4 martie 2024
Chisinau
Social

24 de consiliere au realizat proiecte locale cu impact social

Loading
Social 24 de consiliere au realizat proiecte locale cu impact social
24 de consiliere au realizat proiecte locale cu impact social
programul-inspiro

UN Women/Dorin Goian

 

Programul Naţional de Mentorat pentru Femei Con­siliere „INSPIR-O” s-a încheiat. 24 de femei consiliere din toată țara au învățat, timp de un an, cum să devină lidere în comunitățile lor, despre sensibilizare la gen, riscuri, management, cum să identifice probleme co­munitare, să realizeze și să gestioneze proiecte și să-i motiveze pe oameni să participe și să le pese de bunu­rile lor comune. Astfel, consilierele au implementat inițiative comunitare, fiecare în localitatea sa.

 

Pentru majoritatea participantelor, acest program a ser­vit drept trambulină pentru activitățile de mai departe, multe dintre consiliere fiind la primul mandat. Astfel, la în­cheierea programului a fost evaluat rezultatul muncii în­tregii echipe, care pe parcursul unui an de zile a depus multă răbdare, străduință și ambiție pentru a realiza lucruri poziti­ve în societate. La ceremonie și-au amintit cu satisfacție de primele lor întâlniri. Au venit timide, acum sunt curajoase. Majoritatea dintre ele nu au re­alizat niciodată un proiect și nu știau de unde să înceapă. Acum abia așteaptă să se implice în soluționarea altor probleme co­munitare, să le facă viață con­sătenilor mai frumoasă.

 

A mobilizat tinerii din localitate

 

Aliona Grebănos, consilie­ră în comuna Sadâc, raionul Cantemir, și-a propus, prin proiectul său, să mobilizeze ti­nerii din localitate să identifice problemele comunitare și să participe la soluționarea lor. 30 de tinere și tineri din Sadâc au fost instruiți cum să se implice în procesul decizional și cum să participe la elaborarea politici­lor publice. A fost creat un grup de inițiativă al tinerilor, „Sadâc pune umărul”. Membrii aces­tuia participă la toate ședințele consiliului local, vin cu propu­neri, cer explicații atunci când li se pare că în forul local lucru­rile nu merg tocmai bine.

O activitate comună la care a participat comunitatea, auto-ritățile publice locale și agenții economici a fost amenajarea scenei de la teatrul de vară. La evenimentul de inaugura­re a scenei au participat circa 300 de oameni. „Drept rezul­tat, avem un teatru de vară bine amenajat, frumos. Ne punem dorințe noi și căutăm soluții pentru a le îndeplini. Visele se realizează dacă există cura­jul de a le urma”, a menționat Aliona Grebănos.

 

A promovat șahul în rândul elevelor

 

Renata Grădinaru, consili­eră municipală în municipiul Bălți, s-a gândit că prea puține fete practică șahul și a decis să le încurajeze, să le motiveze să frecventeze școala sportivă și, de ce nu, acestea să devină campioane. Astfel, ea a realizat un proiect numit „Șahul ce dez­voltă inteligența”.

Consiliera a sensibilizat opi­nia publică, a motivat părinții să-și înscrie fetițele la școala sportivă la secția de șah, a organizat prezentări atractive

în mai multe instituții de în-vățământ. „În urma realizării acestui proiect, eu, în calitate de consilieră, am devenit mult mai vizibilă. Acum implementez alt proiect și deja lumea are încre­dere în mine. Mi-am găsit mai mulți susținători”, a menționat Renata Grădinaru.

 

Timpul e prețios

 

Victoria Butuc, consilieră locală la Dănceni și consilieră raională în raionul Ialoveni, și-a intitulat proiectul „Femei implicate pentru comunitate”. Scopul acestuia a fost de a le sensibiliza pe femei și a le de­termina să se implice activ în soluționarea problemelor din localitate, cum să-și gestione­ze corect timpul. O altă parte a proiectului a fost amenajarea unui parc fitness la Dănceni, fi­indcă se știe că într-un corp să­nătos este o minte sănătoasă.

Mentora Victoria Cujbă s-a întâlnit cu femeile din sat și le-a povestit din experiența pro­prie cum poate o femeie să se implice în dezvoltarea comuni-tății. Apoi, Victoria Cujbă s-a întâlnit cu reprezentanți ai administrației publice și le-a vorbit despre reforma admi-nistrației publice și despre im­plicarea femeilor în procesul decizional.

 

programul-inspiro-2

UN Women/Dorin Goian

 

Aurica Cebotari, consilieră în consiliul raional Ștefan Vodă și mentee în cadrul programu­lui, și-a propus ca prin progra­mul „INSPIR-O” să mobilizeze consilierele și consilierii să in-teracționeze mai mult cu oame­nii și să le asculte problemele.

„Consilierii trebuie să se im­plice și să rezolve problemele populației, nu doar să voteze. De aceea, le-am zis colegilor mei să organizeze cât mai mul­te întâlniri cu femeile și bărbații din Ștefan Vodă și să se implice în activități informale”, a spus consiliera.

Mai mult, Aurica Cebotari a pus pe roate construirea unui teren de joacă pentru părinții cu copii, precum și pentru oame­nii în etate, unde se pot odihni. „Oamenii îmi mulțumesc, pen­tru că în Ștefan Vodă nu erau terenuri de joacă. Și, după ce s-a văzut impactul proiectu­lui, au mai fost deschise alte trei terenuri de joacă”, a spus consiliera. Și dacă la începutul Programului „INSPIR-O” con­siliera Aurica Cebotari conside­ra că bărbații știu mai bine cum să facă politică, după zecile de instruiri și luni de mentorat, ea a decis că nu trebuie să stea la o parte.

 

„Aici nu s-a dedicat doar timp și efort, ci și suflet”

 

Acestea sunt doar câteva proiecte din cele realizate în ca­drul Programului „INSPIR-O”, fiecare fiind foarte important pentru localitate și răspunzând necesităților femeilor și bărba-ților. Ulziisuren Jamsran, re­prezentanta de țară a UN Wo­men în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egali­tate de Gen și Abilitarea Feme­ilor), a precizat că, prin acest program național de mentorat, femeile au reușit mult mai mul­te decât ar fi făcut-o dacă parti­cipau la instruiri obișnuite.

„De aceea, pentru UN Wo­men, acest mentorat este im­portant, pentru că se creează parteneriate între femei. Aici nu s-a dedicat doar timp și efort, ci și suflet. Mentoratul se face din suflet, unde atât men­tora, cât și menteea, învață una de la cealaltă. Și sper, totuși, că programul de mentorat nu se va încheia aici, ba dimpotrivă, cele 24 de mentee vor deveni, la rândul lor, mentore pentru alte femei”, a declarat Ulziisuren Jamsran.

Nina Orlova, coordonatoa­rea națională de programe din cadrul Ambasadei Suediei la Chișinău, a menționat că „IN­SPIR-O” face parte dintr-un program mai vast, finanțat de Guvernul Suediei, și anume, Programul Națiunilor Unite „Femeile în politică”. „Pe par­cursul programului de men­torat, ați avut idei de proiec­te nu doar pentru dvs., copiii sau familia dvs., dar și pentru comunitatea în care trăiți. Iar în acest context, Suedia este convinsă că, într-o democrație veritabilă, femeile, deopotrivă cu bărbații, participă la luarea deciziilor și la rezolvarea pro­blemelor societății”, a punctat Nina Orlova.

Programul Naţional de Men­torat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O” a fost realizat de către Centrul „Parteneriat pen­tru Dezvoltare” cu susținerea Programului ONU „Femeile în Politică”, implementat de En­titatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Pro­gramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parte­neriat cu Fundația Est–Euro­peană și Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, finanțat de Guvernul Suediei.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand