3 decembrie 2023
Chisinau
Varia

Premieră la CNAS: Gala Premiilor în domeniul protecției sociale

Loading
Varia Premieră la CNAS: Gala Premiilor în domeniul protecției sociale
Premieră la CNAS: Gala Premiilor în domeniul protecției sociale

premii-cnas

 

Celor mai buni profesioniști din domeniul protecției sociale li s-au înmânat premii, de Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației. Evenimentul a fost organizat în premieră, iar cele nouă trofee au fost ridicate de cei mai buni profesioniști în domeniu.

 

La ceremonia festivă dedicată acestui eve­niment a participat conducerea CNSM și a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), deputați ai Parlamentului Republicii Mol­dova, reprezentanți ai administrației publi­ce locale, specialiști în domeniul protecției sociale din diferite regiuni ale țării.

Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc, care a avut prilejul să înmâneze premiul ,,Mentorul anului 2016” unui specialist în domeniu de la Casa Teritorială de Asigu­rări Sociale (CTAS) din raionul Ialoveni, a menționat buna conlucrare care există între CNSM și CNAS de mai mulți ani și a apreciat înalt eforturile specialiștilor care activează în sfera protecției sociale.

,,Am monitorizat îndeaproape cum a evo­luat performanța sistemului asigurării soci­ale de stat, a Casei Naționale. Vreau să spun că ați atins un nivel foarte înalt de dezvol­tare în asigurarea implementării politicilor statului și în asigurarea protecției sociale a populației. Faceți un lucru extraordinar, cu toate că volumul de lucru crește permanent și mereu aveți sarcini suplimentare. Nu toți pot rezista să muncească în acest sistem, pentru că, în cazul de față, rolul mentorului este foarte important. Atunci când vin tineri specialiști în acest sistem, ei trebuie să fie ghidați ca să înțeleagă că vor face în conti­nuare o muncă foarte bună pentru societate, pentru a asigura o protecție socială econo­mică a salariaților și a tuturor cetățenilor Republicii Moldova”, a spus Sergiu Sainciuc în discursul său.

Laura Grecu, preşedintele CNAS, în lua­rea sa de cuvânt, a apreciat înalt realizările CNAS de-a lungul celor 15 ani de activitate, punctând cele mai mari realizări: crearea Registrului evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale de stat, imple­mentarea sistemului informaţional ,,Pro­tecţia Socială”, implementarea serviciului de raportare electronică, reorganizarea acti­vităţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale în conformitate cu practicile internaţionale. „Este un motiv în plus de a privi în urmă cu mândrie şi de a scoate în văzul tuturor re­alizările atinse de fiecare angajat în parte, precum şi de întreaga echipă a CNAS. Am realizat lucruri frumoase. Am întâmpinat și anumite greutăți, constrângeri, dar am știut să găsim soluția potrivită, la timpul potrivit, să facem față dificultăților și să rezolvăm problemele pentru a dezvolta sistemul”.

Președinta CNAS a mai spus că prima realizare este 

crearea Registrului evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale. Este o activitate enormă, pentru că acest registru vizează aproximativ 800 de mii de cetățeni ai țării. „Avem posibilitatea, fiecare dintre noi, având extrasul de cont, să vizualizăm cariera noastră profesională, începând cu anul 1999 și până în prezent. Împreună cu dumneavoastră, avem posibili­tatea să vedem dacă într-adevăr angajatorul a achitat contribuții pentru noi și pentru ce perioade nu a achitat. O a doua realizare este implementarea sistemului informațional al protecției sociale. Este un sistem complex, care înglobează întregul sistem de asigurări sociale. Vorbim despre partea de contribuții, de beneficiari. În spatele acestui sistem se află peste un milion de plăți de beneficiari de prestații, aproximativ 500 de mii de con­tribuabili. Este vorba de un buget întreg de asigurări sociale. Implementarea și dezvol­tarea serviciului de raportare electronică este o altă realizare. Pentru că le ușurează activitatea de dare de seamă a agenților eco­nomici. Acestea nu sunt singurele realizări, lista lor este cu mult mai mare”, a conchis Laura Grecu.

Ziua lucrătorului din sfera protecţiei soci­ale a populaţiei este consemnată în Republi­ca Moldova anual în a treia duminică a lunii septembrie.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand