27 februarie 2024
Chisinau
Social

Munca este mai productivă atunci când se desfăşoară în condiţii de securitate

Loading
Social Munca este mai productivă atunci când se desfăşoară în condiţii de securitate
Munca este mai productivă atunci când se desfăşoară în condiţii de securitate

scoala-balti

 

Conform prevederilor Codu­lui educaţiei, Şcoala profe­sională nr. 2 de la Bălţi şi-a schimbat denumirea, acum se numește „Instituţie Pu­blică Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Ali­mentelor”. În cadrul institu­ţiei sunt pregătiţi specialişti în domeniul alimentaţiei publice, orele practice fiind desfăşurate în laboratoare dotate cu utilaj modern.

 

Datele statistice arată că anume meseriile din domeniul alimenta­ţiei publice sunt cele mai solicitate pe piaţa muncii. Este foarte impor­tant ca, atunci când se angajează în câmpul muncii, tinerii să cunoască în ce constă o muncă decentă şi ce reprezintă un contract colectiv de muncă.

De Ziua Mondială a Muncii De­cente, 7 octombrie, un grup de tineri, reprezentanți ai grupe-lor de bucătari, anul I și II și chel­neri, anul I de la Centrul de Ex­celenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor, au participat la un se­minar informativ cu genericul „Ora sindicală”.

Manifestarea a avut loc la Bălţi şi a fost moderată de Tatiana Ma­rian, președinta Comisiei de Ti­neret din cadrul CNSM, și Vasile Patrașcu, consilierul președintelui CNSM. La seminar au participat şi Simion Guțu, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Angajaţi­lor din Industria Construcţiei de Maşini şi Aparate şi Învăţământul Profesional „SindRăutMaș”, Doina Morari, director adjunct pe instrui­re şi educaţie de la centrul amintit, Elena Sânic, preşedinta organizaţi­ei sindicale primare din cadrul cen­trului respectiv, membră a Comisiei de Tineret din cadrul CNSM.

În cadrul „Orei sindicale”, s-a discutat despre importanța 

muncii decente, rolul sindicatelor în pro­movarea muncii decente şi despre avantajele de a fi membru de sindi­cat. La întrebarea „Ce este un sindi­cat şi care este rolul sindicatului?”,  tinerii au răspuns că au auzit despre sindicate, dar nu cunosc prea multe în ce constă activitatea unei organi­zaţii sindicale.

Participanţii la seminar s-au im­plicat activ în discuții. Elevii Cen­trului de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor au abordat şi problema achitării salariilor în plic şi au adus mai multe exemple în acest sens.

În mare parte, discuţiile s-au axat pe drepturile tinerilor de a se înca­dra în câmpul muncii. Tinerii au fost informaţi că, la angajare, orga­nizaţia sindicală de la întreprindere le oferă informaţii despre drepturile şi obligaţiile salariatului, precum şi despre prevederile contractului co­lectiv de muncă la nivel de unitate şi prevederile contractului individual de muncă.

La final, tinerii au relevat că „Ora sindicală” le-a fost utilă, informa­ţia fiind prezentată pe înţelesul lor. Totodată, participanţii la seminar au concluzionat că munca este mai productivă atunci când se desfăşoa­ră în condiţii de libertate, egalitate, securitate şi demnitate umană.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand