28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Compensații pentru utilizarea mijloacelor tehnice ale salariatului. Compensarea muncii suplimentare

Loading
Cetăţeanul şi legea Compensații pentru utilizarea mijloacelor tehnice ale salariatului. Compensarea muncii suplimentare
Compensații pentru utilizarea mijloacelor tehnice ale salariatului. Compensarea muncii suplimentare
mijloace-tehnice

Foto: legestart.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Compensații pentru utilizarea mijloacelor tehnice ale salariatului

 

guestion

Sunt angajat la o întreprindere de construcții și dese­ori sunt nevoit să folosesc, în interesul angajatorului, instrumentele de lucru care îmi aparțin. Doresc să aflu dacă administrația este obligată să-mi plătească anumi­te compensații pentru aceasta?

 

Alexandru Samson, Chișinău

 

Legislația prevede plata compensației pentru uzura bunurilor care aparțin salariaților, dar cu condiția că salariatul folosește, cu acordul sau știrea angajatorului și în interesul acestuia, bunurile personale. Asemenea compensații se plătesc pentru utilizarea și uzura mijloace­lor de transport, a instrumentelor, utilajului, a altor materiale și mij­loace tehnice care îi aparțin salariatului.

Cuantumul și modul de plată a compensației se stabilesc prin acor­dul scris al părților contractului individual de muncă.

 

Compensarea muncii suplimentare cu timp liber

 

guestion

Cum se retribuie munca suplimentară și dacă poate fi compensată cu timp liber?

 

Ana-Maria Ursu, Hîncești

 

Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se admite. Munca suplimentară se admite doar în cazuri excepţionale (art. 104 din Codul muncii) şi se retribuie în mărimi diferite.

În cazul retribuirii muncii pe unitate de timp, munca suplimentară, pentru primele două ore, se retribuie în mărime de cel puţin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele urmă­toare – cel puţin în mărime dublă.

În cazul retribuirii muncii în acord cu aplicarea sistemului tarifar de salarizare, pentru munca suplimentară se plăteşte un adaos de cel puţin 50 la sută din salariul tarifar al salariatului de categoria respec­tivă, remunerat pe unitate de timp pentru primele două ore, şi în mă­rime de cel puţin 100 la sută din acest salariu tarifar – pentru orele următoare, iar cu aplicarea sistemelor netarifare de salarizare – de 50 la sută pentru primele două ore şi, respectiv, 100 la sută din cuan­tumul minim garantat al salariului pe unitate de timp în sectorul real – pentru orele următoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand