5 martie 2024
Chisinau
Social

Organizațiile nonguvernamentale inovează pentru eliminarea violenței

Loading
Social Organizațiile nonguvernamentale inovează pentru eliminarea violenței
Organizațiile nonguvernamentale inovează pentru eliminarea violenței
ong-moldova

Foto: vocea.md

 

Șase organizații nonguver­namentale din Chişinău, Drochia, Hânceşti și Căuşeni conduc experimente în para­lel pentru a găsi cele mai efi­ciente metode de eliminare a violenței în familie.

 

Centrul maternal „Ariadna” din Drochia lucrează atât cu victimele violenței, cât și cu agresorii, pentru a-i ajuta să depășească violența. Procesul de lucru al Centrului s-a schimbat de când folosesc metode inovative, îm­preună cu alte patru organizații din țară, care lucrează cu UN Women Moldova în acest domeniu.

 

Implicarea „Campioanelor Pozitive”

 

O practică nouă este implicarea femeilor care au trecut prin violență, dar au fost susținute și au putut să depășească această problemă. Nu­mite „campioane pozitive”, astăzi ele împărtășesc experiența lor altor femei supuse violenței. În urma discuțiilor cu „campioanele pozitive”, femeile din comunitate reușesc să-și deschidă sufletul, să caute soluții și să accepte ajutorul specialiștilor.

Rodica Carpenco este „campioană pozitivă” la Drochia. Ea ne-a povestit drama prin care a trecut și faptul că experiența ei poate ajuta alte femei. „Eu sunt triplă beneficiară a Centru­lui. De trei ori am fost măritată și de fiecare dată am fost supusă violenței. Specialiștii centrului au lucrat cu mine timp de opt ani. Experiența mea mă ajută acum foarte mult. Când le po­vestesc altor femei prin ce am trecut și cum am reușit să depășesc proble­mele, ele au încredere în mine, le dă speranță și puteri și dispare frica de a apela la specialiști. Societatea încă nu acceptă violența în familie ca un fenomen”, se destăinuie Rodica Carpenco.

Acum, ea locuiește împreună cu cei patru copii ai săi. L-a părăsit pe agre­sor, și-a găsit două locuri de muncă și e fericită că a reușit să depășească fri­ca, să înceapă o nouă viață și să ajute alte femei.

 

Primul cabinet de audiere a minorului la Drochia

 

Tot la Drochia a fost deschis primul cabinet de audiere a minorilor care au fost martori ai violenței. Până acum, minorii erau audiați la Soroca și pro­cesul dura foarte mult timp, uneori chiar și 8-9 luni, timp în care copilul nu mai ținea minte toate detaliile.

„Acum, au fost amenajate și dotate cu tehnică două cabinete la Drochia. Minorul se află în una dintre camere împreună cu un psihopedagog. În alt cabinet se află procurorul, judecăto­rul, care urmăresc ce se întâmplă. Se face audierea, toate acestea se înregis­trează pe camera video și reprezintă dovezi în instanță”, a povestit Simion Sârbu, directorul centrului maternal „Ariadna”.

 

Implicarea preotului

 

O altă inovație a echipei de la Dro­chia este implicarea preotului în eli­minarea violenței. Părintele discută cu persoanele care merg la biserică despre ce înseamnă să fii nonviolent. Le vorbește despre faptul că în familii ambii parteneri au aceleași drepturi, cum se repartizează responsabilitățile etc.

De asemenea, în Drochia vor fi cre­ate patru cabinete de consiliere psiho­logică a victimelor violenței în fami­lie, care vor fi deschise în satele unde polițiștii au identificat cel mai mare număr de victime.

În plus, la echipa din Drochia, pre­cum și la alte ONG-uri participante la acest proiect, a fost creat un grup de suport, din care fac parte două campi­oane pozitive, specialiști ai centrului, polițistul de sector, medicul de familie și asistentul social. Femeile care trec prin violență sunt invitate la ședințe, unde se discută soluțiile acestei pro­bleme.

 

Experiența de la Căușeni

 

Ana Șchiopu reprezintă Asociația Psihologilor „Tighina” din orașul Căușeni. Și ea implică campioane­le pozitive în diminuarea violenței. De asemenea, se lucrează cu tinerii vo­luntari din localitate. „Partenerii noștri în implementarea ideilor sunt câțiva tineri care lucrează în localitate cu băieții care sunt victime ale violenței în familie sau sunt martori, ori cu cei care manifestă un comportament de­viant. Pe aceștia îi informează despre consecințele violenței în familie, le vorbesc despre lege pentru a-i convin­ge că violența în familie trebuie evitată, să fie pe viitor soți și tați buni”, susține Ana Șchiopu. Organizația a creat și un grup de suport pentru victime și un grup de instruire pentru băieți.

 

Poliția, un sprijin de încredere

 

Și în cadrul poliției se fac inovații. Asociația Promo–LEX lucrează cu polițiștii din raionul Hâncești pentru a îmbunătăți asistența oferită de poliție.

Iana Rusu, șefa Secției interacțiune comunitară la Inspectoratul de Poliție Hâncești, a împărtășit experiența din perspectiva unei colaboratoare a orga­nelor de ordine: „În raionul Hâncești, avem în evidență 191 de agresori do­mestici. Recent, am participat la două sesiuni pentru informarea polițiștilor, unde s-a vorbit despre violența în fami­lie. Cunoștințele noastre le împărtășim ulterior colegilor din poliție. Când este vorba de violență în familie, în primul rând, scoatem victima din casa agre­sorului sau înlăturăm agresorul din familie”, susține Iana Rusu.

Organizațiile inovative și-au îm-părtășit experiența în cadrul atelieru­lui de lucru organizat de UN Women, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Feme­ilor. Ele continuă lucrul început, iar în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie vor organiza campania publică „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, pentru a informa populația despre eliminarea violenței.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand