4 martie 2024
Chisinau
Varia

O stație de epurare a apelor reziduale a fost dată în exploatare la sanatoriul „Codru”

Loading
Varia O stație de epurare a apelor reziduale a fost dată în exploatare la sanatoriul „Codru”
O stație de epurare a apelor reziduale a fost dată în exploatare la sanatoriul „Codru”
codru

Foto: sindicate.md

 

Recent, a fost inaugurată stația de epurare a apelor rezi-duale la Stațiunea bal­neoclimaterică „Codru” a sindicatelor din Moldova.

 

„Este un proiect impor­tant de talie națională, care va aduce nu numai benefi­cii ecologice, prin purifica­rea apelor reziduale deversate de la sanatoriul „Co­dru”, dar și economice, de­oarece apa va fi reciclată”, a spus, în luarea sa de cu­vânt la inaugurare, Mihail Hîncu, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

„Cultura prestării servi­ciilor la stațiunea balneoclimaterică crește în perma-nență. Însă, datorită im­plementării acestui proiect, este posibilă diminuarea prețului la biletele de tra­tament, precum și presta­rea unor servicii primăriei, școlii și grădiniței din co­muna Hîrjauca”, a conchis Mihail Hîncu.

Domnia sa a mai adă­ugat că „în acest proiect sindicatele au investit cir­ca opt milioane de lei. Deși investițiile sunt destul de semnificative, ele se vor re­cupera în perioada imediat următoare, conform planu­lui de fezabilitate. Mai mult decât atât, cum am mai menționat, efectul pentru mediul înconjurător este unul colosal, de aceea, spe­răm că exemplul nostru va fi preluat și de alte organizații, astfel încât ecologia să devi­nă o prioritate pentru țara noastră”.

 

Ecologia trebuie să devină o prioritate pentru țara noastră

 

„Până în prezent, servi­ciile de epurare a apelor re­ziduale au fost prestate de stația de epurare a fabricii de vin din comuna Hîrjau­ca, raionul Călărași, ceea ce ne costa  peste 400 de mii de lei anual. Dar acum, prin implementarea acestui pro­iect  important, sperăm că aceste cheltuieli se vor di­minua cu mult, dar calitatea va crește semnificativ. Însă, cel mai important e că vom contribui la păstrarea unui mediu curat în zona codri­lor”, a relevat, la inaugura­rea festivă, Simion David, directorul Stațiunii balneo­climaterice „Codru”.

Cât privește utilajul insta­lat la stație, acesta prezintă tehnologie de performanță de ultimă generație și va asi­gura rezultate optime cu un grad de epurare sporit. „Stația a fost construită în două li­nii de tratare și epu­rare cu funcționare independentă. Prima linie este destinată tratării apelor mena­jere, care asigură o capacitate de 150 de metri cubi pe zi, iar cea de a doua linie – fizico-chimică, ce tra­tează apele provenite de la procedurile medicale – de asemenea, permite reci­clarea a 150 de metri cubi pe zi”, a specificat, în discursul său Bogdan Nistor, director general al Aqua System Plus SA, firma care a furnizat uti­lajul.

În timpul apropiat, o stație similară va fi constru­ită și la 

Sanatoriul „Nufărul Alb” din Cahul.

Sanatoriul „Codru”, situ­at la circa 60 de kilometri de Chișinău, îşi desfăşoară activitatea din 19 mai 1959, sub denumirea sanatoriul „Sovietskaia Moldavia”, în baza primului spital balne­ologic republican din satul Hîrjauca, în clădirile fos­tei mănăstiri de bărbaţi. În anul 1974, se pune piatra de temelie a unui complex de clădiri moderne – staţiunea de astăzi. Staţiunea deţine 460 de locuri și tratează ma­ladiile gastrointestinale, ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos central şi periferic, ale căilor respira­torii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand