7 decembrie 2023
Chisinau
Varia

Oamenii care conduc lumea: cine dirijează marile corporații mondiale

Loading
Varia Oamenii care conduc lumea: cine dirijează marile corporații mondiale
Oamenii care conduc lumea: cine dirijează marile corporații mondiale
business

Foto: dailybusiness.ro

 

Europa Centrală şi de Est are cei mai tineri manageri de corporații (53 de ani în medie), Asia pe cei mai în vâr­stă (62 de ani), iar America de Nord are cele mai mul­te femei în consiliile de administrație, se arată într-un studiu despre top managementul din marile corporații mondiale, derulat de compania de executive search „Alexander Hughes”.

 

„Alexander Hughes” a analizat

 

componenţa consiliilor de admi-nistrație ale marilor companii la nivel internațional, prin prisma unor puncte esenţiale: gen, vârstă, expatriere, nivel de educaţie, mobi­litate internă şi durata serviciului. Studiul a cuprins peste 9.600 de persoane cu funcţii de conducere din companii din Europa Centrală şi de Est, Europa de Vest, precum şi din America de Nord şi Asia/Pacific, relevă incomemagazine.ro. Au fost analizate opt sectoare de activitate diferite: energie,  utili­tăţi şi servicii; industrie;  tehnolo­gie, media; imobiliare, construcţii, infrastructură, inginerie; servicii financiare; piaţa de consum;  bio-ştiinţe;  servicii profesionale.

„Din 1957, „Alexander Hughes” oferă consultanță în atragerea și evaluarea capitalului uman, aju­tând companiile să reducă decala­jul dintre nevoia de excelență ma­nageriala și deficitul tot mai mare de talente adecvate. Ca atare, am văzut în timp puterea diversității umane și potențialul său de a crea valoare adăugată.  Promovăm  di­versitatea în consiliile de mana­gement, nu numai dintr-un senti­ment de etică, ci mai ales pentru că aceasta este profitabilă pentru business. Prezența noastră la ni­vel mondial, 54 de birouri în 46 de ţări, ne-a permis să producem Raportul de Guvernare Globală „Alexander Hughes”, spune Dana Noujeim, manager general al „Ale­xander Hughes” în România.

 

Ce educație au cei care conduc lumea afacerilor

 

Executivii şi managerii de top din marile companii au, marea majoritate, niveluri superioare de educație în management general sau în domenii tehnice, în special, managerii și executivii din dome­nii precum bio-ştiinţe, servicii fi­nanciare şi industrie.

„Bio-ştiinţele sunt categoria cu cea mai înaltă  educație, 46% dintre executivi având studii post-universitare, ceea ce este, proba­bil, explicabil prin orientarea către activități de cercetare, care atrag mulţi absolvenţi de doctorat. De asemenea, domeniul  serviciilor financiare are unele dintre cele mai înalte standarde educaționale pentru președinți de consilii de administrație și directori execu­tivi, 42% având studii post-univer­sitare”.

Factorul educaţie va continua să fie un criteriu necesar de se­lecţie pentru 

generaţiile viitoare de lideri, estimează experții de la „Alexander Hughes”.

 

Câți ani stau la conducere executivii companiilor

 

Executivii de top din consiliile de administrație ale marilor com­panii asigură mandate care variază ca medie  între 18 ani (Grecia), 16 ani (Germania, SUA) şi  doar cinci ani (Rusia, Danemarca).

„Experiența într-un consiliu de administrație este un activ valoros pentru companii, dar la fel este şi entuziasmul liderilor noi. Executi­vii experimentați, care au traver­sat mai multe cicluri de business, au o perspectivă complexă, care le permite să ofere îndrumare şi le­adership companiilor în perioade dificile. La rândul lor, liderii  nou-numiți în consilii, în ascensiune a carierei, pot pune sub semnul în­trebării „gândirea de grup” și, prin urmare, contribuie la transforma­rea metodelor de lucru în compa­niile lor”.

 

Femei versus bărbaţi: diversitatea de gen este în creștere

 

Tendinţa generală în mediul de afaceri este de diminuare a dife­renţelor de gen pentru manageri și executivi de top, deşi balanţa se înclină în continuare semnificativ în favoarea bărbaţilor. Cea mai mare pondere a femeilor cu funcţii de top se regăseşte în America de Nord, unde acestea ocupă 20% din totalul general.  În Europa de Vest, 17% dintre membrii consiliilor de management sunt femei, compa­rativ cu Europa Centrală şi de Est, unde totalul acestora este cu 7% mai scăzut.

Dacă în Franţa procentul feme­ilor depăşeşte media pe regiune, 20% dintre directori fiind femei, în Cehia, lucrurile stau cu totul altfel – doar 8% dintre managerii de top sunt femei.

Industria bunurilor de consum angajează pe plan internaţional cele mai multe femei în posturi de conducere (20%),  urmată de sectorul bio-ştiinţelor, unde 18% din membrii board-urilor sunt femei. Cel mai mic procent de re­prezentare a femeilor în posturi de conducere este întâlnit în servicii profesionale şi industrie: 13%, re­spectiv, 12%.

Conform Danei Noujeim, Ma­naging Partner al filialei locale „Alexander Hughes”, „în Româ­nia, știm că 34% dintre acționarii companiilor sunt femei, deci o rată de reprezentare teoretic bună în cadrul afacerilor locale. La nivel de prezență în board-urile mari­lor companii, estimăm că diversi­tatea de gen este peste media de 10% a Europei de Est. Există multe exemple absolut remarcabile de fe­mei care conduc unele dintre cele mai mari companii din România. Romania este o țară atipică în regi­une – deși reprezentarea femeilor la nivel politic și în administrația publică este foarte scăzută, în me­diul de business, la nivel înalt, fe­meile sunt active, performante și au succese durabile în companiile în care activează”.

 

Lideri la export

 

În urma globalizării, tot mai multe companii angajează expatri-ați pentru poziţiile de top manage­ment. Tendinţa este mai clara în țările a căror economie se bazează masiv pe exporturi.

Mai mult de jumătate (56%) din top managementul marilor com­panii din Cehia sunt străini, in­ternaţionalizarea leadership-ului fiind o tendinţă în creştere pe plan global. În Marea Britanie, 52% dintre directorii seniori sunt stră­ini, în Germania 38%, iar cel mai mic procentaj de expatriaţi este în­tâlnit în Spania, doar 18%.

 

Vârsta – un factor important

 

Diversitatea de generații în componenţa consiliilor de admi­nistraţie ale companiilor conferă echilibru şi o mai bună stabilitate, prin experienţa seniorilor şi cura­jul inovator al liderilor tineri.

Cei mai tineri directori şi ma­nageri de top se află în Europa Centrală şi de Est, cu o medie de vârstă de doar 53 de ani, în timp ce la polul opus se află regiunea Asia/Pacific, cu 62 de ani.

„Cu oameni de diferite vârste la conducere, este mai ușor pen­tru managementul superior să înțeleagă nevoile în schimbare ale consumatorilor, în diversitatea lor. Acest lucru le conferă un avantaj competitiv în dezvoltarea de pro­duse și servicii inovatoare pe care le doresc consumatorii, ajută la stimularea şi menţinerea creşterii.  Având în vedere  generaţia mil­lennials  (persoanele care în pre­zent au vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani), care se estimează că va reprezenta 75% din forța de muncă până în 2025, punctele de vedere ale managerilor mai tineri ar putea influența strategiile și practicile de resurse umane, ge­nerând în același timp inovații în produsele și marketing-ul adre­sat acestui grup de consumatori, care este în creștere”, spune Dana Noujeim.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand