7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Salarii mai mari, dar fără evaluarea indicatorilor de performanţă

Loading
Без рубрики Salarii mai mari, dar fără evaluarea indicatorilor de performanţă
Salarii mai mari, dar fără evaluarea indicatorilor de performanţă

spital

 

Aşa cum prevede noul regulament, aprobat la sfârşitul lunii iunie de către Guvern şi care a intrat în vigoare pe 1 iulie anul curent, anga­jaţii instituţiilor medico-sanitare publice au primit salarii majorate în medie cu 20 la sută.

 

Noul mecanism de salarizare este bazat pe performanţele profesionale individuale de muncă şi pe calitatea muncii depuse. Astfel, acum, venitul salarial al cadrelor medicale este format din salariul fix şi partea varia­bilă a salariului, stabilit pentru competenţe profesionale şi pentru nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă.

Toate bune până aici. Cadrele medicale şi-au ridicat salariul majorat, sunt mulţu­miţi, doar că unii dintre aceştia şi-au primit banii fără a fi trecuţi prin criteriile de per­formanţă, prevăzute de regulament. Asta pentru că, în unele instituţii, deşi au fost elaborate aceste criterii, nu au reuşit să fie evaluaţi angajaţii până la sfârşitul lunii de muncă, iar alte instituţii medicale lucrează încă la acestea.

 

În proces de lucru

 

„Din câte cunosc, suntem încă în proces de lucru la acest capitol. Este o comisie spe­cială, au fost înaintate şi propuneri de îm­bunătăţire. Se stabilesc toate criteriile după care să ne conducem”, a spus pentru „Vocea poporului” vicedirectorul Spitalului „E. Co­ţaga” din municipiul Chişinău, Ion Carasic. Cadrele medicale par să fie cele mai mulţu­mite de această formulă nouă de majorare.

„Suntem foarte bucuroşi. Am vorbit cu mai mulţi colegi din spital. S-a simţit aceas­tă creştere de salariu, dar pentru mine nu contează în ce bază. Mie îmi trebuie bani să-mi cresc copiii. Da, nu pot spune că sunt un lucrător rău, că, dacă eram neprofesionist, nu mai lucram eu peste 20 de ani în aceas­tă instituţie medicală. Nu am auzit să ne fi evaluat profesional, dar eu cred că „trag mai mult la cântar”, dacă ar fi să fie aşa. Noi am câştigat mult pentru că avem şi mai multe ore de muncă”, ne spune o asistentă medi­cală de la Spitalul raional Cahul.

 

Salariu majorat, dar fără acoperire financiară

 

De salarii majorate s-au bucurat nespus de mult şi cadrele medicale din raionul Şol­dăneşti. Directorul spitalului raional ne dă asigurări că toţi angajaţii săi au beneficiat de salarii mai mari, aşa cum prevede norma legală. „Da, sigur. Avem proces verbal de evaluare şi proiect de validare a indicatori­lor de performanţă al comisiei de evaluare. A intrat aici numărul de pacienţi deserviţi, calitatea, disciplina de muncă, dacă au fost sau nu plângeri din partea bolnavilor. Mai avantajate, ca să zic aşa, au fost asistentele, pentru că s-au luat în calcul orele de muncă, nocivitatea, condiţiile de muncă. Medicii au fost mai puţin avantajaţi, dar sunt parcă toţi mulţumiţi, nu avem plângeri sau obiecţii. Vedem deja pe parcurs”, ne spune directorul spitalului din Şoldăneşti, Veaceslav Palii.

Mai dificil, potrivit lui Palii, este la capi­tolul 

surse financiare. Majorarea a avut loc, dar sursele financiare suplimentare necesa­re pentru aceasta au fost acoperite nu  doar din bugetul de stat, dar și din surse proprii. Pe viitor, însă, acest lucru ar fi mai dificil, pentru că nu dispun de atâţia bani. „Am fă­cut calculul la suma necesară. Bani am ce­rut mai mulţi, dar ni s-au dat mai puţini şi nu ne încadrăm. Intenţionăm să venim cu o scrisoare la adresa Ministerului Sănătăţii, a Companiei Naţionale de Asigurări în Me­dicină (CNAM), să le spunem de ce sumă avem nevoie. Bine, dacă dăm toţi banii pe care îi avem pentru salarii, nu ne-ar ajunge pentru alte cheltuieli, cum ar fi lumină, apa şi alte cheltuieli necesare. Pentru moment, nu avem datorii, dar pentru bunul mers al lucrurilor am avea nevoie de încă 800 de mii de lei”, ne mai spune Veaceslav Palii.

 

Regulament nou, dar nu unul bătut în cuie

 

Potrivit lui Ion Cucu, consilier principal în probleme de salarizare şi relaţii de muncă din cadrul Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Republica Moldova, chiar dacă a intrat în vigoare, regulamentul nu este bătut în cuie şi se vor face ajustările necesare pentru ca salariaţii să nu aibă de suferit.

„Regulamentul nu este bătut în cuie, este în puterea noastră să-l modificăm, să evi­denţiem problemele ce ţin de neajunsuri, să-l îmbunătăţim, însă doar cu ajutorul co­lectivelor de muncă. Lucrul acesta se va face. Cred că o să mai lăsăm puţin timp, pentru că este prematur de tras o concluzie, cred că după 3-4 luni de zile va fi mai clar care sunt obiecţiile şi propunerile lor şi, împreu­nă cu Ministerul Sănătății şi cu CNAM,  vom semna o scrisoare comună, în care vom so­licita colectivele de muncă să ne transmită propunerile ce ţin  de implementarea nou­lui regulament şi atunci vom sintetiza toate aceste propuneri, dacă vor fi necesare. Nu putem să spunem că sunt mulţumiţi sau nu, pentru că orice lucru nou, norma nouă, nu poate fi întotdeauna ideală. Noi înșine îi în­trebăm care sunt obiecţiile, dacă le au, dar şi să înainteze propuneri. Când se racordează o normă elaborată de organul central, se ra­cordează cu oamenii care o implementează şi tot asta şi noi ne dorim. Şi, dacă va fi o conlucrare bună, o vom perfecta ca să fie cu mai puţine semne de întrebare, ca să fie majoritatea lucrătorilor mulţumiţi de noul sistem de salarizare. Asta  e dorinţa noastră, spre asta tindem şi asta vom face”, ne-a spus Ion Cucu.

Cucu mai susţine că, deocamdată, nu s-au înregistrat plângeri ale salariaţilor, iar dacă vor fi, vor depune tot efortul ca acestea să fie soluţionate în timp util. Cât priveşte situaţia de la Şoldăneşti, Ion Cucu susţine că, ante­rior, Ministerul Sănătății a solicitat de la toţi directorii şi managerii de spitale, colective­lor de muncă să se pronunțe asupra acestui regulament, asupra cheltuielilor financiare de care au nevoie, si era cazul să reacţioneze de îndată, dar nici acum nu este târziu. „Por­tiţa rămâne deschisă. Vom evalua situaţia, vom vedea care sunt obiecţiile şi cum putem să intervenim”, a conchis Ion Cucu.

 

De majorări

salariale beneficiază

circa 50.657 de angajaţi din sistemul medical

 

Documentul prevede că salariile cadrelor medicale se vor majora, în medie, cu 20%, iar tinerii specialişti vor fi cei care vor bene­ficia de cele mai mari creşteri. Salariul tine­rilor specialiști cu o vechime în muncă de la zece ani în sus va creşte cu 50 la sută şi chiar cu 100%.

Potrivit proiectului, salariul mediu pen­tru un angajat din asistenţa medicală spita­licească este majorat în medie cu circa 34%, de la 3245 de lei la 4344 de lei.

Salariul mediu pentru un angajat din asistenţa medicală specializată de ambula­toriu se va majora în medie cu circa 23% sau de la 3339 de lei la 4108 lei.

În cazul angajaţilor din serviciul de asis­tenţă medicală urgentă prespitalicească, sa­lariul mediu se va majora cu 36,2% sau de la 3864 de lei la 5262 de lei. Majorarea sa­lariului mediu se argumentează prin faptul că sporul la salariu pentru orele de noapte şi sărbători vor fi achitate din salariul de func­ţie. Conform calculelor preliminare, costul unei ore de noapte se majorează în medie cu 50%.

Salariul mediu pentru angajaţii din asis­tenţa medicală primară se va majora în me­die cu circa 10%, de la 4364 de lei la 4786 de lei.

De majorări salariale beneficiază circa 50.657 de angajaţi din sistemul medical.

Pentru 2016, fondul de bază pentru achi­tarea serviciilor medicale curente va fi ma­jorat cu 13,2% sau cu circa 648,7 milioane de lei. Cheltuielile necesare pentru majora­rea salariului din 1 iulie se estimează la circa 231,4 milioane de lei, ceea ce constituie doar 35,7% din majorarea planificată.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand