28 februarie 2024
Chisinau
Social

Salariaţii, informaţi despre dreptul lor la o muncă decentă

Loading
Social Salariaţii, informaţi despre dreptul lor la o muncă decentă

ziua-muncii-decente

 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente, actualii şi viitorii salariaţi din ţara noastră au fost informaţi despre drepturile şi garanţiile care le sunt asigurate prin lege sau pot fi obţinute prin negocieri, inclusiv colective. În acest scop, reprezentanţii Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au desfăşurat o cam­panie în aceeaşi zi.

 

O atenţie sporită a fost acordată familia­rizării tinerilor de la mai multe instituţii  de învăţământ din municipiile Chişinău şi Bălţi şi comuna Stăuceni cu principiile care tre­buie implementate pentru ca aceştia să poa­tă presta o muncă decentă şi să se bucure de un trai pe potrivă.

Viitorul ţării noastre depinde de tineri şi acesta tot lor le aparţine, doar că ei trebuie susţinuţi, pentru a putea activa în benefi­ciul ţării noastre şi a nu fi nevoiţi să migreze peste hotare în căutarea unei vieţi mai asi­gurate, a apreciat Petru Chiriac, vicepreşe-dinte al CNSM.

Tinerii moldoveni se confruntă în pre­zent cu diverse probleme pe piaţa muncii, iar acestea au fost generate în mare parte de schimbările legate de tranziţia la economia de piaţă, care au afectat cel mai mult acest grup social. Sindicatelor le revine rolul de a obţine prin dialog social cu Guvernul şi patronatele garanţiile social-economice ne­cesare pentru ca tinerii să se poată bucura pe deplin de principiile moderne ale muncii decente.

Statul şi societatea în întregime nu pot răspunde nevoilor şi necesităţile tinerilor, care sunt, în primul rând, de natură mate­rială. Totul porneşte de la nivelul insuficient al salariilor. O altă problemă ţine de calita­tea pregătirii profesionale. Tinerii nu mai beneficiază de ani buni de servicii de ori­entare profesională, iar în consecinţă mulţi ajung să deprindă meserii care nu le sunt de nici un folos.

Pe de altă parte, statul nu are o viziune clară în ceea ce priveşte 

pregătirea cadrelor pentru economia naţională. Nu se ştie de câţi învăţători, medici, ingineri, constructori sau transportatori este nevoie, la fel cum nu există nici vreun registru de înregistrare a angajaţilor din diversele domenii ale econo­miei. Astfel, mulţi tineri devin specialişti de care piaţa este suprasaturată.

 

Ajustarea politicilor

 

De asemenea, tinerii nu sunt acceptaţi la întreprinderi pentru că nu au pregătirea ne­cesară pentru a face faţă cerinţelor. Şi vina pentru aceasta nu este a lor, ci a celor care le-au oferit programe de studii depăşite şi nu au avut grijă ca acestea să fie ajustate în funcţie de evoluţia tehnologiilor de produc­ţie, care se modifică în permanenţă.

Totodată, este necesar ca salariile să fie majorate, iar tinerilor specialişti să le fie oferit suport financiar, să poată contracta credite preferenţiale, să-şi poată asigura condiţii locative decente. Unele facilităţi sunt acordate şi în prezent, dar numai me­dicilor şi pedagogilor, iar sindicaliştii ple­dează pentru extinderea acestora şi asupra profesioniştilor din alte domenii de activi­tate.

Reprezentanţii sindicatelor insistă şi asupra elaborării cadrului normativ nece­sar pentru implementarea Legii cu privire la tineret, precum şi a respectării de către Guvern a promisiunilor în ceea ce priveşte finanţarea afacerilor iniţiate de migranţii moldoveni reveniţi în patrie.

 

Protecţia salariaţilor

 

În cadrul unei întâlniri cu elevii Centru­lui de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi, aceştia s-au arătat interesaţi, în special, de aspectele legate de încheierea contractului individual de mun­că, condiţiile de care trebuie să dispună la locul de lucru, salarizare etc., a precizat Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Ti­neret a CNSM.

„O muncă decentă depinde foarte mult de situaţia social-economică din ţară, iar în condiţiile actuale, tinerii nu reuşesc să-şi asigure un trai decent, din cauza nivelu­lui scăzut al salariilor. În acelaşi timp, dacă sunt informaţi, tinerii se implică mai activ în procesele legate de protejarea drepturilor lor”, a subliniat Tatiana Marian.

De menţionat că, în cadrul campaniei sus-menţionate, pe lângă întâlnirile avute cu tinerii, în Scuarul Europei şi cel al Maga­zinului Unic din Chişinău au fost instalate corturi, la care trecătorilor le-au fost oferite informaţii şi consultaţii cu privire la munca decentă.

În acest an, la nivel internațional, Ziua Mondială a Muncii Decente s-a desfăşurat sub genericul „Stop lăcomiei corporațiilor”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand