27 februarie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Ajutor social acordat în perioada rece a anului familiilor defavorizate

Loading
Cititorii ne scriu Ajutor social acordat în perioada rece a anului familiilor defavorizate
Ajutor social acordat în perioada rece a anului familiilor defavorizate

incalzire

 

O cititoare a ziarului nostru se interesează dacă legea prevede asigu­rarea pensionarilor în mod gratuit cu lemne pentru iarnă de către au­torităţile publice locale. Femeia spune că s-a adresat primarului din comuna în care îşi are domiciliul, dar cererea nu i-a fost îndeplinită. În acelaşi timp, ea ar fi auzit că unele familii de bătrâni din aceeaşi loca­litate ar fi primit ajutor sub formă de lemne de foc de la primărie.

 

Reprezentanţii Ministerului Mun­cii, Protecţiei Sociale şi Familiei au precizat că legea prevede în acest scop doar ajutor social în formă pe­cuniară, destinat susținerii familiilor cu venituri mici.

Ajutorul pentru sezonul rece al anului este o prestație complemen­tară ajutorului social şi este acordat lunar, în perioada noiembrie-martie, în sumă fixă aprobată de Guvern. În anul curent, această sumă este de 315 lei şi va fi plătită familiilor al căror venit este mai mic decât nivelul veni­tului lunar minim garantat majorat de 1,6 ori.

Astfel, pentru 2016, venitul lunar minim garantat pentru ajutor social constituie 900 de lei, iar cel pentru ajutorul acordat în perioada recea a anului – de 1440 de lei.

Dreptul de stabilire a ajutorului social și a celui pentru perioada rece a anului revine direcţiilor sau secţii­lor de asistenţă socială şi protecţie a familiei, iar cererea trebuie depusă la asistentul social din primărie. Prin­tr-o singură cerere este examinată posibilitatea de a fi acordat dreptul la ambele prestații.

În cazul capitalei, însă, este vor­ba despre un regulament care func­ţionează la nivel de municipiu, care prevede compensarea din mijloacele financiare disponibile la nivel local a unei părţi din cheltuielile suportate de persoanele fizice în sezonul rece al anului pentru încălzirea locuinţelor. În restul localităţilor, acest fel de aju­toare sunt acordate numai în cazul în care autorităţile publice locale dis­pun de posibilităţi financiare. În ceea ce-i priveşte pe locuitorii municipiu­lui Chişinău, aceştia pot depune deja cereri pentru a  beneficia de compen­saţii la căldură pentru sezonul rece 2016-2017, a anunţat la începutul acestei săptămâni Dorin Chirtoacă, primarul general al capitalei.

Municipalitatea acordă ajutor la plata agentului termic în mărime de 

40 la sută din costul facturii la încăl­zire familiilor care, pe parcursul ulti­melor 12 luni, au avut un venit lunar de până la 2500 de lei pentru fiecare membru.

Totodată, ajutorul în cauză este destinat persoanelor care îşi încăl­zesc locuinţele cu energie termică, dar şi cu electricitate, gaze naturale sau cu lemne.

În sezonul de încălzire 2015-2016, Primăria capitalei a acordat compen­saţii la plata agentului termic la apro­ximativ 36 de mii de familii, iar suma totală alocată în acest scop a depăşit 75 de milioane de lei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand