3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Durata întreruperii în muncă între schimburi. Prevederile contractuale ce lezează drepturile salariatului

Loading
Cetăţeanul şi legea Durata întreruperii în muncă între schimburi. Prevederile contractuale ce lezează drepturile salariatului
Durata întreruperii în muncă între schimburi. Prevederile contractuale ce lezează drepturile salariatului
schimbul-turei

Foto: abw.by

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Durata întreruperii în muncă între schimburi

 

guestion

Mi se oferă posibilitatea să lucrez la o uzină cu regim de muncă în schimburi. Vreau să aflu: ce presupune aceasta?

 

Ion Grosu, Cahul

 

Munca în schimburi, adică lucrul în două, trei sau patru schimburi, se aplică în cazurile în care durata procesului de producţie depăşeşte durata admisă a zilei de muncă, precum şi în scopul utilizării mai efi­ciente a utilajului, sporirii volumului de producţie sau de servicii (art. 101 din Codul muncii).

În condiţiile muncii în schimburi, fiecare grup de salariaţi prestea­ză munca în limitele programului stabilit, aprobat de angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor, ţinându-se cont de specificul muncii.

Ținem să menționăm că munca în decursul a două schimburi suc­cesive este interzisă, iar durata întreruperii în muncă între schimburi nu poate fi mai mică decât durata dublă a timpului de muncă din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru masă).

 

Prevederile contractuale ce lezează drepturile salariatului

 

guestion

În cazul în care unele prevederi ale contractului indi­vidual de muncă îmi lezează drepturile, ele se aplică ori nu?

 

Vladimir Cojocari, Chișinău

 

Legea interzice stabilirea în contractul individual de muncă a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convenţiile colective şi de contractul colectiv de muncă. Art. 12 din Codul muncii dispune în acest sens că prevederile din contractul indi­vidual de muncă ce înrăutăţesc situaţia salariaţilor în conformitate cu legislaţia muncii sunt nule şi nu produc efecte juridice.

Mai mult, art. 84, alin. (4) din Codul muncii stipulează că dacă o clauză a contractului individual de muncă este afectată de nulitate, deoarece stabileşte pentru salariat drepturi sub limitele impuse de le­gislaţie, de convenţiile colective sau de contractul colectiv de muncă, ea va fi înlocuită în mod automat de dispoziţiile legale, convenţionale sau contractuale minime aplicabile.

Nulitatea contractului individual de muncă se constată prin hotărâ­rea instanţei de judecată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand