3 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Sfatul economistului: Indexarea pensiei, în funcție de creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi a salariului mediu pe ţară

Loading
Cititorii ne scriu Sfatul economistului: Indexarea pensiei, în funcție de creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi a salariului mediu pe ţară
Sfatul economistului: Indexarea pensiei, în funcție de creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi a salariului mediu pe ţară

pensionari

 

Spuneţi, vă rog, care este modalitatea actuală de inde­xare a pensiilor?

Ioana Hodinitu, Cahul

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În conformitate cu prevederile alin. (1) din art. 13 al Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coefi­cientul de indexare constituie me­dia dintre creşterea anuală a indice­lui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, fiind supusă indexării numai partea de pensii achitată din mijloacele buge­tului asigurărilor sociale de stat.

Pentru anul 2016, coeficientul indexării prestaţiilor în anul 2016 a fost stabilit în mărime de 10,1%, pornind de la creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum de 9,7% şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent, de 10,5%.

 

Sunt supuse indexării următoa­rele tipuri de pensii:

1) toate tipurile de pensii stabi­lite şi recalculate în temeiul Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat;

2) pensiile pentru vechime în muncă, stabilite conform Legii nr.437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova şi Hotă­rârii Guvernului nr. 865 din 29 de­cembrie 1992 „Cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadre­lor din domeniul învăţământului şi ocrotirii sănătăţii”, care se achită din mijloacele bugetului asigurări­lor sociale de stat;

3) pensiile funcţionarilor publici, stabilite în temeiul Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995;

4) pensiile colaboratorilor va­mali, stabilite în temeiul Legii ser­viciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000;

5) indemnizaţiile de invaliditate, stabilite în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24 de­cembrie 1999.

Indexarea pensiilor deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionari­lor publici, aleşilor locali, procuro­rilor, ale unor categorii de angajaţi din domeniul culturii şi colabora­torilor vamali se efectuează doar pentru partea de pensie achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Se indexează pensi­ile stabilite în temeiul Legii asigură­rii cu pensii a militarilor şi a persoa­nelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, por­nind de la media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pen­tru anul precedent. În anul 2016, pentru această categorie de benefi­ciari indexarea a fost de 9,7%.

 

De asemenea, se indexează:

1) pensiile stabilite în temeiul Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a ce­tăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. În anul 2016, indexarea respectivă a fost în mărime de 10,1%;

2) compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimenta­re care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichida­rea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucle­are, avariile cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia so­cială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. În anul 2016, indexarea a fost în mărime de 9,7%, pornind de la media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

De la 1 aprilie 2016, cuantumul pensiei minime indexate constituie:

844,71 lei – mărimea pensiei pentru limită de vârstă a lucrători­lor din agricultură;

948,84 lei – mărimea pensiei pentru limită de vârstă a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vârstă;

675,02 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul I;

651,84 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II;

459 lei – mărimea pensiei de in­validitate de gradul III.wp_ad_camp_4]

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand