în cadrul Institutului „Leavitt”, studenți la ultimul an în cadrul facultăților de drept şi la studii de masterat, precum şi tineri aflaţi la începu­tul unei cariere juridice.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand