21 februarie 2024
Chisinau
Varia

Liderii mondiali au pledat pentru o economie mondială inovatoare

Loading
Varia Liderii mondiali au pledat pentru o economie mondială inovatoare
Liderii mondiali au pledat pentru o economie mondială inovatoare
g-20

Foto: europa.eu

 

Liderii G20 s-au întrunit, pe 4-5 septembrie, la Hangzhou, China. Pre-ședintele Consiliului European, Do­nald Tusk, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au reprezentat UE la summit. Tema re­uniunii din acest an a fost „Către o economie mondială inovatoare, re­vigorată, interconectată și favorabi­lă incluziunii”.

 

Liderii au adoptat un comunicat axat pe: consolidarea agendei pentru creștere economică a G20; orientarea către concep­te și politici inovatoare privind creșterea economică; construirea unei economii mondiale deschise; asigurarea că toate țările și popoarele beneficiază de creșterea economică.

Cu privire la criza migrației și a re-fugiaților, liderii G20 au convenit asupra necesității ca eforturile pe plan mondial să abordeze efectele, necesitățile de protecție și cauzele profunde ale crizei. Ei au chemat la consolidarea asistenței umanitare și la relocarea refugiaților. În privința comba­terii terorismului, liderii și-au reafirmat solidaritatea și hotărârea, precum și anga­jamentul lor de a combate finanțarea tero­rismului.

Summit-ul a evidențiat, de asemenea, importanța aderării la Acordul de la Paris privind schimbările climatice cât mai cu­rând posibil.

Marile economii ale lumii și-au expri­mat hotărârea de a utiliza toate instrumen­tele în materie de politici, inclusiv mone­tare, fiscale și structurale, pentru a obține o creștere economică puternică, durabilă, echilibrată și favorabilă incluziunii. În acest scop, ei au lansat planul de acțiune de la Hangzhou și au îndemnat la punerea în aplicare rapidă și completă a strategiilor de creștere economică.

Summit-ul a inițiat, de asemenea, coo­perarea în ceea ce privește inovarea, noua revoluție industrială și economia digita­lă. Liderii au aprobat planul G20 privind creșterea inovatoare, care cuprinde politici în aceste domenii. Cea de a 12-a ediție a reuniunii la nivel înalt G20 va fi găzduită de Germania în 2017.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand