28 februarie 2024
Chisinau
Sport

Spartachiada CNSM, evenimentul la care concurenţa uneşte oamenii

Loading
Sport Spartachiada CNSM, evenimentul la care concurenţa uneşte oamenii
Spartachiada CNSM, evenimentul la care concurenţa uneşte oamenii

spartachiada

 

„Sportul într-adevăr ne-a unit, ne-a unit într-o fa­milie”. Astfel a început să povestească Elena Lupaş­co, inginer-proiectant la SA „RED-Nord-Vest”, fili­ala Briceni, despre faptul cum a ajuns să participe la cea de-a IV-a ediţie a Spartachiadei Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Republica Moldova.

 

Vedeti galeria foto de la eveniment pe conturile noastre de Facebook și Flickr.

 

Am întâlnit-o pe Elena cu doi copii gemeni în braţe, iar al treilea copil, un pic mai mare, se juca cu mingea prin apropiere. A venit tocmai de la Briceni la Chişinău, împreună cu soţul şi cei trei copii, pentru a concura la jocul de dame.

„Fiind studenţi la Universita­tea Tehnică din Moldova, şi eu, şi viitorul soţ, Ruslan, veneam să jucăm dame, în timpul liber. La început ne-am împrietenit, apoi ne-am căsătorit, iar acum activăm la aceeaşi întreprinde­re. Oriunde am merge, suntem toţi cinci împreună. Şi la Spar­tachiada CNSM am venit toată familia. Sportul ne face să fim mai sănătoşi, mai bine dispuşi şi ne ajută să obținem rezultate bune în muncă”, a spus Elena. Soţii Elena şi Ruslan Lupaşco au concurat la proba joc de dame, reprezentând echipa Federaţi­ei Sindicale a Lucrătorilor din Energetică „Sindenergo”.

Cea de-a IV-a ediţie a Sparta­chiadei CNSM a avut loc în peri­oada 23-25 septembrie la tabăra de odihnă „Camping” de la Vadul lui Vodă şi a reunit circa 600 de sportivi de la 17 federaţii sindi­cale de ramură. Medici, poliţişti, pedagogi, angajaţi din cultură, servicii comunal-locative, din sistemul gaze, din alte domenii şi-au încercat puterile la nouă probe sportive. Competiţiile fi­nale din cadrul spartachiadei s-au dat între echipele centrelor sindicale naţional–ramurale la următoarele probe: volei femei, volei bărbaţi, minifotbal, tenis de masă, şah, joc de dame, şta­feta olimpică 4×100 metri (doi bărbaţi şi două femei), darts, tragerea odgonului, cursa olim­pică de 1000 de metri. Ultimele două probe au fost în afara com­petiţiilor.

Oleg Budza, președintele CNSM, a declarat, la inaugura-rea spartachiadei, că desfășura-rea competițiilor sportive a de­venit o frumoasă tradiţie, care uneşte generaţii de sindicalişti şi contribuie la promovarea spi­ritului de echipă. „Sportul nu doar ne menține într-o condiție fizică bună, dar este și unul din­tre elementele care ne unește, ne consolidează și ne face mai bine organizați în cadrul colectivelor de muncă”, a menționat liderul sindical.

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, coordonatorul princi­pal al spartachiadei și președinte al Comitetului organizatoric, le-a mulțumit 

liderilor sindicali pen­tru atenția acordată dezvoltării culturii fizice și sportului în ra­muri și în unitățile economice. „Competițiile din cadrul sparta­chiadei CNSM sunt o evaluare a activităților sportive desfășurate pe parcursul întregului an, al căror scop în sine nu este doar obținerea de premii și medalii, dar și de a ne stimula să ducem un mod de viață sănătos. Acest exemplu merită să fie transmis mai departe copiilor noștri, pen­tru a avea familii sănătoase și pu­ternice”, a spus Mihail Hîncu.

Vicepreședintele CNSM a transmis participanților și un mesaj din partea președintelui Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova,

Nicolae Juravschi. Totodată, Mihail Hîncu a înmânat preșe-dintelui CNSM, Oleg Budza, medalia Comitetului Naţional Olim­pic pentru merite deosebite în organizarea culturii fizice și spor­tului în structurile sindicale.

Ion Bulat, prim-vicepreşedin­te al Federaţiei Sindicale a Edu­caţiei şi Ştiinţei, a remarcat că, pe an ce trece, spartachiada CNSM se află pe o linie ascendentă, atât în plan calitativ, cât şi cantitativ.

„Nu suntem adversari, sun­tem prieteni. Competiţiile sporti­ve ne fac să fim mai uniţi şi mai puternici”, a spus Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindica­telor „Sindlex”.

Ana Selina, preşedinta Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindind­comservice”, a subliniat că „spar­tachiada CNSM este, probabil, singura manifestare la care exis­tă doar prieteni, iar concurenţa uneşte oamenii”.

Nadejda Rusnac, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Uşoară, a pre­cizat că „sportul ne oferă un prilej de a comunica mai eficient”.

 

Federaţia Sindicală „Sănătatea” s-a plasat pe locul I

 

Potrivit Tamarei Mirovschi, şefa Departamentului organi­zare, educaţie şi informare, în clasamentul general, locul I a re­venit Federaţiei Sindicale „Sănă­tatea”, locul II – Federaţiei Sin­dicale a Educaţiei şi Ştiinţei, iar locul III – Federaţiei „Sindind­comservice”. Totodată, au fost oferite trei diplome „In memo­riam Nicolae Suruceanu”. Astfel, diploma pentru cea mai originală echipă a fost oferită lotului de la Federaţia Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică şi Re­surse Energetice.

Diploma pentru cel mai lon­geviv participant a revenit Lud­milei Podlesnaia, salariată la o întreprindere din cadrul Federa­ţiei Sindicatelor Angajaţilor din Industria Construcţiei de Maşini şi Aparate şi Învăţământul Profe­sional „SindRăutMaş”. Diploma pentru cel mai tânăr participant la spartachiadă a fost înmânată Elenei Druţă, angajată la o în­treprindere din cadrul Federaţi­ei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Con­strucţii „Sindicons”.

Echipele care s-au clasat pe primele trei locuri la probe spor­tive au primit cupe, diplome şi abonamente anuale la ziarul „Vocea poporului”. Totodată, câştigătorii au beneficiat şi de diplome şi cadouri din partea Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand