7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Liderii sindicali, cu mult mai aproape de standardele Uniunii Europene

Loading
Без рубрики Liderii sindicali, cu mult mai aproape de standardele Uniunii Europene
gradev-cnsm

 

La congresul Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldo­va, care va avea loc la Chişinău în iunie anul 2017, un compartiment special va fi consacrat Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană şi aprofun­dării relaţiilor cu UE. Un anunţ în acest sens a făcut marţi la Chi­şinău Oleg Budza, preşedintele CNSM, în cadrul unei întruniri. Preşedinţi ai federaţiilor sindicale de ramură au participat, pe 13 şi 14 septembrie, la un atelier de lu­cru cu genericul „Standarde inter­naţionale şi europene ale muncii în cadrul Acordului de Asociere şi Acordului de Liber Schimb Apro­fundat şi Cuprinzător, semnate de Republica Moldova şi Uniunea Europeană”. Evenimentul a fost organizat de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Mol­dova şi Organizaţia Internaţiona­lă a Muncii.

 

Oleg Budza a specificat că semi­narul îi va ajuta pe liderii sindicali din ţara noastră să implementeze standarde europene în diverse do­menii.

„Astfel, vom putea îmbunătăţi condiţiile de muncă. Din păcate, în Republica Moldova salariile sunt mici, la nivelul unor țări pre­cum Kongo şi Albania”.

„Poate că lucrurile se vor schimba în bine la acest capitol, prin implementarea unor practici europene. Noi pledăm pentru stan­darde europene, pentru condiţii inofensive de muncă, pentru salarii şi pensii decente. Ca să ameliorăm sănătatea salariaţilor la locurile de muncă, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a procurat utilaj în valoare de 16 mii de euro, cu susţinerea partenerilor din Olanda”, a menţionat lide­rul sindical.

 

Sindicatele trebuie să fie active la nivel national

 

Juan Manuel Lanfranco, ofiţer de advo­cacy în cadrul Reţelei Sindicale de Dezvol­tare a Cooperării în cadrul Confederației Internaţionale a Sindicatelor, a accentuat că „sindicatele trebuie să fie active la nivel naţional, prin promovarea diferitelor obiec­tive de dezvoltare durabilă. Organizaţiile sindicale au fost activ implicate în reducerea sărăciei. Este important că munca decentă a fost inclusă în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030. Prin parteneriat cu FMI, cu OIM, vom putea promova aceste obiective. În ultimul timp, apar aşa-numitele econo­mii verzi, astfel că numărul şomerilor se va mări. Sindicatele trebuie să facă alianţe cu societatea, cu cetăţenii, astfel ca să devină o reţea cu impact la nivel regional”.

 

În ultimii ani, nivelul de sărăcie din Republica Moldova a fost redus de trei ori

 

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a subliniat că „ne dorim să transpunem în viaţă mai multe directive ale Uniunii Euro­pene. Aspecte abordate la seminarul respec­tiv vor fi oglindite în viitoarea strategie de activitate a CNSM”. Sergiu Sainciuc a pre­zentat la atelier Programul pe Ţară privind Munca Decentă. Prezent la eveniment, Ale­xandru Oprunenco, reprezentant al Progra­mului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a menţionat că, în ultimii ani, ni­velul de sărăcie din Republica Moldova a fost redus de trei ori. „Totodată, ţara noastră a avut anumite restanţe în ceea ce priveşte tratarea tuberculozei şi prevenirea infecţiei HIV”, a adăugat Oprunenco.

Grigor Gradev, expert la Organizaţia In­ternaţională a Muncii, a opinat că, „pentru integrarea europeană, sunt necesare 

schim­bări serioase, sistemice, care nu se realizea­ză atât de uşor. Trebuie să ne gândim cum să păstrăm şi ţara, şi poporul, să avem şi politicul de partea noastră. O serie de direc­tive ale Uniunii Europene e necesar să fie implementate într-un termen restrâns. Va trebui să modificaţi legile, iar în unele cazuri să elaboraţi legi noi. Nimeni nu garantează că aceste acte legislative vor funcţiona, une­le ar putea crea chiar probleme. Dezvoltare nu înseamnă doar o creştere economică de 2-3%, ci de 5-6% anual, timp de 10 ani la rând, altfel vom bate pasul pe loc. Sunt ne­cesare investiţii permanente şi stabile”.

Gradev a citat exemplul mai multor ţări care au implementat deja directivele Uniu­nii Europene. Totodată, expertul de la OIM a menţionat că, „pe viitor, ne putem aştepta la probleme privind angajarea forţei de mun­că. Am văzut taxiuri fără şoferi pe străzile din Singapore. În Polonia se impun condiţii noi, astfel cărbunele va trebui înlocuit cu alt tip de combustibil. Dar ce vor face minerii după ce se vor închide minele? Sindicatele vor trebui să fie active în acest sens”, a ac­centuat Grigor Gradev.

În cea de-a doua zi a seminarului, Velich­ka Mikova, secretar executiv al Departamen­tului dreptul muncii din cadrul Confederaţi­ei Sindicatelor Independente din Bulgaria, a prezentat directivele UE privind timpul de lucru şi munca pe durată determinată.

Un atelier similar privind integrarea eu­ropeană urmează să se desfăşoare la Chişi­nău în octombrie anul curent.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand