8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Reprezentanţi ai sindicatelor au fost instruiţi cum să desfăşoare un dialog social eficient

Loading
Без рубрики Reprezentanţi ai sindicatelor au fost instruiţi cum să desfăşoare un dialog social eficient
Reprezentanţi ai sindicatelor au fost instruiţi cum să desfăşoare un dialog social eficient

sainciuc-seminar

 

Reprezentanţi ai sindicate­lor, patronatelor şi ai admi­nistraţiei publice locale din raioanele de nord şi de sud au participat, în perioada 12-13 septembrie curent, la un seminar organizat de Confe­deraţia Naţională a Sindica­telor din Moldova, cu gene­ricul „Negocierile colective pentru partenerii sociali din teritoriu”.

 

Evenimentul a avut loc la Insti­tutul Muncii, în cadrul unui proiect finanţat de CNSM şi Fundaţia CNV Internationaal din Olanda.

Prezent la eveniment, Oleg Bud­za, preşedintele CNSM, a subliniat că, din cauza situaţiei politice, în anul trecut a avut loc doar o sin­gură şedinţă a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri co­lective.

„Comisia are un rol consulta­tiv în elaborarea strategiilor şi a politicilor social-economice, în aplanarea situaţiilor conflictuale la nivel naţional, de ramură sau teri­torial care apar între partenerii so­ciali. Proiectele de acte normative din domeniul muncii şi cel social-economic sunt coordonate în mod obligatoriu cu Comisia naţională pentru consultări şi negocieri co­lective. Şedinţele comisiei respec­tive sunt publice”, a adăugat Oleg Budza.

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat că Acordul de Asociere RM-UE prevede asi­gurarea unei munci decente, iar astfel de condiţii pot fi realizate prin dialog social tripartit. „Din păcate, nu în toate comisiile teri­toriale pentru consultări şi nego­cieri colective sunt reprezentanţi ai patronatelor, astfel că dialogul este bipartit, şi nu tripartit”, a ac­centuat Sergiu Sainciuc. Totodată, sursa citată a menţionat că, potri­vit legislaţiei în vigoare, în ţară ar trebui să existe 34 de comisii teri­toriale pentru consultări şi nego­cieri colective – câte una în fiecare raion şi alte două în municipiile Chişinău şi Bălţi. Deocamdată, nu există o statistică privind numărul acestor comisii.

Sergiu Sainciuc a mai spus că, 

la şedinţele Comisiei naţionale pen­tru consultări şi negocieri colective, a fost discutată politica bugetar-fiscală şi vamală, executarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, combaterea muncii la negru, respectarea con­venţiilor OIM, Legea nr.205 pen­tru modificarea unor prevederi ale Codului muncii. Recent, în cadrul comisiei a fost discutat şi proiectul Legii privind munca zilierilor.

Nadejda Seredovschi, preşedinta Consiliului raional Soroca al Fede­raţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiin­ţei, a spus: „Ne temem să negociem majorarea salariilor pentru peda­gogi, pentru ca să nu păţim cum au păţit-o medicii. Dacă tinerii speci­alişti au avut de câştigat, cei cu ex­perienţă – nu, pentru că li s-a scos plata pentru gradul de calificare. Am discutat cu unii medici, au spus că sunt în minus. Despre ce fel de majorare poate fi vorba?”, a între­bat indignată Nadejda Seredovschi.

Totodată, Lilia Musteaţă, vice­preşedintă a Sindicatului Lucrăto­rilor din Cultură din raionul Edineţ, a menţionat că salariaţii din cul-tură trebuie să primească la anga­jare o indemnizaţie unică de 30 de mii de lei, cum au profesorii, dar nu de 800 de lei, cum este în pre­zent.

În cadrul seminarului, Valeriu Berlinschi, secretarul Comisiei Na-ţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, a vorbit despre in­stituţiile de dialog social tripartit în Republica Moldova. Ion Pregu­za, şeful Departamentului juridic al CNSM, a relatat despre convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Mun­cii. Ana Moldovanu, şefa Departa­mentului protecţie social-economi­că a CNSM, a prezentat convenţiile colective la nivel naţional, ramural şi teritorial.

Valentina Chiriac, preşedinta Sindicatului „SindLUCAS”, a vor­bit despre contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

Seminarul a avut loc în cadrul Proiectului „Sporirea capacităţilor sindicatelor de a fi eficiente în ca­drul parteneriatului social”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand