27 februarie 2024
Chisinau
Social

Proiect de lege privind modificarea sistemului de pensii

Loading
Social Proiect de lege privind modificarea sistemului de pensii
Proiect de lege privind modificarea sistemului de pensii

pensionar

 

Un proiect de lege privind reforma sistemului de pensii din ţara noastră este elabo­rat în prezent de un grup de lucru ce activează sub egida Ministerului Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei. Potri­vit Biroului de comunicare şi relaţii cu presa al Guver­nului, membrii acestui grup de lucru au fost convocaţi, zilele trecute, de premierul Pavel Filip, cu scopul de a fi evaluată etapa la care se află acest proces şi de a fi asigu­rată respectarea termenelor preconizate.

 

Prim-ministrul a subliniat în context că reformarea sistemului de pensii este absolut necesară pentru ca lucrătorilor moldoveni să le poată fi garantate venituri su­ficiente şi conforme contribuţiilor achitate de fiecare în parte la siste­mul de asigurări sociale. Astfel, un obiectiv esenţial al acestei reforme ţine de asigurarea echităţii sociale la calcularea pensiilor de vârstă.

 

Sistem de pensii atractiv

 

Potrivit informaţiilor prezenta­te de reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa­miliei, în procesul de elaborare a proiectului de lege privind reforma sistemului de pensii, pentru defini­rea noii formule de calcul a pensiei sociale, a fost solicitată asistenţă tehnică din partea partenerilor de dezvoltare şi a experţilor interna­ţionali.

Amendamentele legislative pro­puse de membrii grupului de lucru sus-menţionat prevăd perfecţio­narea mecanismului de achitare a pensiilor, consolidarea structuri­lor instituţionale de administrare a sistemului de pensii şi reduce­rea inechităților sociale. Aceleaşi modificări se referă şi la formarea unui sistem de pensii mai atractiv, cu un nivel sporit de beneficii.

Procesul de elaborare a acestui proiect de lege a fost iniţiat după 

aprobarea, la începutul lunii au­gust a anului curent, a unui concept de reformă a sistemului de pensii. Documentul respectiv urmează a fi elaborat până pe 7 noiembrie 2016, după care va fi supus unui amplu proces de consultări cu păr­ţile interesate.

 

Sindicatele doresc să fie elaborată

o formulă mai

simplă de calculare a pensiilor

 

Reprezentanţii sindicatelor au înaintat pe parcursul mai multor ani un şir de solicitări legate de această reformă, care se regăsesc în mare parte în conceptul aprobat luna trecută şi de care urmează să se ţină cont şi în proiectul de lege aflat în proces de elaborare, a pre­cizat, pentru „Vocea poporului”, Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova.

„Sindicatele, la fel ca şi celelal­te părţi interesate, doresc să fie elaborată o formulă de calculare a pensiilor de vârstă care să fie sim­plă, pe înţelesul tuturor, pentru că cea de acum este foarte complica­tă. Reprezentanţii lucrătorilor au solicitat, pe parcursul mai multor ani, să fie perfecţionat sistemul de pensii şi să fie prevăzută şi recalcu­larea pensiilor în cazul salariaţilor care continuă să muncească după ce le sunt stabilite aceste plăţi”, a subliniat Sergiu Sainciuc.

Până acum, acest lucru nu s-a făcut niciodată, deşi în ţara noas­tră sunt peste 130 de mii de per­soane care muncesc după ce le-a fost stabilită pensia de vârstă.

 

Recalcularea pensiilor

 

„Recalcularea pensiilor de vâr­stă a fost prevăzută în conceptul sus-menţionat şi sperăm că va fi stipulată şi în proiectul de lege elaborat în prezent. În caz contrar, sindicaliştii vor continua să insiste cu argumente ca lucrătorii să dis­pună de acest drept”, a adăugat Sergiu Sainciuc.

Concomitent, reprezentanţii sindicatelor au insistat să fie asigu­rate condiţii pentru sustenabilita­tea sistemului de asigurări sociale de stat. Măsurile propuse în aceas­tă privinţă  ţin de lărgirea bazei fiscale, inclusiv prin combaterea muncii nedeclarate şi colectarea de contribuţii din toate plăţile salari­ale, în special, cele care sunt acum achitate „în plic” şi care constituie o rezervă enormă pentru comple­tarea fondurilor de asigurări soci­ale de stat. În acest scop, în 2011, la insistenţa sindicaliştilor, a fost aprobat Planul de acţiuni privind minimalizarea practicii de achita­re a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru”.

Şi de acest aspect s-a ţinut cont atât la elaborarea conceptului, cât şi a proiectului de lege privind re­forma sistemului de pensii din ţara noastră, a mai specificat Sergiu Sainciuc.

Potrivit reprezentanţilor Gu­vernului, noul sistem de pensii ar urma să fie pus în aplicare înce­pând cu 1 ianuarie 2017.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand