11 decembrie 2023
Chisinau
Sport

Salariaţii din domeniul gazelor au demonstrat că sunt tineri şi la inimă, şi la suflet

Loading
Sport Salariaţii din domeniul gazelor au demonstrat că sunt tineri şi la inimă, şi la suflet
Salariaţii din domeniul gazelor au demonstrat că sunt tineri şi la inimă, şi la suflet

spartachiada-gaze

 

Circa 500 de salariaţi de la 17 întreprinderi din domeniul industriei chimice şi gazelor au participat, între 2 şi 4 sep­tembrie, la cea de-a XXIV-a Spartachiadă a federaţiei sin­dicatelor de profil. Evenimen­tul s-a desfăşurat la Baza de Odihnă „Camping” din oraşul Vadul lui Vodă, concomitent cu cea de-a XIV-a Spartachia­dă a salariaţilor din cadrul SA „Moldova-Gaz”.

 

Margareta Strestian, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică şi Resur­se Energetice (FSCRE), a menţio­nat, la inaugurarea competițiilor, că spartachiada este un rezultat al dialogului social eficient dintre sin­dicate şi patronate. Evenimentul se desfăşoară, în mod tradiţional, în prima săptămână a lunii septem­brie, în ajunul Zilei profesionale a lucrătorilor din sistemul gaze. La etapele preliminare au participat 21 de echipe, care au reprezentat 21 de organizaţii sindicale. Salariaţii din sistemul gaze şi-au încercat forţele la mai multe probe sportive, între care minifotbal, volei bărbaţi și fe­minin, tenis de masă, şah, joc de dame, ştafeta olimpică, sărituri în lungime, ridicarea greutăţilor, darts şi tragerea odgonului. Totodată, s-a desfăşurat şi concursul familiei, la care au participat părinţii împreu­nă cu copiii. Câştigătorii care s-au plasat pe primele trei locuri au pri­mit din partea conducerii federaţiei cupe, diplome de merit şi premii băneşti de la 100 la 300 de lei.

„Sportul ne face să fim mai pu­ternici şi mai uniţi. Ne bucură faptul că la spartachiadă partici­pă mulţi tineri. Deja al doilea an la rând, în cadrul spartachiadei, a fost organizată o expoziţie de dese­ne ale copiilor ai căror părinţi sunt membri de sindicat. Concursul, cu genericul „O vacanţă de vis alături de părinţii mei”, a reunit copii care au o vârstă de la 7 la 14 ani. De ce a fost abordată anume tema familiei? Cred că nu există sindicalist care să nu-şi iubească familia, copiii”, a adăugat Margareta Strestian.

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a subliniat că sindicaliştii care prac­tică sportul reprezintă o forţă mo­trice, o familie numeroasă. „Colegii noştri din România, Suedia, Belgia se miră că am păstrat tradiţia sin­dicalistă de a organiza activităţi sportive în masă. Sportul ne uneş­te. Persoanele care practică sportul sunt tinere şi la suflet, şi la inimă. Şi eu am practicat voleiul, trânta şi mă simt tânăr. Mişcarea, sportul sunt importante, cu atât mai mult cu cât unele maladii apar la vârste fragede”, a menţionat Oleg Budza.

Iacov Cazacu, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al SA „Moldova-Gaz”, a spus că, în ulti­mul timp, întreprinderea pe care o reprezintă şi sindicatul de ramură alocă mijloace financiare suficiente pentru dezvoltarea terenurilor şi a echipamentelor sportive.

„În cazul în care instituţiile nu dispun de încăperi pentru sport, administraţia acestora arendea­ză spaţii, astfel încât salariaţii pot să-şi fortifice sănătatea. Pe lângă activităţi sportive de amploare, lu­crăm fructuos. În prima jumătate a anului curent, toate filialele SA „Moldova-Gaz” au activat cu profit, cu excepţia unei singure subdivizi­uni. Până la 1 august, ne-am achi­tat cu „Gazprom” din Rusia pentru gazul livrat, e o premieră în activi­tatea SA „Moldova-Gaz”. Aceasta demonstrează că la întreprinderea respectivă activează profesionişti”, a accentuat Iacov Cazacu.

Constantin Cuiumju, directorul SRL “Chișinău-Gaz”, a menționat că întreprinderea pe care o condu-ce acordă o mare atenție organizării diferitor evenimente cultural-spor­tive. “În cadrul acestor activități, se dezvoltă spiritul de echipă dintre angajați, care ulterior se conturează în performanțe admirabile”.

Prezent la eveniment, Ion Pîrga­ru, preşedintele Federaţiei Sindi­catelor din Comunicaţii, le-a urat participanţilor la spartachiadă ca „să predomine omenia, să câştige prietenia, iar directorul dumnea­voastră şi mai mult să vă iubească şi premii de două ori pe lună să vă plătească”.

Mihai Olaru, lăcătuş de catego­ria II la SRL „Floreşti-Gaz”, a spus că „sportul ne adună pe toţi împre­ună şi ne face să ne cunoaştem co­legii din întreaga ţară. Într-un corp sănătos, întotdeauna este o min­te sănătoasă. Odată ce faci sport, eşti mai sănătos şi gândeşti mai bine”.

Echipa de la „Chişinău-Gaz” a obţinut locul I la minifotbal, sărituri în lungime şi şah. În acelaşi timp, „Bălţi-Gaz” s-a plasat pe poziţia I la probele tenis de masă, ridicarea greutăţilor şi jocul de dame. Spor­tivii de la „Cimişlia-Gaz” au ocupat primul loc la volei feminin şi ştafeta olimpică, iar cei de la „Orhei-Gaz” s-au plasat pe poziţia I la concursul familiilor şi la tragerea odgonului. „Moldovatransgaz” a devenit lider la volei bărbaţi, darts şi a obţinut lo­cul I la Cupa Preşedintelui FSCRE. Sportivii care s-au plasat pe locul I vor reprezenta federaţia la Spar­tachiada Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, care se va desfăşura în perioada 23-25 septembrie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand