27 februarie 2024
Chisinau
Sport

O minte sănătoasă într-un corp sănătos

Loading
Sport O minte sănătoasă într-un corp sănătos

spartachiada-sanatatea

 

Securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor ocrotirii sănătăţii a fost şi este o prioritate a Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova de-a lungul anilor. De sănătatea lor, a angajaţilor ramurii, depinde, în mare măsură, calitatea muncii lor, de acordare a asistenţei medicale populaţiei.

 

Prin exemplul propriu, medicii pot chema şi antrena cetăţenii la o viaţă activă şi exer­ciţii fizice. Astfel, reprezentanții ramurii să­nătăţii anual se întrunesc pentru a participa la competiţii sportive, dând exemplul unui mod de viaţă sănătos, şi pentru a demonstra că sunt adepţi convinși ai mişcării şi exerci­ţiului fizic.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Mol­dova, împreună cu Ministerul Sănătății, a organizat și desfășurat, în perioada 16-18 septembrie curent, la baza Casei de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”, competițiile sportive finale din cadrul Spartachiadei XXXI a lucrătorilor ocrotirii sănătății din Republica Moldova.

La activitățile solemne au participat Ru­xanda Glavan, ministru al Sănătății, Boris Golovin, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Mihail Hîncu, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Iurie Onofreiciuc, primar de Vadul lui Vodă, Tudor Ciaicovschi, președintele Global Biomarket Group.

La spartachiadă au participat peste 500 de lucrători medicali, amatori ai sportului şi culturii fizice din instituţii medicale re­publicane, municipale, raionale, farmaceu­tice, private și de învăţământ. Menționăm că colegii din cadrul Federației SANITAS (România) au luat parte activă la competiții, iar Marius Sepi, prim-vicepreședinte al federației respective, s-a clasat pe locul III la proba aruncarea săgeții darts.

Competiţiile s-au desfășurat la șapte pro­be sportive: minifotbal, volei feminin, volei masculin, tenis de masă, şah, jocul de dame și aruncarea săgeții.

Echipele participante au demonstrat o pregătire sportivă înaltă, iar cele mai bune au demonstrat: Minifotbal: locul I – Insti­tutul de Medicină Urgentă; locul II – Uni­versitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”; locul III – Institutul de Neurologie și Neurochirurgie; Volei (fe­mei): locul I – Clinica de Medicină Este­tică „Sancos”; locul II – Cahul; locul III – Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească; Volei (bărbați): locul I – Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească; locul II – Universitatea de Stat de Medicină și

Farmacie „N. Tes-temițanu”, locul III – Ungheni; Tenis de masă (femei): locul I – Railean Angela (Orhei); locul II – Boicu Tatiana (Ba­sarabeasca); locul III – Sorocean Octeabrina (mun. Bălți); Te­nis de masă (bărbați): locul I – Radu Gheor­ghe (Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească); locul II – Garaba Alecu (Spitalul Clinic Republican); locul III – Savin Eugeniu (Asociația Farmaciștilor); Șah (femei): locul I – Nedbailova Tatiana (mun. Bălți); locul II – Beznițchi Svetlana (Clinica de Medicină Estetică „Sancos”); locul III – Melnicenco Ala (Cimișlia); Șah (bărbați): locul I – Harbuz Traian (Institu­tul de Neurologie și Neurochirurgie); locul II – Gonța Valeriu (Rezina); locul III – Mos­caliuc Iurie (Orhei); Jocul de dame (femei): locul I – Odajiu Ada (Soroca); locul II – Buliga Janeta (Institutul Mamei și Copi­lului); locul III – Nicov Ana (Dispensarul Republican de Narcologie); Jocul de dame (bărbați): locul I – Tornea Dumitru (Vulcănești); locul II – Manea Victor (Ba­sarabeasca); locul III – Pogorevici Anatolie (Soroca); Aruncarea săgeții (femei): locul I – Chiriac Larisa (Cahul), locul II – Macagono­va Olga (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”), locul III – Gorcea Virginia (Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii); Aruncarea darțului (bărbați): locul I – Dogotari Nico­lae (Hâncești); locul II – Lisnic Octavian (Institutul Mamei și Copilului); locul III – Marius Sepi (România); Vladov Iurie (mun. Chișinău).

Învingătorii dintre echipe şi sportivi la individual au fost distinși cu diplome şi cupe sportive, premii băneşti din partea Federației Sindicale „Sănătatea”. Partici­panţii la spartachiadă vor fi menţionaţi şi în colectivele de muncă.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Mol­dova aduce sincere mulțumiri conducăto­rilor instituţiilor pentru implicare activă și identificarea posibilităţilor financiare pen­tru crearea condiţiilor necesare de pregătire a echipelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand