5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Lectorii vor trebui să deţină în mod obligatoriu titlul de doctor

Loading
Без рубрики Lectorii vor trebui să deţină în mod obligatoriu titlul de doctor
Lectorii vor trebui să deţină în mod obligatoriu titlul de doctor
lectori

Foto: manchester.ac.uk

 

Lectorii care în prezent nu deţin titlul de doctor vor mai putea activa în această calitate doar până în 2018. Cel puţin asta prevede Co­dul educaţiei, iar factorii de decizie de la ministerul de resort afirmă că acest lucru este dictat de faptul că ace­laşi document le cere lecto­rilor să desfăşoare şi activi­tate de cercetare, pe lângă cea didactică.   

 

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei precizează că lectorilor li s-a dat la dispoziţie o perioadă de patru ani, din 2014 şi până în 2018, pentru a se conforma preve­derii respective din Codul educaţi­ei. Şi studiile de doctorat ar fi orga­nizate, încă din 2015, după un nou concept. Astfel, toată responsabi­litatea pentru organizarea docto­ratului şi susţinerea tezei aparţine şcolii doctorale, conducătorului, precum şi doctorandului însuşi.

Conform legislaţiei în vigoare, din 2018, lectorii care nu vor deţi­ne titlu de doctor vor putea activa doar ca asistenţi, funcţie prevăzută pentru doctoranzi, care, după ce obţin titlul de doctor, pot activa deja în calitate de lectori.

Totuşi, lectorii actuali, care până în 2018 nu vor obţine titlul de doctor, nu vor trebui în mod obligatoriu să demisioneze, a de­clarat recent Vasile Marina, vice­ministru al Educației. Ei ar putea fi transferați, de asemenea, la pos­tul de asistent, care nu este unul științifico–didactic.

Potrivit reprezentanţilor Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, noile prevederi din lege ar putea contribui la creşterea prestigiului pe care îl are profe­sia în cauză, dar şi a atractivităţii acesteia în rândul tinerilor. Or, în prezent, la universităţile din ţara noastră continuă să activeze un număr semnificativ de lectori care demult au depăşit vârsta de pensi­onare.

De menţionat că în universităţi­le din Republica Moldova activea­ză în prezent peste 5000 de cadre didactice. Doar jumătate dintre acestea deţin titlul de doctor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand