11 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă. Abrogarea convenţiilor OIM

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă. Abrogarea convenţiilor OIM
Indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă. Abrogarea convenţiilor OIM
invalid

Foto: cugetliber.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă

 

guestion

În urma unui accident de muncă mi s-a redus, în mare măsură, capacitatea de muncă. Vă rog să-mi explicați, care ar putea fi mărimea indemnizației unice și cine o plătește, în caz că unitatea nu dispune de mijloacele ne­cesare?

 

Vladimir Melnic, Bălți

 

 

Lucrătorului căruia i s-a stabilit gradul de reducere a capacității de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesi­onale i se plătește, din mijloacele unității care poartă vina pentru acci­dentul de muncă sau pentru boala profesională, pe lângă despăgubirea stabilită de lege, o indemnizație unică, luându-se ca bază salariul mediu lunar pe țară, pentru fiecare procent de pierdere a capacității de muncă, dar nu mai puțin de un salariu anual al accidentatului.

Dacă reducerea capacităţii de muncă a lucrătorului a survenit în urma unui accident de muncă nu numai din vina unităţii, ci şi a accidentatu­lui, se aplică răspunderea mixtă conform legii şi mărimea indemnizaţiei unice se reduce în funcție de gradul de vinovăţie a accidentatului.

În caz că unitatea nu dispune de mijloacele respective, plata indem­nizaţiei unice, potrivit  art. 18 din Legea securității și sănătății în muncă, se efectuează, în baza hotărârii instanţei  judecătoreşti, din orice bunuri sau mijloace ale unităţii.

 

Abrogarea unor convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii

 

guestion

Din câte ştiu, unele convenții ale Organizației Inter-naționale a Muncii urmează să fie abrogate. Doresc să aflu despre care convenții este vorba și dacă acestea sunt ratificate de ţara noastră?

 

Boris Gruia, activist sindical, Bălți

 

Da, Organizația Internațională a Muncii (OIM) intenționează să abroge șase convenții, și anume convențiile nr.4/1919, nr.15/1921, nr.28/1929, nr.41/1934, nr.60/1937 și nr.67/1939. Obiectivele princi­pale ale acestor convenții țin de reglementările cu privire la munca de noapte a femeilor, vârsta minimă de admitere a tinerilor la muncă în calitate de fochiști, durata de muncă și de odihnă (în domeniul trans­portului  rutier) și altele. Convențiile în cauză nu fac parte dintre cele ratificate de Republica Moldova. Abrogarea  lor  va constitui unul dintre subiectele Conferinței Internaționale a Muncii din iunie 2017. Ele vor fi propuse spre abrogare pe motiv că și-au pierdut actualitatea și nu mai pot contribui la realizarea  obiectivelor OIM. Obiectivele principale sau, mai bine zis, reglementările acestor convenții, care au fost adoptate până în 1940 și propuse spre abrogare, sunt preluate și actualizate de alte convenții ale OIM, care reflectă principiile și practica actuală a drep­tului internațional în domeniu. Acestea sunt Convențiile nr.138/1973;  nr152/1978; nr.153/1979 și altele.Convențiile nr.138/1973 privind vâr­sta minimă de încadrare în muncă și nr.152/1978 privind securitatea și igiena muncii în operațiunile portuare sunt ratificate de Republica Mol­dova prin Hotărârea Parlamentului nr. 519 din 15.07.1999 și, respectiv, prin Legea de ratificare nr. 339 din 17.11.2006.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand