11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Învăţământul profesional dual, aplicat la nivel naţional

Loading
Без рубрики Învăţământul profesional dual, aplicat la nivel naţional
Învăţământul profesional dual, aplicat la nivel naţional

sistem-dual

 

Învăţământul profesional în sistem dual se extinde în ţara noastră la nivel naţional. Po­trivit reprezentanţilor Ministerului Educaţi­ei, din septembrie 2016, acest tip de instruire va fi practicat în 16 companii din domeniul industriei auto, energetic și al textilelor, pre­cum şi de nouă instituții de învățământ pro­fesional tehnic.

 

Formarea profesională prin intermediul sistemu­lui dual a început să fie practicată în ţara noastră în scopul modernizării acestui domeniu al educației și al pregătirii unor specialiști de înaltă calificare, în co­respundere cu necesitățile pieței muncii.

Specialiştii Ministerului Educației au organizat re­cent o sesiune de instruire și de consultare a structurii planului de învățământ, a curriculumului și planului de pregătire la întreprinderi a cadrelor după sistemul dual.

La această sesiune au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Centrului Republican pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional, Ministeru­lui Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Economiei, Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, Camerei de Comerț și Industrie, precum și agenți eco­nomici și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ.

Scopul instruirii a fost de a oferi agenţilor eco­nomici și instituțiilor de învățământ o platformă de discuții, pentru ca ulterior aceștia să elaboreze planuri de învățământ și curriculumul pentru formarea pro­fesională prin sistem dual care să reflecte necesitățile pieței muncii.

În context, reprezentanții Ministerului Educației au prezentat participanților proiectul planului de învățământ, structura curriculumului și a planu­lui de pregătire practică la întreprinderi. Totodată, participanții au lucrat în grup și au formulat recoman­dări privind completarea structurii curriculumului și a altor documente relevante pentru învățământul dual.

Companiile și instituțiile de învățământ care desfășoară deja programe de învățământ dual au ofe­rit 

propuneri şi recomandări de îmbunătățire a planu­rilor de învățământ în baza experienței proprii.

În prima jumătate a acestui an, şi membrii Comite­tului sectorial pentru pregătire profesională din agri­cultură şi din industria alimentară s-au familiarizat cu sistemul dual pentru a-l aplica în acest domeniu.

Sistemul dual de formare a cadrelor este o parte importantă a sistemului de învăţământ profesional tehnic din Germania. El presupune instruire practică în cadrul întreprinderilor în proporţie de 70 la sută şi de 30 la sută – în şcoli. În prezent, 54 la sută dintre angajaţii germani dispun de formare profesională ob­ţinută prin intermediul acestui sistem.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand