21 februarie 2024
Chisinau
Social

Îngrijorare legată de impactul moratoriului asupra controalelor

Loading
Social Îngrijorare legată de impactul moratoriului asupra controalelor
accident-de-munca

Foto: legal.ro

 

Un număr de 223 de accidente de muncă au fost înregistrate în ţara noastră în pri­ma jumătate a acestui an sau cu peste 14 la sută mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2015. Potrivit reprezentanţilor sindicatelor, unul dintre factorii care au generat aceas­tă evoluţie îl reprezintă moratoriul asupra controalelor de stat, instituit în aprilie anul curent, iniţial, pentru trei luni, iar apoi pre­lungit până la sfârşitul lunii septembrie.  

 

Astfel, în primele şase luni ale acestui ani,  au fost emise dispoziţii privind cercetarea de către inspec­torii de stat ai muncii a 33 de accidente de muncă soldate cu decesul a 35 de salariaţi, faţă de 31 de in­cidente de acest fel cu 32 de victime – în 2015.

Conform statisticilor oficiale, în aceeaşi perioadă, au fost semnalate 10 accidente grave în urma cărora au avut de suferit 12 lucrători, comparativ cu 23 de cazuri similare cu tot atâţia accidentaţi în prima ju­mătate a anului 2015.

Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova şi-au exprimat din start dezacor­dul în legătură cu instituirea, la 1 aprilie anul curent, a moratoriului asupra controlului de stat în partea ce vizează Inspectoratul de Stat al Muncii.

În opinia sindicaliştilor, acest fapt contravine normelor internaționale în domeniul securității și sănătății în muncă și expune unor riscuri sporite viața și sănătatea salariaţilor la locul de muncă. Tot­odată, aceasta va genera creşterea numărului de ac­cidente de muncă şi va încuraja practicarea muncii nedeclarate.

Mai mult ca atât, începând de la etapa de ela­borare a proiectului Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, precum și după adoptarea acesteia, CNSM a înaintat Guvernului, Organizației Internaționale a Muncii, Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei propuneri legate de amendarea acestui document.

Scopul propunerilor în cauză a fost aducerea prevederilor Legii privind controlul de stat asu­pra activității de întreprinzător în concordanță cu dispozițiile Convenției OIM nr. 81 privind inspecția muncii prin excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența acestui act juridic.кого акта.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand