4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Legea sindicatelor, modificată conform recomandărilor OIM

Loading
Без рубрики Legea sindicatelor, modificată conform recomandărilor OIM
Legea sindicatelor, modificată conform recomandărilor OIM
sindicate

Foto: sindicate.md

 

Prin Legea nr. 188 din 22 iulie 2016, publi­cată în Monitorul Oficial nr. 306-313 din 16 septembrie, a fost amendată Legea sin-dicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000.

 

Aceste amendamente se bazează pe recomandările Comitetului de experți al OIM și au drept scop aduce­rea legislației naționale în concordanță cu Convenția OIM nr. 87/1948 privind libertatea asocierii și pro-tecția dreptului la organizație (ratificată de Republica Moldova de Parlament la 26.09.1995).

Obiectivele principale ale acestor amendări se referă la: modalitatea de înregistrare a sindicatelor în calitate de persoană juridică (art. 10 din Legea sindicatelor); procedura de înregistrare a modificărilor în statut cu privire la alegerea/realegerea conducătorului sindica­tului etc.

Astfel, documentele necesare pentru înregistrarea sindicatului în calitate de persoană juridică, inclusiv a organizației sindicale primare, se prezintă, în termen de o lună de la data aprobării statutului, la Ministerul Justiției.

Aceste dispoziții legale nu au efect retroactiv, adică organizațiile sindicale primare constituite până la in­trarea în vigoare a Legii nr. 188 din 22 iulie 2016 nu sunt supuse noilor condiții de înregistrare. În cazul dat, condițiile legale ce țin de înregistrarea sindicatului se aplică doar pentru sindicatele nou constituite, inclu­siv a organizațiilor sindicale primare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 188 din 22 iulie 2016.

Art. 16 din Legea sindicatelor, de asemenea, este su­pus unor modificări prin care se stabilește că desface­rea, din inițiativa patronului, a contractului individual de muncă cu lucrătorul, membru de sindicat, va avea loc în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova.

Prezentele amendări vor intra în vigoare la trei luni de la data publicării.

 

Ion PREGUZA,

șeful Departamentului juridic al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand