7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

DECLARAȚIA: CNSM cu privire la majorarea tarifelor la energia termică

Loading
Без рубрики DECLARAȚIA: CNSM cu privire la majorarea tarifelor la energia termică

cnsm

 

Ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu majorarea tarifelor la energia termică pentru consumatorii finali, care va conduce la diminuarea veniturilor populaţiei şi ale agenților economici autohtoni.

Încă în luna iulie 2014 și în februarie 2015, am atenționat Parlamentul Republicii Moldova privind efec­tele nefaste ale deprecierii leului moldovenesc şi nece­sitatea întreprinderii de către organele de resort a unor măsuri concrete pentru stoparea acestora.

Constatăm că puterea de cumpărare a populaţiei ţă­rii noastre este una dintre cele mai scăzute de pe glob, ocupând poziţia 109 din 119  state clasate după costul de trai, conform studiului Consumer Price Index. Venituri­le lunare medii ale unei persoane în Republica Moldova constituie astăzi mai puţin de 92 de euro; 64,5% dintre salariați beneficiază de salarii mai mici de 2300 de lei, 92% dintre pensionari au o pensie mai mică de 1500 de lei, iar pensia medie pe țară acoperă doar 84% din mini­mul de existență.

Declarăm că majorarea tarifelor la energia termică conduce la înrăutățirea drastică a nivelului de viață al populației și va diminua, în continuare, puterea de cum­părare, care deja a fost afectată de devalorizarea mone­dei naționale și de creșterea ratei inflației din 2015 până la 1 septembrie curent la 12,11%.

Mai mult decât atât, situația se agravează și din moti­vul că propunerile Confederației Naționale a Sindicate­lor din Moldova privind majorarea salariului  minim pe țară, reducerea poverii fiscale prin majorarea scutirilor personale pentru persoanele fizice la impozitarea veni­turilor acestora, majorarea treptei de impozitare cu 7% nu au fost acceptate de autoritățile publice centrale.

Având în vedere faptul că majorarea chiar și cea mai nesemnificativă a tarifelor generează scumpiri în lanţ pentru toate mărfurile şi serviciile, cerem ca șeful sta­tului, Parlamentul și Guvernul, în calitate de garanți ai respectării drepturilor constituționale ale cetățenilor, să întreprindă măsurile necesare pentru ca fiecare cetățean să aibă un nivel de trai decent și să nu fie permisă majo­rarea dramatică a tarifelor la energie și a prețurilor la produsele de primă necesitate.

De asemenea, în scopul evitării tensiunilor sociale, cerem ca propunerile sindicatelor ce vizează sporirea protecției sociale a cetățenilor să fie acceptate și promo­vate în regim de urgență.

În caz dacă revendicările noastre vor fi trecute cu ve­derea, ne asumăm responsabilitatea de a purcede la ac­ţiuni de protest.

 

Oleg BUDZA,

preşedintele CNSM     

P.S. Textul Declarației a fost expediat președintelui Nicolae Timofti, spicherului Andrian Candu și premierului Pavel Filip.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand